Regnskabsmeddelelse 1. halvår

Transport- og logistikvirksomheden FREJA Transport & Logistics Holding A/S kommer ud med et tilfredsstillende resultat for 1. halvår 2019.

Integrationen af Transcargo fortsætter efter planen, og på trods af fortsat vanskelige vilkår i Sverige samt store investeringer i det polske selskab, hvor der investeres i nyt domicil samt man overgår til koncernens IT platform, leveres der et stabilt resultat.

Datterselskaberne i Norge og Finland leverer fortsat resultater markant over markedsniveau, ligesom de ”yngste” datterselskaber i Polen og Kina bidrager positivt.

Et seriøst og solidt salgsarbejde med fokus på udvikling af effektive og værdiskabende løsninger for både FREJA og kunden skaber stærke kunderelationer.

Fokus på forretningsudvikling og investering i IT, RPA og medarbejdere er stadig højt prioriteret og en medvirkende årsag til fortsat succes i den privatejede Skive virksomhed.

Trods markedsuro, negativ udvikling i Sverige samt investeringer i Polen er resultat for 1. halvår 2019 tilfredsstillende

FREJA Transport & Logistics Holding A/S har i første halvår 2019 fortsat fokus på genopretningen af den svenske virksomhed samt integrationen af selskabet i Polen. Stor fokus på mersalg til eksisterende kunder og pæn tilgang af nye kunder har bl.a. medført en positiv udvikling primært på omsætning og sekundært på  nettoresultat.

Udviklingen i datterselskaberne i Norge og Finland er fortsat meget positiv. Danmark fortsætter trenden med en stabil resultatfremgang, mens udfordringerne i Sverige er fortsat i 1. halvår 2019.

Efter et par år med investering i Kina ser vi på trods af den politiske uro og handelskrig med USA fortsat en stabil, positiv udvikling med et stabilt afkast. Polen er fremdeles et relativt nyt FREJA land efter købet af Transcargo og bidrager med et positivt resultat til den samlede indtjening.

Følgende hovedtal for FREJA Group offentliggøres for 1. halvår 2019

FREJA Transport & Logistics Holding A/S rapporterer om en vækst i omsætningen i 1. halvår 2019 på 6,5 % i forhold til året før. Den samlede omsætning for 1. halvår 2019 lander på i alt DKK 1,65 mia.

EBIT for 1. halvår udgør DKK 24,9 mio. i 2019 mod DKK 24,7 mio. for samme periode i 2018.  Halvårsresultatet før skat udgør DKK 25,1 mio. i 2019 mod DKK 24,1 mio. for samme periode i 2018.

Koncernens egenkapital er vokset fra DKK 281,5 mio. pr. 30. juni 2018 til DKK 302,6 mio. pr. 30. juni 2019. Soliditetsgraden er i samme periode steget fra 26,9 % til 30,8 % pr. 30. juni 2019.

Nye regnskabsprincipper i henhold til IFRS 16
FREJA koncernen har forberedt sig på de nye regnskabsprincipper IFRS 16, og vil fremover rapportere i henhold til disse, første gang pr. 31/12 2019

Registreringerne og bogføringen har i en længere periode været forberedt for dette, og konsekvenserne ved denne overgang er – som tidligere beregnet og forventet – ikke uvæsentlig i relation til diverse nøgletal, herunder EBITDA og solvensgraden.

Fortsat fokus på høj kvalitet, værdiskabelse for samtlige aktører i værdikæden samt målrettet salgsarbejde giver unikke muligheder for fortsat vækst i FREJA

Founder og Chairman Jørgen Hansen fastholder, at FREJAs fokus skal være rettet mod at udvikle langsigtede relationer med såvel kunder som leverandører. Trods stort fokus på effektiviseringer så er FREJA bevidste om, at mennesket fortsat er den vigtigste ressource i samarbejdet.

Nøgleordene for et stærkt samarbejde er åbenhed, tillid og troværdighed. FREJAs fundament bygger på et stærkt værdisæt, og missionen er dagligt at udvikle disse i samarbejde med kunder og leverandører.

Den 1. juni ændrede FREJA i topledelsen – en plan der har været arbejdet efter i flere år. Jørgen Hansen overgik til at fungere som arbejdende bestyrelsesformand med fokus på strategi og udvikling. Ansvaret som Group CEO blev overtaget af Ulrik Rasmussen. Ulrik Rasmussen har været i FREJA siden 2010, først som Managing Director i Norge fra 2010 til 2013, og fra 2013 Managing Director i FREJA Danmark.

For yderligere information venligst kontakt Ulrik Rasmussen eller Jørgen Hansen.

Link til halvårsregnskab 2019

09.08.2023Freja Transport & Logistics A/S

Sponseret

Digitaliser dine logistikaktiviteter med FREJAs IT-løsninger

02.08.2023Freja Transport & Logistics A/S

Sponseret

FREJA og B. Braun kører med biobrændstof HVO100 på rute mellem København og Oslo

31.03.2023Freja Transport & Logistics A/S

Sponseret

FREJA til WCA Singapore 2023

24.02.2023Freja Transport & Logistics A/S

Sponseret

FREJA udnævner ny administrerende direktør i Polen

05.01.2022Freja Transport & Logistics A/S

Sponseret

SDK FREJA A/S skyder 2022 i gang med strategisk opkøb af svenske IRT Logistics AB

04.01.2022Freja Transport & Logistics A/S

Sponseret

Miljø- og klimavenlige transporter har længe været i fokus hos FREJA