Ny vej til at sætte ledelse og videndeling i system

Viden og know-how er en del af enhver virksomhed. Men hvordan sætter virksomheder videndeling i system, så alle kan få gavn af den? Vi har talt med Rasmus Steen Malmstrøm, COO hos Gluus partner Bülow Management, for at høre om deres erfaringer med Gluu.

25.10.2019

Sponseret

GLUU

Bülow Management hjælper virksomheder med forretningsudvikling, herunder systematisering af vidensdeling. “Vi er inde og hjælpe til at gøre brug af virksomhedernes know-how og best practice så de i endnu højere grad kan sikre god præstation og et godt arbejdsliv”, som Rasmus udtrykker det.

I denne artikel kan du læse mere om det forløb, som Bülow Management gennemgår med deres kunder. 

Forankring af viden og processer – her kommer Gluu ind i billedet

Rasmus fortæller, hvordan de har arbejdet med udvikling af forretningsgange, kortlægning af processer, implementering og forankring, for at få kundens viden og know-how op til overfladen og ud i organisationen. Her er systematikken omkring, hvordan kunden forankrer den “nye” viden og gør den tilgængelig helt afgørende.

“Og det er jo her Gluu kommer ind i billedet” udtaler Rasmus, og fortæller om hvordan Gluu er det afgørende redskab, når det kommer til at systematisere virksomhedens brug af viden. Ikke nok med at gøre know-how og ‘best-practice’ synlig for alle, men også det at kunne tilgå, vedholde og forandre den løbende, når den omsættes i praksis og ny læring sker.

“… og hvordan man forankrer den viden og gør den tilgængelig er helt afgørende.”

Skab et klart billede med et værktøj der skaber et klart, fælles sprog

Noget af det jeg i særdeleshed synes at Gluu har betydet for det (udviklingsforløbet, red.), er at skabe et mere klart billede af; hvad kunne et scenarie være for, hvordan konkrete implementeringer kommer til at ske.

Rasmus fortæller om vigtigheden af i højere grad at organisere sig omkring sin ‘best practice’ og ‘know-how’ i starten af et udviklingsforløb. Og selvom man har en god ide om hvor man skal hen ad, tilføjer Rasmus, at Gluu som værktøj giver mulighed for at eksemplificere og illustrere præcis på hvilken måde, man kommer til at arbejde med sin ‘know-how’ på i fremtiden.

Der er det jo super fedt med Gluu at have bestemt sig for et værktøj på forhånd, for det er ganske enkelt med til at skabe et meget mere klart sprog om: Hvor er det vi vil hen ad? Hvilke konkrete resultater er det vi gerne vil opnå med det her? Det har helt sikkert haft en stor betydning, og hjulpet virksomheden med at få et meget mere klart billede af, hvad det nøjagtigt er de kan forvente sig af det her initiativ.

Højere grad af italesætning af mål

Rasmus giver et eksempel fra Bülows Managements arbejde fra et kick-off event med en mellemstor virksomhed. Her skulle formålet for udviklingsforløbet initiativ stå klart. Og det at have synliggjort det på forhånd gjorde, at de havde en meget mere detaljeret og specifik tankegang omkring hvordan de f.eks. kunne være med til at skabe en intelligent samarbejdsmodel i den virksomhed.

“... og det at have Gluu som redskab er bestemt et helt afgørende element i forhold til at lykkedes med implementeringen i dag.

Der kom et langt større fokus på kommunikation, på klar afstemt rollefordeling og på hvordan, man helt specifikt kunne arbejde med næste generation af IT og modne hele den digitale udvikling i virksomheden.

…og det var bestemt på baggrund af bevidstheden omkring et redskab som Gluu, der hjalp os til at italesætte mål omkring en intelligent samarbejdsmodel i langt højere grad, end den ellers var blevet.

Et typisk kundeforløb

Rasmus fortæller os om deres typiske kundeforløb, hvor de hjælper virksomhederne igennem 3 faser:

1) Afklaring/kortlægning af nutiden

2) Udviklingsfasen

3) Implementeringsfasen

Kortlægningsfasen

Hvor står virksomheden i dag? Hvad er det for et udgangspunkt vi har? Her er vi inde og have både individuelle samtaler og interviews med nøglemedarbejdere i virksomheden. Igennem forskellige møder og workshops bliver vi i stand til at lave udgangspunktet, basis for: Det er det her vi gør i dag. Det er de her værktøjer vi bruger. Det er de her systemer vi baserer vores forretning på.

Vi hjælper virksomheden til at opnå indsigt og overblik, som skaber grundlag for det, vi arbejder med i udviklingsfasen.

Altså at nå frem til de rigtige løsninger. Få prioriteret hvor er det, at det bedst kan betale sig at sætte ind og lave forbedringer og grundlæggende forfine de tilgange, vi har til at udføre vores opgaver, vores projekter eller hvad det nu er virksomheden arbejder med.

Udviklingsfasen

Her bestemmer vi os for hvad vi vil fokusere og dygtiggøre os på. Herfra udvikler vi systemer, redskaber, metodikker i praksis. Igennem det forløb kommer vi så tættere på også at snakke om: hvad kan vi så gøre for at forankre det i hverdagen og det er jo så i den sidste fase: vores implementering.

Gluu som værktøj giver mulighed for at eksemplificere og illustrere præcis på hvilken måde, man kommer til at arbejde med sin ‘know-how’ på i fremtiden.

Implementeringsfasen

I denne fase er vi  inde at bidrage til decideret træning. Det kan både være systematisk træning i brug af digitale redskaber, men også i forhold til at forstå de nye principper, de arbejdsgange der er brug for, specialiseret læring i konkrete metoder, eller hvad det kan være der er brug for. Det kan alt sammen være en del af et implementeringsforløb.

Så her bliver Gluu altså blandt andet brugt som værktøj til at opnå ovenstående. 

Det er jo ikke bare at sørge for at gøre brug af nye systemer og redskaber, der fokuserer vi også i meget højere grad på at være med til at udvikle den kultur, som  skal kendetegne den nye måde at arbejde på. I flere sammenhænge kan det jo være en forbedringskultur. Her er vi inde og diskutere hvordan man kan stoppe op i hverdagen og stille spørgsmålstegn ved det vi gør lige nu – er det godt nok eller skal vi forbedre det? 

“Show – don’t tell”

Vi siger tak til Bülow Managaement og Rasmus Steen Malmstrøm  for at give os en indsigt i, hvordan de bruger Gluu i deres forskellige faser af deres arbjede.

Hvis du vil læse mere om Bülow management kan du gøre det her.

28.09.2020GLUU

Sponseret

Test om jeres virksomhed er klar til digitalisering

08.06.2020GLUU

Sponseret

Sådan implementeres hændelsesrapportering (1/2)

19.02.2020GLUU

Sponseret

Hvordan Berry Superfos selv digitaliserer de manuelle arbejdsgange

10.12.2019GLUU

Sponseret

Sådan bevarer du viden i din virksomhed

29.10.2019GLUU

Sponseret

Dansk fabrik fjerner papirarbejdet

25.10.2019GLUU

Sponseret

Ny vej til at sætte ledelse og videndeling i system