Nye tider kræver nye foranstaltninger til håndtering af forsyningskæden

Under pandemien er vi stødt på flere faktorer, der har øget kompleksiteten og begrænset vores drift på en historisk ineffektiv måde ved at skifte fra en lean og responsiv levering til et “bare få sendt varerne afsted, vi kan sælge hvad som helst”-perspekt

Udfordringerne er mange. På en global skala er materialeknaphed en realitet, da utilstrækkelighed har været en bekymring siden pandemien begyndte på grund af en brat stigning i forbrugernes efterspørgsel, hvilket har resulteret i øgede omkostninger.

Kapaciteten er blevet udfordret på alle faciliteter inden for minedrift, produktion, lager og transport, som alle er elementer i forsyningskæden, der kan skabe flaskehalse og eksploderende omkostningsniveauer.

Eksperter har været nødt til at genoverveje og forholde sig til

  • Slørede efterspørgselsprognoser
  • Blokerede havne
  • Stor volatilitet i kundernes forbrug og holdninger

Og alligevel stadig udvikle og lede forandring i den rigtige strategiske retning, mens at have (meget) travlt i driften med at få stillet nok varer til rådighed og ud i butikkerne.

Hvordan driver du forsyningskædeprojekter under pandemien, og har du tid til at udføre optimeringer og øge profitabiliteten? Hvis efterspørgslen vender igen, hvordan håndterer du da den bull-whip-effekt, der har reduceret effektiviteten i forsyningskæden i årevis? Teorien er mere relevant end nogensinde, da indkøbere køber alt, hvad de kan få fat på i store mængder til lager eller accepterer forlænget leveringstid til planlægning, produktion og transporttjenester.

Digitale værktøjer hyldes som løsningen på mange udfordringer, men hvordan kan du implementere dem i din forsyningskædeafdeling?

Hos FREJA råder vi vores kunder til at investere i kunde-/leverandørforhold, der understøtter og absorberer udfordringerne på din vej. FREJAs 4PL Services kan hjælpe din virksomhed ved at bygge en delt prognosemodel for at reducere bull-whip-effekten i din forsyningskæde. Vores 4PL-specialister vil også kode den matematiske model, der fortæller dig, hvem du skal hente materialer fra, og hvor du skal lagre dine produkter for at holde omkostningerne på et minimum. Dermed kender du den optimale forsyningskæde og således kan du fokusere på at vinde flere markedsandele og servicere markedet med den nødvendige fleksibilitet og leveringstid.

Læs vores case om matematisk modellering for at få et indblik i hvad programmering af din forsyningskæde egentlig handler om, og hvordan det kan reducere dine omkostninger med 5,9% og forbedre din reaktionsevne. At lade matematisk modellering være en del af dit team gør uoverskuelige beslutninger håndterbare. Forestil dig millioner af mulige kombinationer og tusindvis af parametre. Hvordan kan den menneskelige hjerne klare sådan kompleksitet? For at toppræstere i din forsyningskæde skal du kende dine bedste muligheder for at træffe de bedste beslutninger. Det kan FREJA realisere med dig.

Hvad er Bullwhip-effekten?

Bullwhip-effekten er et fænomen, hvor slutkundens ændrede købsadfærd forårsager at der produceres og lagres mere hos alle virksomheder i forsyningskæden. Variansen i efterspørgslen kan blive større end det egentlige salg hos forhandleren. Denne effekt gør, at fabrikanten og distributøren er nødsaget til at ændre sin indkøb/produktionspolitik for at leve op til den ændrede efterspørgsel. Dette gør, at der kommer flere varer på lager hos alle involverede, prognoser bliver mindre præcise og omkostninger vil stige for alle involverede. En måde at undgå dette på er, at dele informationerne omkring forecast of efterspørgsel tidligt i processen.

www.freja.dk

09.08.2023Freja Transport & Logistics A/S

Sponseret

Digitaliser dine logistikaktiviteter med FREJAs IT-løsninger

02.08.2023Freja Transport & Logistics A/S

Sponseret

FREJA og B. Braun kører med biobrændstof HVO100 på rute mellem København og Oslo

31.03.2023Freja Transport & Logistics A/S

Sponseret

FREJA til WCA Singapore 2023

24.02.2023Freja Transport & Logistics A/S

Sponseret

FREJA udnævner ny administrerende direktør i Polen

05.01.2022Freja Transport & Logistics A/S

Sponseret

SDK FREJA A/S skyder 2022 i gang med strategisk opkøb af svenske IRT Logistics AB

04.01.2022Freja Transport & Logistics A/S

Sponseret

Miljø- og klimavenlige transporter har længe været i fokus hos FREJA