Ansvarlig leverandørstyring er en konkurrencemæssig fordel

Selvom bæredygtighed og leverandørstyring ikke er fjernt for Metz, oplever virksomheden i stigende grad krav til dokumentationen af området. Metz har styrket sin konkurrencemæssige fordel ved at inddrage sine leverandører og kunder i CSR-arbejdet

03.02.2015

Sponseret

Deloitte

For den mellemstore virksomhed Metz, der leverer promotionartikler og julegaver til nogle af Danmarks største virksomheder er arbejdet med bæredygtighed ikke nyt. Metz beskæftiger 35 medarbejdere, der varetager alt fra idé, udvikling og design, til indkøb og produktion hos leverandører i Europa og Østen. Metz konkurrerer på et prisfølsomt marked, men deres fokus på kvalitet går også hånd i hånd med CSR.

Ifølge administrerende direktør, Claus Hedegaard, er det på grund af Metz’ størrelse - og ikke mindst deres kunders størrelse - vigtigt at vide, hvad der foregår ude i produktionsleddet.

”Det er vores ansvar at sikre, at vores kunders image ikke bliver associeret med dårlige arbejdsforhold eller andet. Det kan ikke alene give vores kunder en dårlig sag, men også true vores egen eksistensberettigelse. Derfor er det forretningsmæssigt fornuftigt at sikre, at det ikke skal kunne overgå os”, siger han.

I processen med at skabe transparens og dokumentation af CSR-indsatsen har Metz fået rådgivning fra Deloitte.

Få hjælp til at strømline processen
Claus Hedegaard beskriver samarbejdet med Deloitte som et enkelt og struktureret forløb, der har handlet om at minimere de interne ressourcer og sætte realistiske mål. Opgaven har været at identificere Metz’ vigtigste fokusområder på baggrund af en analyse af leverandørkæden. Deloitte har set på, hvor Metz kan gøre en forskel i leverandørkæden, og på hvilket niveau Metz kunne lægge sig med udgangspunkt i de ressourcer der er til rådighed.

Ved at indføre et system for ansvarlig leverandørstyring, har Metz implementeret styringsredskaber, der giver overblik over leverandørernes indsats og dokumentationsniveau i forhold til Metz’ CSR-krav. I dag arbejder Metz’ CSR-ansvarlige således med et system der, ud fra en risikovurdering af leverandørerne, beskriver hvilke krav og redskaber der skal anvendes, og hvordan der skal følges op for at nå i hus.

Ydermere har Metz styrket deres markedsføring og udarbejdet en ny kommunikationsplatform for, hvordan arbejdet med CSR bedst formidles videre til kunderne.

Hjælp dine leverandører
Som udgangspunkt bruger Metz leverandører der lever op til deres krav og Code of Conduct. Men Metz har også bestemt sig for at være med til at højne standarden ude på fabrikkerne, i den tredje verden.

Metz prøver således at hjælpe leverandørerne med hvilke tiltag, der skal til, for at de kan overholde Metz’ krav om social og miljømæssig ansvarlighed.

__________________________________________________________________________________

Kort om projektet:

Udfordring At møde markedets krav om ansvarlig leverandørstyring.

Løsning At opbygge en transparent og struktureret proces for ansvarlig leverandørstyring og fastlægge en kommunikationsplatform for kommunikationen af CSR.

Fordele Metz sparer ressourcer, da leverandørstyringen nu er struktureret i form af IT-systemer, dokumentation og faste rapporteringer.

23.12.2022Deloitte

Sponseret

Integrated Business Planning (IBP) will continue to drive resilience in 2023

23.12.2022Deloitte

Sponseret

Deloitte’s Supply chain resilience report 2022

21.11.2022Deloitte

Sponseret

Supply Chain Sustainability – How to ensure real progress?

09.03.2015Deloitte

Sponseret

Ny rapport om bæredygtighed i seafoodindustrien

03.02.2015Deloitte

Sponseret

Ansvarlig leverandørstyring er en konkurrencemæssig fordel