AMCS & Unicon Case Study

Unicon er en del af Aalborg Portland Gruppen og et datterselskab af det italienske multinationale Cementir Holding, der har specialiseret sig i produktion og distribution af grå og hvid cement, færdigblandet beton, tilslagsmaterialer og betonprodukter. Virksomheden er repræsenteret i 18 lande på tværs af 5 kontinenter.

07.11.2019

Sponseret

AMCS

Potentialet
Unicon driver på tværs af Danmark og Norge cirka 80 betonanlæg, der alle er i stand til producere en bred vifte af betontyper baseret på forskellige opskrifter. Betonen leveres så til kunden på en flåde bestående af 450 lastbiler, som drives af enten Unicon eller en tredjepart. Historisk set var der allokeret et antal lastbiler til hvert anlæg alt afhængigt af den region, hvor anlægget var placeret. Hver gang et læs blev leveret hos kunden returnerede lastbilen så til det anlæg, som den var allokeret til, for at afhente det næste læs. På grund af anlæggenes geografiske placering førte allokeringen af lastbiler til et enkelt anlæg til en række driftsmæssige ineffektiviteter. Dette begrænsede i sidste ende kapaciteten og evnen til at imødekomme kundens leveringsbehov indenfor leveringsvinduer.
Unicon ønskede ultimativt at udviske de geografiske grænser og give lastbilerne mulighed for at operere på tværs af netværket af anlæg. Den deraf følgende større fleksibilitet ville så øge tilgængeligheden af lastbiler og forbedre evnen til at levere indenfor gældende leveringsvinduer. Da beton har en relativt kort holdbarhedsperiode, ville det ligeledes betyde, at flere leverancer ville nå frem i optimal tilstand og således reducere risikoen for kvalitetsændringer af leverancerne under transporten.

Forbedret effektivitet
AMCS-løsningen giver Unicon mulighed for at styre alle de elementer, der er forbundet med en vellykket levering af færdigblandet beton, i et realtids- og onlinemiljø. Ud over at sikre levering indenfor stramme leveringsvinduer har det nye system kapaciteten til at styre konstant skiftende ordrer som følge af en række faktorer, herunder vejret, forsinkelser i byggeriet eller andre faktorer, som kan påvirke driften på byggepladsen.
Det fuldkomment papirløse system viste sig at levere et langt mere effektivt alternativ til det gamle manuelle system, som var hæmmet af skarpt optrukne geografiske grænser. Systemets fritflydende karakter betyder, at det er muligt at holde styr på flere hundrede tusinde ordrer om året, som alle genereres i et meget dynamisk og hurtigt skiftende miljø.  Hans-Christian Wattum, systemkoordinator hos Unicon, udtaler:
”AMCS’ Concrete Planner har støttet os i at udvikle en yderst effektiv og fleksibel leveringsmodel, som i betydelig grad har forøget effektiviteten af vores flåde. AMCS gør os i stand til hvert år at håndtere tusindvis af ordrer, som alle er underlagt en lang række variabler, der kan ændre sig helt frem til leveringsstedet. Den øgede automatisering af vores systemer og indførelse af mobil teknologi har i væsentlig grad forbedret vores evne til at opfange ekstra omkostninger såsom ventetid og sikre, at disse faktureres på en retfærdig og præcis måde”.

Kundeservice og -krav
AMCS-systemet, som omfatter Fleet Planner og Mobile Web, er fuldt integreret i Unicons SAP-system, der anvendes til at modtage og vedligeholde ordrer. Ordrerne sendes derefter løbende til Fleet Planner fra SAP med henblik på at tilpasse ændringerne. Når ordren er bekræftet, går oplysningerne videre til Unicons produktionssystem, hvilket gør anlægget i stand til at have den rette blanding og mængde klar til levering.
Hvis chaufføren oplever ventetid, eller der er behov for yderligere tjenester, kan den pågældende chauffør registrere dette i systemet, hvilket aktiverer passende tillægsgebyrer. Resultatet er altså 100% styring af den leverede ydelse i forhold til de afholdte omkostninger og meget nøjagtig fakturering. Tidligere ville rapportering af forsinkelser og ventetid og deraf følgende godtgørelse være helt afhængig af chaufførens skriftlige notater, og som resultat heraf blev disse omkostninger ofte ikke opkrævet.

Flere leverancer på kortere tid
AMCS støtter Unicon i at nå virksomhedens mål ved at ændre modellen fra 70 individuelle forretningsenheder til én enkelt dynamisk forretning. AMCS’ løsning har muliggjort hurtig, fleksibel og effektiv håndtering af store ordremængder, som ofte giver anledning til et stort antal ændringer og begrænsninger. Løsningen giver også et præcist realtidsoverblik over lastbiler og ressourcer på trods af det store antal ressourcer, der er involveret. Ordremodtagelsen foregår nu på en langt mere struktureret og stressfri måde med et integreret og papirløst data- og arbejdsflow. Indførelsen af et enkelt sammenhængende system har ligeledes faciliteret delingen af best-practice på tværs af hele virksomheden.

Fakta

Væsentlige fordele opnået med implementeringen af AMCS’ system:
• En forøgelse af antallet af leverancer pr. lastbil med 20-25%
• En reduktion i antallet af medarbejdere beskæftiget med styring af ordremodtagelse og planlægning med 33%
• 100% styring af den leverede ydelse i forhold til omkostningerne
• 1-5% stigning i omsætningen som følge af en mere nøjagtig opkrævning af ventetid
• Opfyldelse af de interne mål (KPI’er) vedrørende ”rettidig levering” og den dermed forbundne forbedring af kundetilfredsheden

Mere fra...

19.04.2022AMCS

Sponseret

Cascades Recovery+, Synlighed i operationer

28.02.2022AMCS

Sponseret

Lang Recycling, smarte løsninger til metal

23.02.2022AMCS

Sponseret

Seks grunde til, at Telematik er en Game Changer for affalds- og genanvendelsesindustrien

17.02.2022AMCS

Sponseret

En ny verden af Transport Logistics er ved at opstå hurtigt - grib mulighederne

09.11.2021AMCS

Sponseret

AMCS Launches AMCS Platform Winter 21 Release

04.11.2021AMCS

Sponseret

Meet us at ICT & Logistiek - online!