Undersøgelse: 5 barrierer forhindrer danske virksomheder i at balancere lagerbinding og leveringsevne

For nyligt undersøgte ABC Softwork hvordan medarbejdere fra 37 danske handels- og produktionsvirksomheder vurderer arbejdspladsens evne til at skabe værdi. 92% mener de kan forbedre deres leveringsevne - og samtidig drive et sundt lager.

16.03.2015

Sponseret

Troels Kyhn Jakobsen, ABC Softwork

Samarbejde på tværs af virksomheden vurderes til at have et stort potentiale, men besvarelserne viser også at alarmerende få virksomheder gør det!

"94% af de adspurgte mener at en løbende afstemning og planlægning mellem salg, indkøb, logistik og produktion er vigtig” se grafikken her

Den tværgående planlægningsproces - også kendt som Sales & Operation planning - øger beviseligt profitabiliteten (DAFA er et godt eksempel), men pt. er det kun 16% af de adspurgte som har udviklet og implementeret en. Det efterlader 84% af de danske virksomheder med et stort uudnyttet potentiale.

Her er de 5 barrierer

Vi bad virksomhederne tilkendegive de største udfordringer for at etablere en S&OP planlægningsproces, som synkroniserer virksomheden internt:

  • Driften ”æder” udviklingsaktiviteter (69%)
  • Virksomheden handler og tænker i siloer (59%)
  • Mangel på et fælles datagrundlag (44%)
  • Viden om hvordan en fælles planlægningsproces designes (41%)
  • Topledelsens fokus (30%)

Topledelsen skal tage ansvar

Topledelsen er, ifølge undersøgelsen, ikke en barriere for implementeringen af en fælles planlægningsproces (en del af den superoptimerede supply chain). Alligevel vurderer medarbejderne at driftsopgaver æder tiden.

Hos ABC Softwork mener vi, at det er et ledelsesansvar at sikre en optimal drift og planlægning. Når 88% af de adspurgte virksomheder mener, at en fælles planlægningsproces er afgørende for at balancere lagerbinding og leveringsevne, må det også være et ledelsesansvar at dedikere udviklingsorienterede ressourcer og nedbryde funktionssiloerne.

Gratis workshop hjælper dig forbi de 5 barrierer

ABC Softwork har lanceret 2 workshops, der introducerer dig hands-on til den tværgående process (Sales & Operation Planning.) Deltag på "Forankring i hverdagen - fra analyse til handling med ABC" i Kolding d. 14. april & i København d. 16. april. Kurset er et unikt - og gratis - tilbud for kunder hos ABC Softwork

09.11.2021ABC Softwork

Sponseret

How Bygma uses supplier negotiations to increase their profitability

29.01.2021ABC Softwork

Sponseret

Specific Pharma: »Vi sparede 500.000 kr. på ét klik«

26.01.2021ABC Softwork

Sponseret

Gratis Webinar: Sådan sikrer Indkøb, Lager og Produktion stabilt vareniveau og tilfredse kunder

18.01.2021ABC Softwork

Sponseret

Et af Vikans vigtigste parametre for at sikre tilfredse kunder er høj leveringsperformance

21.01.2020ABC Softwork

Sponseret

»Vi har meget lettere ved at træffe rigtige valg«

07.01.2020ABC Softwork

Sponseret

KPI’er i fokus: Uden mål kan man ikke score