2019 bliver også travlt og udfordrende

Administrerende direktør Martin Aabak fra Danske Speditører, skriver at 2019 efter alt at dømme bliver et år, hvor der bliver gamblet med store interesser og værdier.

Speditørerne er vigtige for samfundet og økonomien. Speditørerne spiller en afgørende rolle, når forbru­gerne og industrien skal have varer og gods. Når hjulene skal snurre og væksten sikres.

Transport og logistik - og speditørernes bidrag hertil - er langt vigtigere end omverdenen er bevidst om! Virkeligheden om, hvordan hverdagens forsyningskæder fungerer synes langt fra Christiansborg og den al­mindelige forbruger.

Gad vide, hvad der ville ske, hvis forsyningskæderne blot stoppede bare et par dage? Mon så ikke samfundet ville vide, hvad spedition er?

Mit fromme nytårsønske er, at flere får øje på den værdi, som speditørerne skaber, og alt det gode, vi repræ­senterer. Og at speditørerne også bliver anerkendt for det!

I denne tid, hvor internethandlen eksploderer, får man indtryk af, at transporten er gratis.

At transporten er værdiskabende og ikke blot er en skjult udgiftspost, ses ikke, når vi sidder i computerskær­mens blålige skær. Men det betyder på ingen måde, at der ikke er omkostninger forbundet med at fragte varer frem til forbrugeren eller at transport ikke har nogen samfundsmæssig værdi!

Når talen en sjælden gang falder på godstransport, handler fortællingen typisk om lastbilchauffører fra Asien, der er indkvarteret under kummerlige og stærkt kritisable forhold i Danmark. Eller også er det en fortælling om miljøbelastende lastbiler, der nedlægger cyklister ved højresving.

Det er ærgerligt, at vi kun taler om det negative.

Men vi har også selv et ansvar.

Mit nytårsønske kan kun blive opfyldt, hvis vi tør tage et større ansvar - også når noget går skævt: 

  • Ansvar for at fortælle vores historie bedre om, hvordan virkelighedens verden ser ud og om den værdi, vi skaber. Vi skal ikke fortabe os i at kritisere hinanden unødigt, men hjælpe hinanden til at gøre det bedre, hvor det er muligt. Så værdien ikke forsvinder i de negative historier, som bidrager til et dårligt image for hele branchen.
     
  • Ansvar for at sige fra over for transportkøbere og transportkonsulenter, der fokuserer ensidigt på prisen og som derfor overser de vigtige kvalitative aspekter af godstransporten – så der også bliver råd til at tage et ansvar. Transport er simpelthen blevet for billigt.
     
  • Ansvar for at sikre ordentlighed, redelighed og gennemskuelighed i alle dele af transportkæden. Ikke noget med at gemme sig bag kontrakter og instrukser.

Tør vi tage dette ansvar alvorligt, kan 2019 blive bedre for de fleste inden for transportbranchen, end 2018 har været.
 

Større efterspørgsel end udbud
Dansk og international økonomi er nu så sund, at det giver stor travlhed i vores medlemsvirksomheder. En vigtig og effektiv forsyningskæde og dygtige speditører til at organisere transporterne har aldrig været vigti­gere end nu. Betydningen heraf bliver kun større i takt med kompleksiteten, krav til hastigheden for levering og mængderne bliver større og større. Transportbranchen har aldrig været mere vigtig, end den er nu, og mere betydende for væksten end den er nu.

Det univers, som vores medlemsvirksomheder skal navigere i, ændrer sig så hastigt, at speditionsvirksomhe­derne skal stå tidligt op for at forsøge at være på forkant med udviklingen. Jeg vil ikke på vegne af branchen bede om nogen gaver – blot at vi ikke får flere unyttige begrænsninger.

Derfor kan jeg næsten ikke finde ord for at udtrykke, hvor uhensigtsmæssig og urimelig den nuværende man­gel på egnede og lovlige parkeringspladser på rastepladserne langs de danske motorveje og landeveje er.

Nu er vi kommet i en situation, hvor lastbilchaufførerne bliver nødt til at bruge kostbar køretid for at køre omveje til egnede og lovlige parkeringspladser, hvor de kan afvikle deres lovpligtige hvil. Som 2018 er skredet fremad, er det blevet sværere og sværere at parkere sin lastbil på en rasteplads, der ligger på ruten og som er udstyret med chaufførfaciliteter som borde, bænke, skraldespande og toiletter. Det er en skam i den nu­værende situation, hvor forholdet mellem efterspørgsel efter og udbud af transportka­pacitet i forvejen er skævt.

Og hvem er jeg – at bede branchen om at tage et større ansvar – når valget reelt står mellem at tage en bøde for at holde ulovligt parkeret eller for at overtræde kørehviltidsbestemmelserne?

Er der i øvrigt nogen, der har spurgt chaufførerne om, hvad ordentlige forhold er? For vi er med på, at de skal have ordentlige vilkår.

En ting er sikkert - der er kommet mange stive politiske led i transportkæderne i 2018.
 

Presset transportkapacitet får konsekvenser
Den generelle vækst i samfundet og den øgede handel fører til større transportefterspørgsel. Det er ubetinget godt.

Omvendt oplever vi samtidig med den større transportefterspørgsel også faldende transportkapacitet. Det er ret skidt!

Også i 2019 vil kundernes og transportbranchens og dermed speditørernes markedsvilkår komme under pres. Efterspørgslen efter speditionsvirksomhedernes logistik- og transportydelser er så stor, at den pressede transportkapacitet bliver en større og større bremseklods i hverdagen. Det kan stikke en kæp i hjulet for dansk beskæftigelse, omsætning og indtjening - og hvem er i grunden interesseret i det?

Meget tyder på, at den pressede transportkapacitet fører til, at det også i 2019 bliver dyrere at få transpor­teret gods fra punkt A til B. Den ekstraregning ender i sidste ende hos dig og mig som forbrugere. Det budskab har vi brugt megen energi i 2018 på at sætte fokus på, og det synes at fortsætte ind i 2019.

Jeg vil slutteligt rette en stor tak til alle, der har bidraget til vores foreningsarbejde i 2018. Kun ved at stå sammen kan vi sikre, at speditionsbranchen får den plads i samfundet og i beslutningstagernes øjne, som vi fortjener.

Lad 2019 være året, hvor forandringer vil blive reelle forbedringer – dette skal vi alle tage et større ansvar for i året, der kommer.

GODT NYTÅR TIL ALLE!

Med venlig hilsen

Martin Aabak

Adm. direktør, Danske Speditører

Mere fra...

28.09.2020Danske Speditører

Sponseret

Transport-udspil er dyrere – ikke grønnere

15.05.2020Danske Speditører

Sponseret

Danske Speditører opfordrer til nyt syn på 25 timers-reglen

19.03.2020Danske Speditører

Sponseret

Anbefalinger om at undgå smitte ved modtagelse og afsendelse af gods

27.12.2019Danske Speditører

Sponseret

Nytårshilsen: Det lange, seje træk fortsætter

12.12.2019Danske Speditører

Sponseret

Speditørerne: Godt at EU-Vejpakken er kommet i hus

09.12.2019Danske Speditører

Sponseret

Virksomheder bliver inddraget i systemudvikling og test