Speditørerne: Godt at EU-Vejpakken er kommet i hus

Administrerende direktør i Danske Speditører, Martin Aabak, glæder sig over, at de netop afsluttede forhandlinger om EU-Vejpakken nu kan skabe klarhed om reglerne i vejgodstransporten. Nu mangler godkendelsen i Europa-Parlamentet og Ministerrådet.

Administrerende direktør i Danske Speditører, Martin Aabak, glæder sig over, at mere end to et halvt års forhandlinger om de fremtidige spilleregler for vejgodstransporten er afsluttet. Nu mangler blot den endelige godkendelse i Europa-Parlamentet og Ministerrådet. 

- I Danske Speditører ser vi det som et klart fremskridt, at der nu endelig ser ud til at være klarhed over, hvilke regler der skal gælde for vejgodstransporten i Europa. Der har helt ubetinget været behov for fælles regler, der kan kontrolleres og håndhæves effektivt. Forhåbentlig får vi det nu. Vi ser frem til at læse det konkrete indhold i aftalen, som endnu ikke er offentliggjort, siger Martin Aabak.

Der synes at være konstateret enighed om, hvor tit lastbilerne skal vende tilbage til virksomhedens hovedkvarter. Det ser ud til at være landet på otte uger.

Derudover vil køre- og hviletidsbestemmelserne fremover give mulighed for to på hinanden følgende reducerede ugehvil, og chauffører i international trafik skal retur til hjemlandet hver tredje uge.

Cabotagereglerne vil fortsat begrænse kørslen til tre ture på syv dage, men alt tyder på, at der bliver tale om en "cool off periode" på fire dage, før der igen kan køres cabotage i en medlemsstat.

Fremover skal chauffører, der kører nationale kørsler uden for deres eget hjemland, køre på arbejdslandets løn- og arbejdsvilkår.

Direktør Martin Aabak fra Danske Speditører er lidt overrasket over, at det ikke lykkedes at få et opgør med det administrative bøvl i forbindelse med cabotagekørsel.

- Sådan som det ser ud netop nu, synes cabotagekørselen at kunne blive reduceret til det rene ingenting, samtidig med, at det bliver besværligt. Det kommer til at koste effektivitet og det vil føre til øget CO2-belastning, fordi lastbilerne ikke i samme omfang som i dag, vil kunne udføre meningsfuld godstransport på vej ud af Danmark. Vejgodstransport vil alt andet lige blive dyrere og belaste klimaet yderligere, siger Martin Aabak

Martin Aabak glæder sig over, at det ser ud til, at der nu tillades to reducerede ugehvil efter hinanden.

- Når der nu i EU-vejpakken kommer krav om ”Return To Home”, og der tillades mindst to reducerede ugehvil i træk, så tror vi på, at det vil give de udenlandske chauffører mulighed for at opretholde et levebrød og samtidigt sikre, at de kommer hjem jævnligt, så de kan bruge deres købekraft dér, hvor den giver dem valuta for pengene. Så kan f.eks. rumænske og tjekkiske chauffører i større omfang end i dag tilbringe de regulære ugehvil i deres hjemland sammen med familie og venner. Det er én af de virkelig gode ting ved vejpakken, der samtidig sikrer, at chaufførerne kan køre mere uhindret i den periode, de er på arbejde uden for deres hjemlands grænser, siger Martin Aabak.

Mere fra...

28.09.2020Danske Speditører

Sponseret

Transport-udspil er dyrere – ikke grønnere

15.05.2020Danske Speditører

Sponseret

Danske Speditører opfordrer til nyt syn på 25 timers-reglen

19.03.2020Danske Speditører

Sponseret

Anbefalinger om at undgå smitte ved modtagelse og afsendelse af gods

27.12.2019Danske Speditører

Sponseret

Nytårshilsen: Det lange, seje træk fortsætter

12.12.2019Danske Speditører

Sponseret

Speditørerne: Godt at EU-Vejpakken er kommet i hus

09.12.2019Danske Speditører

Sponseret

Virksomheder bliver inddraget i systemudvikling og test