Nytårshilsen: Det lange, seje træk fortsætter

I sin nyårshilsen skriver administerende direktør i Danske Speditører, Martin Aabak, at hans nytårsønske for 2020 er, at flere får øjnene op for den værdi, vi skaber som branche.

Martin Aabak indleder sin nytårshilsen med at sige det, som det er: 

Mange ser transportbranchen som et problem. Og ikke som en del af nogen løsning, når det drejer sig om f.eks. sociale vilkår for chauffører og om den tunge transports klimaaftryk.  

Indtil nu har vi talt meget om transportbranchens bidrag til problemerne. Mit nytårsønske for 2020 er, at omverdenen får øjnene op for, at vi også kan være en del af løsningen.  

2019 startede med Kurt Beier-sagen i frisk erindring. Og med en følelse af, at noget sådant aldrig må ske igen.  

De asiatiske chauffører har nu fået udbetalt den manglende løn. Det skete, da en af medlemsvirksomhederne under Danske Speditører ekstraordinært valgte at holde de omtalte chauffører skadesløse i forhold til den løn, som Kurt Beier Transport rettelig burde have betalt dem. Dét er at tage et socialt ansvar på en helt lavpraktisk måde, der rammer plet. 

Danske Speditører har på baggrund af Kurt Beier-sagen også taget initiativ til at formulere et sæt meget præcise etiske retningslinjer. Vi kalder det for Danske Speditørers Code of Conduct. 

Vi har som brancheforening bedt vores medlemmer om både at stille krav til de vognmænd, der er underleverandører for speditørerne, og samtidig kontrollere, at vognmændene overholder alle regler og i øvrigt lever op til, hvad der er aftalt. Det er efter vores opfattelse den bedste og mest konsekvente måde at reagere på.   

Men for at være helt ærlig – og måske er det ikke populært at sige højt: Jeg er ved at være godt træt af al den symbolpolitik, der bliver ført om en bestemt sag og by i Sønderjylland som grundlag. Og hvor forslagene synes at tjene forslagsstillerne bedre end chaufførerne. Og det er som beskrevet ovenfor ikke fordi vi ikke tager udfordringerne seriøst, men vi må ikke miste proportionerne og ende med at tale en hel branche og landsdel ned. Det er ikke en enkelt bys eller en hel branches udfordringer, den er gal med - de få eksempler, vi har set på uacceptabel adfærd, skal ikke tegne de mange. Og politiske initiativer skal ramme plet.  

I min nytårshilsen for et år siden bad jeg branchen tage ansvar efter Kurt Beier-sagen. Det ønske er jeg glad for, at jeg ikke er ene om. Det forgangne år har vist en stigende bevidsthed om, at der skal tages effektivt fat for at undgå gentagelser.   

Behov for bedre omdømme 
For et år siden var et andet af mine ønsker til 2019, at vi skulle tage et ansvar for at fortælle vores historie bedre om, hvordan virkelighedens verden ser ud, og om den værdi, vi skaber. Så værdien ikke forsvinder i de netop omtalte negative historier, som bidrager til et dårligt image for hele branchen. 

Jeg synes, at vi stadigvæk er et stykke fra målet, når det drejer sig om, at få omverdenen til at sætte ordentlig pris på branchen og transport.  Ikke mindst når vi kommer til klimadagsordenen. 

For 2019 blev året, hvor et overvældende flertal i det danske Folketing besluttede sig for en ambitiøs klimakurs. Og hvor det synes klart for enhver, at vi alle, også den tunge transport, er nødt til at bidrage til klimaansvarligheden. Efter omverdenens umiddelbare dom fås indtrykket af, at transportbranchen er selve problemet.

I denne tid, hvor internethandlen eksploderer, får man f.eks. indtryk af, at transporten er gratis og måske ”ligegyldig” – blot det går stærkt. 

At transporten er værdiskabende og ikke blot er en skjult udgiftspost ses ikke, når vi sidder i computerskærmens blålige skær. Men det betyder på ingen måde, at der ikke er omkostninger forbundet med at fragte varer til og fra forbrugeren – eller at transport ikke har nogen samfundsmæssig værdi! Ikke mindst i disse tider, hvor alle taler om at gøre mere for klimaet, er det helt skævt, at omkostningerne ved transporten ikke står med flammeskrift! 

Transport er ikke problemet - det er vores forbrug og produktionsmønster. Der er masser at komme efter. I en åben markedsøkonomi skal udviklingen drives af dig og mig som forbrugere.  

I tiden op til jul holdt der en varebil med en lille pakke to gange om dagen udenfor min postkasse.  Er det mon smart af mig at bestille alle julegaverne på nettet med straks-levering og med fire forskellige selskaber? Og med den såkaldte "gratis" returfragt - når størrelse 43 skulle have været 44.  

For transport er åbenbart gratis. Ikke mindst returfragten, hvor en tysk undersøgelse peger på, at 50 procent af varerne ender på forbrændingen. 

Og jeg tør slet ikke tænke på, hvad produktionsvirksomhedernes "just in time" leveringer to gange om dagen koster til forskel fra en konsolideret sending sidst på dagen.   

Det koster både økonomisk og klimamæssigt!  

Der er i mine øjne ingen vej udenom, at vi skal være mere bevidste om - og tage afsæt i - vores klimaaftryk. Her kan speditørerne spille en helt særlig rolle som transportarkitekter med eget bidrag og logistikoptimering og ved at speditørerne stiller krav til deres underleverandører om at sikre den nødvendige grønne omstilling af den tunge transport.   

Vi har en chance for, at spedition og transportoptimering kan give branchen et positivt grønt image. Så vi ikke ender med et prædikat som den sorte transport. 

Logistikoptimering = klimaansvarlighed  
Vi har lige fejret jul. Gaver under træet, mælk i køledisken, tøj på kroppen og handel med andre lande. Transport, vækst og velfærd hører sammen. Vi vil alle gerne have del i den livsstil, som er forbundet med forbrug og dermed transport.  

Vejen fremad er at satse på mere godstransport, men med mindre trafik på vejene.  Det får vi ved at lave intelligente forsyningskæder. Vi skal udnytte transportmidlerne mest og bedst muligt.   

Det er speditørerne gode til – og deres spidskompetence i dén retning vil ikke blive mindre efterspurgt i den kommende tid, hvor CO2-reduktion bliver noget, alle skal forholde sig seriøst til. Også virksomheder, der hyrer speditører til at planlægge og gennemføre effektiv godslogistik. Og også dig og mig som forbrugere. 

Uanset hvordan vi vender og drejer det, vil meget af betydning for godstransportens CO2-udledning afgøres af transportkøbernes og forbrugernes præferencer og handlinger. 

Danmark er en del af en åben, international økonomi, hvor virksomhederne – dem vi kalder transportkøberne – og forbrugerne skal ændre handlinger, hvis vi skal komme i mål med den nødvendige grønne omstilling af den tunge transport. Transportkøberne skal kunne se deres fordel ved at vælge klimaansvarlige transportløsninger.  

Blandt de konkrete initiativer, som Danske Speditører mener, at regeringen skal arbejde videre med, er bedre transparens i klimaaftrykket. Transportkøberne skal kende CO2-belastningen ved en given transport og dermed få et solidt grundlag for at tage stilling til alternativer med mindre klimabelastning.  

Lad os sige det, som det er: Forbedring af de sociale vilkår i godslogistikken og den nødvendige omstilling af den tunge transport kommer til at koste.   

Tal branchen op 
Spørger du en tilfældig dansker i toget eller i bussen, hvad han eller hun forbinder med den tunge godstransport, er svaret som regel noget med udenlandske chauffører, der arbejder under kummerlige og stærkt kritisable forhold i Danmark. Eller også handler det om miljøbelastende lastbiler, der nedlægger cyklister og andre svage trafikanter ved højresving. 

Indsatsen for at give godslogistikken et bedre image slutter ikke lige med det samme. Også langt ind i 2020’erne vil der være behov for, at flere i godslogistikken medvirker til at skabe et mere nuanceret billede. Medvirker til at tale godslogistikken op – og ikke kun ned.  

Dette lange, seje træk fortsætter ind i 2020’erne – det bliver et årti, hvor godslogistikken især vil blive bedømt på, om det lykkes at skabe ordentlige sociale vilkår og langtidsholdbare CO2-reduktioner. Lykkes det på disse to områder at skabe forandringer, er vi kommet et godt stykke hen ad vejen til at få skabt et bedre omdømme for hele branchen. Og en lidt bedre verden at leve i.  

Mit nytårsønske for 2020 bliver derfor, at flere får øjnene op for den værdi, vi skaber - og kan skabe som branche. 

Vi er en del af løsningen – ikke problemet. Jeg vil ønske alle et godt nytår 2020.

Med venlig hilsen 
 

Martin Aabak

Administrerende direktør

Danske Speditører 

Mere fra...

28.09.2020Danske Speditører

Sponseret

Transport-udspil er dyrere – ikke grønnere

15.05.2020Danske Speditører

Sponseret

Danske Speditører opfordrer til nyt syn på 25 timers-reglen

19.03.2020Danske Speditører

Sponseret

Anbefalinger om at undgå smitte ved modtagelse og afsendelse af gods

27.12.2019Danske Speditører

Sponseret

Nytårshilsen: Det lange, seje træk fortsætter

12.12.2019Danske Speditører

Sponseret

Speditørerne: Godt at EU-Vejpakken er kommet i hus

09.12.2019Danske Speditører

Sponseret

Virksomheder bliver inddraget i systemudvikling og test