Supply Chains CO2 fodaftryk (Scope 1,2,3) kan allerede nu måles og monitoreres i eksisterende Supply Chain teknologier

Hvis man er ambitiøs med sin bæredygtighedsindsats i Supply Chain så bruger man digitale Supply Chain teknologier til at skabe indsigt og fremdrift på sin Scope 3 udledning. I denne artikel sætter vi fokus på hvordan.

Ambitiøse virksomheder bruger digitale teknologier til at skabe indsigt og monitorere deres scope 3 udledning.

Bæredygtighed i Supply Chain er et område som er i rivende udvikling. Bæredygtighed handler både om at sikre, at virksomheden performer i forhold til både sociale, miljømæssige og økonomiske parametre. Når virksomheden arbejder med de miljømæssige parametre, så handler det ofte om at reducere virksomhedens CO2-mæssige udledning.

Mange virksomheder er nået rigtig langt når det gælder den strategiske indsats indenfor Scope 1 og 2. Tiden er nu kommet til at afdække mulighederne længere nede i Supply Chain i leverandørkæden, i det man kalder Scope 3.

Langt de fleste har indtil nu valgt at fokusere alene på de CO2 udledninger de umiddelbart selv kunne kontrollere. At arbejde med Scope 3 handler om, at arbejde med de udledninger som man indirekte er ansvarlig for. Det er de udledninger der sker gennem hele virksomhedens værdikæde lige fra producent til forbruger. Det er her den største del af mange virksomheders CO2 aftryk ligger. Nogle siger helt op til 80%.

Selvfølgelig er nøglen til fremskridt samarbejde og innovation med leverandørerne. Man må i den forbindelse også løbende monitorere hvilke leverandører der er mest vigtige at arbejde sammen med, målt i forhold til deres CO2-mæssige fodaftryk. Man må løbende følge med i deres udvikling i forhold til at nedbringe fodaftrykket. For at gøre indsatsen så agil, sikker og effektiv som muligt må man må gøre brug af digitale Supply Chain teknologier - og ikke excel ark.

Følg løbende med i udviklingen
Mange tror fejlagtigt, at de er nødt til at følge udviklingen (i excel ark) en gang om året. Det er slet ikke ambitiøst nok i forhold til at sikre målopfyldelse i eksempelvis 2025 eller 2030. Forestil dig, at man kun tjekkede sin opsparing i banken 1 gang om året når man måske 3 eller 8 år ude i fremtiden skulle købe noget stort. Man må løbende være i kontrol.

Reducer kompleksiteten med digitale teknologier
Når man arbejder med digitale Supply Chain teknologier så har man i højere grad mulighed for, at følge op på fremdriften løbende fordi modellen kan køres igen og igen hver dag, hver uge, hver måned eller når der er behov for at få en opdatering.

Modellen kan tage udgangspunkt i de nyeste data og omfavne data kompleksiteten. Det kan være et spørgsmål om at der er behov for at måle på CO2 fodaftrykket helt ned på produktniveau på f.eks. 10.000 SKU’s eller hvis nødvendigt 200.000 SKU’s. Der kan være et hav af markeder, leverandører, kunder eller anden form for Supply Chain kompleksitet der skal indarbejdes i modellen. Det er kun fantasien der sætter grænser for hvor meget data der skal integreres i modellen.

Skab handlingskraft
Nogle virksomheder har stillet krav til deres leverandører om at bruge vedvarende energi. Det kan naturligvis være med til at sætte skub i omstillingen. Men når man arbejder med Scope 3, så handler det om at skabe handlingskraft helt ned på produktniveau. Derfor må man også have fat i virksomhedens omkostninger og de leverandører der knytter sig til de enkelte omkostningsposter. Når man har skabt den gennemsigtighed, så er det at man kan prioritere indsatsen i forhold til hvilke leverandører man skal prioritere og hvilke indkøbskategorier det drejer sig om. Det er der Supply Chain innovationen og kreativiteten skal frem i lyset og handlingskraften skal omsættes til konkrete resultater.

Vil du høre mere så ræk ud til Alis Hinrichsen, Supply Chain Sustainability ekspert i Optilon på mobil 5189 4429 eller alis.hinrichsen@optilon.com

Mere fra...

07.11.2023Optilon Danmark

Sponseret

Har dit lager et skjult potentiale, der kan realiseres ved intelligent planlægning af forsyningskæden?

22.05.2023Optilon Danmark

Sponseret

Supply chain - ny betydning på ledelsesniveau

21.05.2023Optilon Danmark

Sponseret

Supply chain – ny betydning på ledelsesniveau

08.09.2022Optilon Danmark

Sponseret

Vær med idag klokken 13-16.30 - Årets vigtigste Supply Chain konference

18.08.2022Optilon Danmark

Sponseret

Har i en plan for Cybersecurity i Supply Chain?

08.08.2022Optilon Danmark

Sponseret

Re-imagine the Supply Chain: Konference 8. September