Smøreoliebranchens ”grand old lady” opdaterer navn og logo

Mineralolie Brancheforeningen ændrer navn til Mineralolie Branchen og opdaterer samtidig sit logo til et mere nutidigt design.

Formanden Ib Morthorst, Square Oil A/S udtaler: ”Baggrunden for ændringen er et ønske om at strømline foreningen, så vi også udadtil fremstår som en moderne organisation. Markedet gennemgår en markant udvikling, hvor nye aktører dukker op og flere multinationale selskaber enten frasælger eller udskiller smøreoliedelen til distribution igennem eksterne distributører. Derfor er det vigtigt at MB er klar når distributører og nye selskaber skal vælge brancheorganisation. Da de er specialister foretrækker de oftest den eneste dedikerede smøreolie organisation Mineralolie Branchen.”

Brancheforeningen har eksisteret siden 1917 og er dermed en af de ældste brancheorganisationer i Danmark. Indtil 2010 dækkede foreningen stort set hele det danske marked for smøremidler, men en række multinationale selskaber valgte dengang at konsolidere deres tilhørsforhold sammen med brændstof delen. Uanset en væsentlig reduktion i medlemsskaren og volumen, lever MB videre i mindre rammer, men med en utrolig opbakning blandt sine medlemmer, myndigheder og andre interessenter.

Mineralolie Branchen har siden 1. juli 2000, efter aftale med Miljøstyrelsen, påtaget sig ansvaret for indsamling og bortskaffelse/regenerering af spildolie produkter, hvilket sker igennem det 100% ejede selskab Miljøpuljen ApS. Siden 2008 er 100% af den indsamlede spildolie blevet genraffineret og produktet indgår som ny baseolie i smøreolie produktionen.

Formand:            Ib Morthorst , tlf. 20 16 79 75, ib.morthorst@squareoil.dk                                        

Sekretariatet:    Nina Veyhe, tlf. 33 14 59 22, mb-miljoepuljen@live.dk

Ingemann Klausen, tlf. 20 90 05 51, iklausen@live.com

13.09.2013Mineralolie Branchen

Sponseret

Smøreoliebranchens ”grand old lady” opdaterer navn og logo