Autonome mobile robotter: Sådan fungerer de og sådan kan de blive en del af dit lager

Robotteknologi til lageret er helt afgjort en konkurrencemæssig løftestang og Autonome Mobile Robotter viser sig at være blandt de mest revolutionerende og innovative løsninger.

Automatisering af varetransport frigiver tid hos medarbejderne, som får tid til at udføre andre kritiske opgaver.

Hverdagen indenfor lagerstyring og ordrebehandling har undergået adskillige forandringer gennem de seneste år, med stadig stigende krav til effektivitet og produktivitet som omdrejningspunkt. Fakta er, at kunderne i dag forventer levering helt ned til 2 timer fra bestilling. Det er derfor essentielt for virksomhederne at være med helt fremme i førerfeltet i forhold til nye procedurer og adoptere den nyeste teknologi, hvis de vil bevare konkurrenceevnen og tilpasse sig nye behov i markedet.

Når det kommer til højere effektivitet og produktivitet indenfor lager og logistik, er det umuligt at komme uden om automatisering. Robotteknologi til lageret er helt afgjort en konkurrencemæssig løftestang og Autonome Mobile Robotter viser sig at være blandt de mest revolutionerende og innovative løsninger.

Hvad er Autonome Mobile Robotter?

Autonom Mobil Robot - også kaldet AMR - betegner enhver robot, som er i stand til at bevæge sig rundt i et defineret miljø uden behov for opsyn fra en medarbejder eller behov for faste eller foruddefinerede ruter. Det er en højt sofistikeret robot, som via sensorer er ”opmærksom” på sine omgivelser, hvilket gør robotten i stand til at:

  • Udføre opgaver på den mest effektive måde og finde den kortest mulige rute.
  • Undgå kollision med faste installationer som bygningsdele, reoler, arbejdsstationer etc.
  • Undgå kollision med kørende eller gående trafik som medarbejdere, trucks etc.

Der er også andre teknologier på lageret, som udfører lignende funktioner f.eks. autonomous guided vehicles - AGV’er - men det er kun AMR’erne, som har det høje niveau af fleksibilitet, der gør dem i stand til altid at vælge den bedste og mest sikre rute, når de udfører transportopgaver. De er tilmed i stand til at samarbejde med lagermedarbejdere i forbindelse med plukke- og sorteringsopgaver.

Når AMR’er integreres med Warehouse Control Systems (WCS) kan de finde deres egne ruter og dermed bidrage til at gøre processer og arbejdsgange mere effektive og produktive, når robotterne udfører opgaver som transport, pluk, levering og placering af varer, selv i sundhedsfarlige områder, mens medarbejderne kan fokusere på at udføre opgaver, der giver højere merværdi og i områder med højere sikkerhed.

Lad os se nærmere på de forskellige typer af AMR’er og deres anvendelsesmuligheder:

Typer af autonome mobile robotter

NASA var de første til at introducere AMR’er, og de er efterfølgende blevet et reelt strategisk aktiv i optimering af forsyningskæden.

Derfor bliver robotterne typisk defineret i forhold til hvilke opgave, de udfører på lageret fremfor i forhold til om det er den ene eller anden type. Autonome mobile robotter dækker 3 hovedkategorier:

  • AMR’er designet til transport og varesortering på et lager eller tilsvarende facilitet
  • AMR’er designet til at supportere plukkeprocessen
  • AMR'er til aktiviteter indenfor lagerbeholdning

# AMR’er designet til transport og varesortering på et lager eller tilsvarende facilitet

Transport, sortering og håndtering af varer på et lager eller tilsvarende er de første opgaver, der bliver automatiseret, for opgaverne tilfører ingen værdi til varen, og alligevel kræver de både tidsmæssige og medarbejdermæssige ressourcer. 

Automatisering af varetransport frigiver tid hos medarbejderne, som får tid til at udføre mere kritiske opgaver. Der findes forskellige former for løsninger til varehåndtering fx:

Hvert system bidrager til at forbedre effektiviteten på lageret ved at håndtere varer med forskellig vægt, form og størrelse, lige fra tunge paller til små pakker. 

# AMR’er designet til at supportere plukkeprocessen

Ordrehåndtering kan være en af de mest omkostningstunge aktiviteter på lageret, ikke kun fordi det kræver kvalificerede medarbejdere, men også på grund af tidsforbruget forbundet med at medarbejderne bevæger sig rundt på lageret for at finde og plukke varer. AMR’er giver mulighed for at reducere den interne transporttid i plukkeprocessen betragteligt.

Almindeligt anvendte plukkemetoder er:

  • Zonepluk: Hver medarbejder er ansvarlig for plukkeprocessen i en bestemt zone på lageret. AMR’en fungerer som plukkevogn, der er udstyret med en skærm, som viser alle relevante informationer for ordrerne. Den kører rundt til de forskellige zoner, hvor medarbejderne plukker varerne, som fremgår af skærmen og placerer dem på robottens palle eller vogn. Når alle varerne på ordrerne er plukket, fortsætter robotten til pakkeområdet, et opsamlingsområde eller til forsendelsen. Denne metode giver distributionscenteret mulighed for at forberede og færdiggøre et stort antal ordrer simultant, og derfor er det en optimal løsning til e-handel.
  • Vare-til-person pluk: Ved zonepluk går en vis mængde tid til spilde, hvis vi antager at medarbejderen bruger tid på at identificere varen på hylderne. Ved Vare-til-person, f.eks. med en lagerautomat, er tidsforbruget forbundet med pluk reduceret endnu mere.

I lagerautomaten henter en automatiseret elevator skuffer med varer, som fremgår af plukkeordrerne og leverer dem til plukkeåbningen, hvor medarbejderen plukker varerne og placerer dem ved den rigtige ordre, som AMR’en efterfølgende henter. AMR’en kan også levere varer til lagerautomaten til indlagring. Efter pluk eller indlagring af varerne flytter elevatoren skuffen tilbage på plads i automatens lager.

# AMR'er til aktiviteter indenfor lagerbeholdning

At lede et større distributionscenter eller lager involverer en anden vigtig proces, som kræver betydelig tid og ressourcer: Lagerstatus. Det er kritisk viden at kende antallet af hvert varenummer, placeringen og plukkefrekvens i realtid for at forebygge og minimere fejl, flaskehalse eller driftsforstyrrelser.

I dette tilfælde er AMR’er også en fremragende allieret, fordi de kan erstatte medarbejdere, som normalt udfører denne tidskrævende aktivitet, hvor der også er stor risiko for at lave fejl. Når AMR’er integreres med et Warehouse Management System (WMS), er de i stand til at automatisere lagerstatusprocessen, reducere tidsforbruget drastisk og forbedre produktiviteten og præcisionen i hele ordrebehandlingen. 

Lagerstatusprocessen kan optimeres endnu mere ved at kombinere AMR’er med f.eks. RFID-teknologi til identifikation af varer.

 

Konklusion

På et distributionscenter eller lager er effektivitet i plukkefasen en af de vigtigste og mest brugbare elementer til at vurdere produktiviteten i hele logistikprocessen. AMR’er kan tilføre betydelig stigning i hastigheden i plukkefasen, hvilket betyder flere ordrer klar til afsendelse pr. time med det samme antal medarbejdere.

Mere fra...

29.11.2023Hans Schourup A/S

Sponseret

Pakkelinjer med fuldautomatisk sortering hos Søstrene Grene

10.11.2023Hans Schourup A/S

Sponseret

Modula lagerautomat til varer med lav omsætningshastighed

26.10.2023Hans Schourup A/S

Sponseret

Innovativt Automationsprojekt til Sygehuset i Køge

20.09.2023Hans Schourup A/S

Sponseret

Kom og få en snak om automatisering

26.02.2023Hans Schourup A/S

Sponseret

Autonome mobile robotter: Sådan fungerer de og sådan kan de blive en del af dit lager

19.01.2023Hans Schourup A/S

Sponseret

Automatisering kan bane vejen for bæredygtig lagerdrift