Axcite Procurement udvides med Demand Forecasting-funktion

Er det vigtigt for dig, at du har de rette varer på lager i rette tid og mængde? Med Axcite Procurement udvides Demand Forecasting-funktionaliteten i Dynamics 365 Supply Chain Management. Det betyder øget overblik, brugervenlighed og anvendelighed.

Foto: Bredana Axcite.

Hvad gør Demand Forecasting til et stærkt værktøj?

Ofte er din salgsordrehorisont markant kortere end din leveringstid fra leverandøren. Du er derfor tvunget til at estimere forventet kundeefterspørgsel, før denne reelt er kendt. Til at løse netop den opgave er demand forecasting et særdeles nyttigt værktøj. 

Axcite Demand Forecasting Overview øger overblikket, anvendeligheden og brugervenligheden af standardværktøjet ved at sørge for, at du kan fokusere din tid på de varer, der kræver særlig opmærksomhed. Varer med stabil og forudsigelig efterspørgsel kan således autoriseres automatisk uden manuel kontrol.

Vi har udvidet funktionaliteten, så den bedre understøtter hele forecast-processen fra dannelse til autorisering.

 • Generering af forecastet 
  For at højne kvaliteten af forecast-genereringen udvides demand forecasting-funktionaliteten med en erstatningsvare funktion. Det betyder, at værdifulde data ikke længere går tabt, hvis en vare erstattes af en anden. Historisk data på den vare, der erstattes, kan nu inkluderes i forecastet på erstatningsvaren. 
 • Evaluering af forecastet 
  Trendberegninger på den enkelte vare er nu tilgængelige direkte i oversigten. Det giver dig bedre mulighed for at danne dig et overblik over varen, og hvordan den bevæger sig. Derved kan du nemmere rette dit fokus på de varer, der kræver din opmærksomhed. 
  En række supplerende informationer vedrørende den enkelte vare er ligeledes tilgængelige direkte i oversigten. På den måde får det bedst mulige grundlag for at vurdere forecastet. 
 • Autorisering af forecastet
  Udvidelsen muliggør autorisering efter forskellige principper - eksempelvis om forecastet er sæsonbetonet eller lineær. Autoriseringen kan foretages både på enkeltposter og delmængder. Eksempelvis kan forecasts, der ligger inden for et prædefineret acceptabelt interval, automatisk autoriseres.
  Derved kan du rette fokus på de varer, der viser store afvigelser i forecastet, og derfor kræver din opmærksomhed. 
 • Revurdering af produktets livscyklus
  I samspil med Axcite Product Management er det muligt at tilgå yderligere information direkte fra oversigten. Når du forecaster, er det et godt tidspunkt at revurdere varens livscyklusstadie og ændre den, såfremt det er nødvendigt. Information om, hvordan varen bevæger sig, er ligeledes tilgængeligt direkte fra demand forecast oversigten.  

Hvad er Demand Forecasting?

Demand Forecasting er en analytisk disciplin, der forsøger at forstå og forudsige dine kunders efterspørgsel, så du kan optimere dine beslutninger, hvad angår produktionsplanlægning og lagerbeholdninger. 

I udgangspunktet handler Demand Forecasting om at have de rette varer på lager i de rette mængder og på det tidspunkt, hvor der er brug for dem.

Demand Forecasting kan foretages aktivt eller passivt. I den aktive forholder du dig til dine data. Du forsøger at finde tendenser og drager information ud af data så om salgshistorisk og sæsonudsving. Forholder du dig passivt, så antager du, at det i høj grad bliver ligesom sidste år. 

For at danne det bedste grundlag for at opfylde ovenstående må den fremtidige efterspørgsel estimeres på baggrund af historik. Resultatet heraf er dit Demand Forecast – det bedste gæt på, hvad du skal bruge i den kommende periode. Dette estimat inkluderes i behovsberegningen (MRP), og der indkøbes/produceres på baggrund af den forventede efterspørgsel. 

Hvad skal der til for at få succes med Demand Forecasting?

Få vores anbefalinger til, hvordan du bedst lykkes med Demand Forecasting i Dynamics 365 Supply Chain Management.  

Du har en historik, der kan anvendes

 • Det er essentielt, at du har en historik, der kan anvendes til at forecaste fremtidig efterspørgsel
 • Ved nye varer har du ikke en kendt historik, hvorfor det er udfordrende at udarbejde et brugbart forecast
 • Varer med ujævn efterspørgsel kan ligeledes være udfordrende

Du har kvalitet i dine data

Som alt andet i dit ERP-system skal du sikre dig, at dine data er af høj kvalitet. Data danner grundlaget for forecastet, og resultatet bliver ikke bedre end kvaliteten af det data, du anvender. 

 • Varer grupperes efter PLC. Nye varer eller varer i udfasningen kræver ofte speciel forecasting
 • Transaktionsdata fra ældre system kan nemt anvendes til at beregne forecast. Dynamics 365 fodrer løbende med ny data, men ældre, værdifuldt, historisk transaktionsdata fra dit gamle system kan nemt anvendes
 • Det er vigtigt, at data renses for outliers. Atypisk salg og behov, som du ikke forventer kommer igen, skal renses. Desuden skal du tage højde for tabt salg. Ved salg, du ikke var i stand til at realisere grundet for lav lagerbeholdning, vil transaktionsdata være lavere, end de burde
 • Tilstrækkelig med datapunkter med helst 20+. Jo flere punktnedslag, des bedre. Hvis du forecaster per måned, bør du have to års historik. Er dette ikke tilfældet, kan du overveje at forecaste på kortere tidsperioder

Du har de rette personer til opgaven

 • Vi anbefaler en talknuser. Én, der har forståelse og interesse for tidsserieanalyser. Selvom det kan være nærliggende, at forecastet foretages af en sælger eller indkøber, har de ofte ikke de rette kompetencer. Det betyder ikke, at de ikke kan bidrage med værdifuld viden til forecastet, men at selve forecast-disciplinen bør foretages af én, der er ekspert på netop det område

Axcite Procurement: Optimering af indkøb og varedisponering

Axcite Procurement indeholder en række udvidelser til standardfunktionaliteten i Dynamics 365, som optimerer forskellige processer og arbejdsgange inden for indkøb og varedisponering. Bland andet indeholder modulet en smart kanban-funktion.

Læs artiklen Få bedre overblik og styring af leveringsterminer på indkøb med Axcite Procurement her.

Desuden får du nem import af prisaftaler og vedligeholdelse af stamdata på leverandørniveau, som du kan bruge aktivt i din evaluering af dine leverandørers performance. 

Få indblik i alle fordelene med Axcite Procurement her

Mere fra...

18.06.2024Bredana Axcite A/S

Sponseret

Jan glæder sig til at løse kundernes konkrete udfordringer

17.06.2024Bredana Axcite A/S

Sponseret

Thomas brænder for at skabe forandringer der kan mærkes på fabriksgulvet

03.06.2024Bredana Axcite A/S

Sponseret

Succes med graduate program: Alle fire graduates ansat!

05.04.2024Bredana Axcite A/S

Sponseret

SCM-dagen 2024: Bliver AI en gamechanger i Supply Chain?

20.03.2024Bredana Axcite A/S

Sponseret

Mere AI funktionalitet i Release Wave 1 til Dynamics 365

19.03.2024Bredana Axcite A/S

Sponseret

Aksel og Rasmus vil omsætte koder til forretningsfordele