Anbefalinger om at undgå smitte ved modtagelse og afsendelse af gods

En lang bred kreds af organisationer på transportområdet har formuleret anbefalinger om sikkerhed og sundhed i forbindelse med modtagelse og afsendelse af gods.

Det helt centrale er, at det anbefales at lave en procedure for, hvordan godset skal håndteres uden unødig risiko for smitte. Det vil også gælde i det led, hvor der skal kvitteres for modtagelse af godset samt signeres på CMR-dokumenter.

Danske Speditører beder alle tage godt imod de nye anbefalinger – læs dem her.

Mere fra...

28.09.2020Danske Speditører

Sponseret

Transport-udspil er dyrere – ikke grønnere

15.05.2020Danske Speditører

Sponseret

Danske Speditører opfordrer til nyt syn på 25 timers-reglen

19.03.2020Danske Speditører

Sponseret

Anbefalinger om at undgå smitte ved modtagelse og afsendelse af gods

27.12.2019Danske Speditører

Sponseret

Nytårshilsen: Det lange, seje træk fortsætter

12.12.2019Danske Speditører

Sponseret

Speditørerne: Godt at EU-Vejpakken er kommet i hus

09.12.2019Danske Speditører

Sponseret

Virksomheder bliver inddraget i systemudvikling og test