Det var tæt på at gå galt i Larvik - Få lavet en risikoanalyse af din virksomhed

Hvis en brand i en trailer ikke var blevet opdaget, inden traileren blev kørt ombord på færgen, kunne det være gået helt galt. Det skete dog ikke. Men sagen understreger betydningen af, at din virksomhed har fået foretaget en risikoanalyse!

Ofte er det tilfældigheder, der afgør, om en hændelse udvikler sig til en katastrofe eller ej. Det viser en aktuel sag fra Larvik. Danske Speditører opfordrer sine medlemsvirksomheder til at finde de svage punkter i driften. 

Det er nemlig disse svage punkter, der potentielt kan blive den hændelse, der kan føre til, at virksomheden må lukke.

En trailer stod på havneområdet i Larvik, klar til at blive kørt ombord på færgeforbindelsen til Danmark, da pludselig røgudvikling blev konstateret.

Traileren var pakket med senge og madrasser, der blev antændt og gik til ved branden. Ingen personer kom til skade ved hændelsen. Heller ikke andre af de parkerede trailere blev beskadiget.

En efterfølgende brandteknisk undersøgelse af traileren konkluderede, at godset var blevet pakket for tæt på bilens lamper, der ikke var blevet slukket og således havde skabt tilstrækkelig varme til at antænde godset. Undersøgelsen konkluderede også, at traileren ikke var forsynet med LED-pærer, men med ældre glødepærer.

- Sådan en hændelse får det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig, for hvis traileren først var brudt i brand, efter at den var blevet kørt ombord på færgen, kunne situationen have udviklet sig katastrofalt. Så havde der været tale om en brand ombord på en færge i åbent hav. Så kunne det have fået konsekvenser for passagerer, mandskab og skib, siger advokatfuldmægtig i Danske Speditører, Søren Nicolay Edsen Johansen, som har fået sagen forelagt af det pågældende rederi.

- Søren Nicolay Edsen Johansen hæfter sig ved, at branden helt kunne have været undgået, hvis traileren var blevet pakket anderledes, pæren var blevet udskiftet eller lyset slukket.--Tre uheldige og sammenfaldende omstændigheder var lige ved at kunne forårsage en brand på åbent hav. Det er hændelser som den i Larvik, der bør føre til, at virksomhedsledelserne finder de svage punkter i driften, der potentielt kan føre til, at virksomhedens eksistens sættes på spil. Det er netop sådanne forhold, som juridisk afdeling i Danske Speditører ønsker at fokusere på, ved en riskkoanalyse af virksomheden, siger Søren Nicolay Edsen Johansen.

Danske Speditører tilbyder alle medlemsvirksomheder kontingentfinansieret knowhow om en sådan risikoanalyse. Henvendelse herom kan ske til sej@dasp.dk

Mere fra...

28.09.2020Danske Speditører

Sponseret

Transport-udspil er dyrere – ikke grønnere

15.05.2020Danske Speditører

Sponseret

Danske Speditører opfordrer til nyt syn på 25 timers-reglen

19.03.2020Danske Speditører

Sponseret

Anbefalinger om at undgå smitte ved modtagelse og afsendelse af gods

27.12.2019Danske Speditører

Sponseret

Nytårshilsen: Det lange, seje træk fortsætter

12.12.2019Danske Speditører

Sponseret

Speditørerne: Godt at EU-Vejpakken er kommet i hus

09.12.2019Danske Speditører

Sponseret

Virksomheder bliver inddraget i systemudvikling og test