Arbejdet stresser kvinder mere end mænd

På tværs af brancher, uddannelsesniveau og alder viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), at kvinder oftere end mænd oplever arbejdsrelateret stress. Kvinder med hjemmeboende børn oplever sjældnere arbejdsrelateret stress end jævnaldrende kvinder uden børn.

15,1 procent af kvindelige lønmodtagere svarer i en spørgeskemaundersøgelse, at de har oplevet arbejdsrelateret stress inden for de seneste to uger. For mændene gælder det 10,5 procent. Foto: Arbejdernes Erhvervsråd

12.03.2024

SCM.dk

Arbejdsrelateret stress er 43 procent mere udbredt blandt kvinder end mænd. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Undersøgelsen blev udarbejdet i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts. Analysen er lavet på baggrund af survey- og registerdata fra Arbejdstilsynet og Danmarks Statistik.

15,1 procent af kvindelige lønmodtagere svarer i en spørgeskemaundersøgelse, at de har oplevet arbejdsrelateret stress inden for de seneste to uger. For mændene gælder det 10,5 procent.

”Det er en virkelig markant forskel, når kvinder bliver ramt af arbejdsrelateret stress næsten en halv gang oftere end mænd”, siger Emilie Damm Klarskov, som er analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

”En mulig årsag kan være, at kvinder foretager mere af det uformelle arbejde på arbejdspladserne. På den måde får kvinderne flere arbejdsopgaver, end der står i deres stillingsbeskrivelse”, siger Emilie Damm Klarskov.

Personer med henholdsvis korte og lange videregående uddannelser oplever oftest arbejdsrelateret stress. For alle uddannelsesgrupper gælder det, at flere kvinder end mænd oplever stress.

Tendensen til, at kvinder er mere stressede går igen i alle brancher. Kun i bygge- og anlægsbranchen er kvinder og mænd næsten lige stressede. Den højeste grad af stress findes inden for finansiering, forsikring, ejendomshandel og -service. Her melder over 19 procent af kvinderne og 11-12 procent af mændene om stress. Den mindst stressede branche er ”kultur, fritid og anden service”, men det er til gengæld her, der er størst forskel mellem kønnene. Her er kvinder næsten dobbelt så ofte stressede som mænd.

Generelt rammer stress oftere de yngre lønmodtagere. Både blandt mænd og kvinder er stress mest udbredt blandt 30-39-årige, hvor cirka 19 procent af kvinderne og cirka 14 procent af mændene melder om arbejdsrelateret stress. Stress er mindst udbredt blandt de +60-årige.

"Når de yngste lønmodtagere er mest stressede på arbejdet, tyder det på et mismatch mellem arbejdets krav og medarbejderens erfaring med at løse opgaverne. Det er også i den alder, at man forsøger at bide sig fast på arbejdsmarkedet og måske gøre karriere. Det kan øge presset, men det kan nok ikke forklare hele forskellen”, siger Emilie Damm Klarskov.

Læs også: EU-Rådet kunne ikke vedtage due diligence-direktivet

En oplagt forklaring på, hvorfor de yngre lønmodtagere er mere stressede, kunne være, at det typisk er dem, der har små børn, og som derfor kan have sværere ved at balancere arbejde og hjemmelivet. Men det lader ikke til at være forklaringen.

”Vi kan se, at både mænd og kvinder uden hjemmeboende børn er væsentlig mere stressede på arbejdet end dem med børn. Så vi skal finde en anden forklaring”, siger Emilie Damm Klarskov.

Analysens hovedkonklusioner

  • 15,1 procent af kvindelige lønmodtagere har oplevet arbejdsrelateret stress de seneste to uger, rapporterer de i en spørgeskemaundersøgelse. Det gælder for 10,5 procent af mandlige lønmodtagere. Stress er altså 43 procent mere udbredt blandt kvinder end blandt mænd.
  • At stress er mere udbredt blandt kvinder end mænd, gælder på tværs af brancher. Kun inden for ”bygge og anlæg” er mænd og kvinder stressede i omtrent samme grad.
  • Stress er mest udbredt blandt kvinder med korte og lange videregående uddannelser og mindst udbredt blandt ufaglærte mænd, faglærte mænd samt mænd med mellemlange videregående uddannelser.
  • At kvinder oftere oplever arbejdsrelateret stress end mænd, skyldes ikke, at de har børn. Faktisk er kvinder med børn mindre stressede end jævnaldrende kvinder uden børn.

Kilde: Arbejdernes Erhvervsråd

/ PiB

Toyota Material Handling A/S

Sponseret

3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

Teknologisk Institut Innovation og Digital Transformation

Sponseret

Vækst kræver robusthed

Relateret indhold

17.04.2024SCM.dk

Maersk opgiver at sælge containerfabrikker

17.04.2024SCM.dk

SBTi’s accept af klimakreditter er tegn på ny klimaøkonomi

14.04.2024Toyota Material Handling A/S

Sponseret

3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

10.04.2024SCM.dk

Et væld af nye emballageformer står på spring i Danmark

09.04.2024Industriens Fond

Sponseret

Kan vi klare os uden Kina?

05.04.2024Global AGV

Sponseret

5 fordele ved at skalere din produktion med AGV

03.04.2024WITRON Group

Sponseret

20 years of successful partnership

02.04.2024SCM.dk

Cybersikkerhed giver nye karriereveje for unge

Jobmarked

Se alle

Hold dig opdateret med SCM.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ledelse af forsyningskæden, Nyhedsbrevet kommer kun to gange pr. uge.

Se flere temaer

Events

Se alle