Stærkere lagerstedsstyring

Reservationshierarki, dimension til styring af tilgængelighed, nummerplader, arbejde og bølger er nye begreber i den udvidede lagerstedsstyring

En ny og stærkere lagerstedsstyring introduceres i forbindelse med Dynamics AX 2012 R3. Løsningen erstatter på sigt den eksisterende funktionalitet, kendt som WMS-II.

Det er valgfrit, om man ønsker at tage den nye funktionalitet i brug. Det administreres pr. lagersted, og man markerer, hvilke af de nye funktioner der skal tages i anvendelse for det givne lagersted:

Reservationshierarki

Et helt centralt element i løsningen er et nyt reservationshierarki, så det ved ordreoprettelse nu er muligt at reservere på et højere niveau end lokationen. Først i det øjeblik der frigives en plukliste, bliver der foretaget reservationer på de lavere niveauer.

Da der skal angives et hierarki på den enkelte vare, kan man således operere med flere forskellige reservationsregler. Umiddelbart er det en meget væsentlig forbedring af den eksisterende reservationsmotor.

Lagerstatus

Der er introduceret en dimension til at styre varens tilgængelighed på lageret. Tanken er, at man kan blokere varepartier på lageret ved at angive en dimension, der er blokeret. Partiet vil dermed ikke indgå i beregning af tilgængeligt lager, men man vil fortsat kunne flytte varerne rundt internt på lageret.

Ligeledes en fin feature, der eliminerer et kendt problem fra tidligere versioner.

Nummerplader

Nummerplader er også en ny dimension, og den er tænkt som afløser for den eksisterende palledimension. En given nummerplade kan genbruges uendeligt.

Nummerpladen bruges til samling af varer, der for eksempel ligger på samme palle eller vogn. Man samler en række varer på en nummerplade og kan derpå nøjes med nummerpladen til at identificere varer, der skal opdateres på lageret.

Der er i løsningen indeholdt en udskrift til dannelse af nummerplademærkater.

Arbejde

Grundlaget for alt arbejde på lageret er det nye begreb Arbejde. Der dannes Arbejde i forbindelse med de forskellige opgaver på lageret, og Arbejde grupperes pr. klasse (indkøb/salg/optælling). Tanken er, at man kan definere en række valgfrie Arbejdsenheder pr. opgave.

Den enkelte medarbejder kan se, hvilke arbejdsopgaver der skal udføres. Når varer skal plukkes, kan de således gennemløbe flere Arbejdsopgaver. Der opereres med begreberne ”Pluk og ”Læg på lager”, og der kan for eksempel
være defineret fire trin i processen:

  • Pluk (fra pluklokation)
  • Læg på lager (i pakkeområde)
  • Pluk (fra pakkeområde)
  • Læg på lager (i kassen)

For hvert opgaveområde (Salgsordre, Indkøbsordre, Råvarepluk med mere) kan dannes et valgfrit antal Arbejdsskabeloner, så der differentieres mellem forskellige typer af varer eller kunder, der måtte have forskellige behov. Til hver skabelon knyttes en række Arbejdsopgaver.

Der er ligeledes mulighed for at lave konsolideret pluk fra mange salgsordrer, så man for eksempel plukker mange mindre web-ordrer til flere kunder på én gang.

Bølger

De enkelte arbejdsopgaver på lageret kan samles i en række bølger. Der arbejdes med tre typer af bølger på lageret - Forsendelsesbølger, Produktionsbølger og Kanban-bølger. De enkelte bølger bevæger sig gennem flere
stadier (oprettet, behandling, på hold, frigivet, plukket, afsendt).

Nyt avanceret værktøj til transport- og ruteberegning

Løsningen er tæt forbundet med den nye lagerstedsstyring.

Med det nye værktøj kan der dannes forsendelser baseret på salgs-, indkøbs- eller flytteordrer.

En forsendelse til for eksempel en kunde kan dannes på grundlag af flere salgsordrer. Ud fra disse kan beregnes samlede tilbud på en komplet last. Disse kan sammenlignes, og man kan aktivere det bedste bud.

Ud fra bedste pris og rutesammensætning dannes de enkelte aftaler, som bagud danner grundlag for planlægning i logistik og produktion, så pakkerækkefølgen ender mest optimalt. Tankerne bag løsningen er tæt beslægtet med den nye lagerstedsstyring, og ”Laster og Bølger” forbinder de to nye løsninger.

Løsningen indeholder også værktøjer, så chauffører kan lave check-in og check-ud, og der kan planlægges på de enkelte tilkørselsramper (porte).

Se mere på vores hjemmeside

Mere fra...

05.04.2024Bredana Axcite A/S

Sponseret

SCM-dagen 2024: Bliver AI en gamechanger i Supply Chain?

20.03.2024Bredana Axcite A/S

Sponseret

Mere AI funktionalitet i Release Wave 1 til Dynamics 365

19.03.2024Bredana Axcite A/S

Sponseret

Aksel og Rasmus vil omsætte koder til forretningsfordele

23.02.2024Bredana Axcite A/S

Sponseret

Download gratis e-bog om BI-løsning udviklet specielt til Supply Chain Management

29.01.2024Bredana Axcite A/S

Sponseret

"Vigtigt at medarbejderne føler sig trygge i en forandringsproces"

20.12.2023Bredana Axcite A/S

Sponseret

Konsulent efter 17 år i Koldings største virksomhed