Ny rapport om bæredygtighed i seafoodindustrien

Royal Greenland og Deloitte Sustainability har i samarbejde udarbejdet en ny analyse af de forhold og motivationsfaktorer, der er toneangivende for beslutningstagere i virksomheder, som køber seafood til bl.a. detailhandlen og fødevareforarbejdning.

09.03.2015

Sponseret

Deloitte

I dag er bæredygtighed i stigende grad et uundgåeligt tema i den globale seafoodindustri, hvor problematikker såsom bevarelse af fiskebestanden, arbejdsforhold og et behov for mere bæredygtige former for emballage giver anledning til både sociale og miljømæssige bekymringer.

CSR på dagsordenen

Afsættet for Royal Greenland og Deloitte Sustainabilitys rapport ’Seafood and Sustainability - influences on the buying behavior of seafood purchasers’, er en analyse af de forhold og motivationsfaktorer, der er vigtige for professionelle indkøbere i seafoodindustrien. Rapportens fokus er centraliseret omkring indkøberne, da de i høj grad er drivkraften bag den stigende bæredygtighed i industrien, fordi de som endelige beslutningstagere udvælger sortimentet til butikker, restauranter og kantiner. Som følge af deres position er indkøberne også med til at påvirke i hvilken grad bæredygtige tiltag implementeres og eksekveres i seafoodindustriens værdikæde. Ansvarlig leverandørstyring, sourcing og en generel bæredygtig adfærd er derfor et voksende fokus i industrien.

”Undersøgelsen viser, at CSR og bæredygtighed er vigtige parametre for indkøberne globalt, på trods af mindre regionale forskelle – og at det faktisk influerer beslutningsprocessen i højere grad end vi havde forventet inden, vi startede analysen”, siger Anne Mette Christiansen, partner i Deloitte Sustainability. Rapportens konklusioner understreger behovet for at leverandører i seafoodindustrien tager CSR og bæredygtighed alvorligt, hvis de skal leve op til indkøbernes krav og forventninger.

Ansvarlighed i leverandørkæden

Det konkluderes i rapporten, at bæredygtigt fiskeri er den vigtigste faktor for indkøberne, når de vælger leverandører. Dette skyldes blandt andet, at forbrugere i stigende grad lægger vægt på MSC-certificerede produkter, og er blevet mere villige til at betale en højere pris. For nyligt er MSCs ”Chain of Custody Standard” blevet opdateret med nye krav[i], der er bedre designet til firmaer med kundekontakt, såsom restauranter og kantiner. MSCs Chain of Custody Standard sikrer, at kun MSC-certificeret vildtfanget fisk kan bære MSCs øko-mærkat. Den nylige opdatering, baseret på feedback fra 200 interessenter verden over, understreger aktualiteten i Deloitte og Royal Greenlands rapport, der netop er udkommet.

Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse med 152 respondenter fra Asien, Nordeuropa, Sydeuropa og Centraleuropa. Derudover er der lavet dybdegående interviews med respondenter, der repræsenterer de fire regioner. 

Download rapporten her

[i] http://www.msc.org/newsroom/news/new-seafood-traceability-standard-caters-to-restaurants-fishmongers-and-fresh-fish-counters?fromsearch=1&isnewssearch=1

23.12.2022Deloitte

Sponseret

Integrated Business Planning (IBP) will continue to drive resilience in 2023

23.12.2022Deloitte

Sponseret

Deloitte’s Supply chain resilience report 2022

21.11.2022Deloitte

Sponseret

Supply Chain Sustainability – How to ensure real progress?

09.03.2015Deloitte

Sponseret

Ny rapport om bæredygtighed i seafoodindustrien

03.02.2015Deloitte

Sponseret

Ansvarlig leverandørstyring er en konkurrencemæssig fordel