EET implementerede Supply Chain Planlægnings Teknologi og kom i kontrol

I September 2019 startede EET Group implementeringen af Optilons S099+ som er en Supply Chain planlægnings teknologi. Læs hvorfor EET Group nu føler de er i kontrol.

EET føler de er i kontrol med nyt Supply Chain Planlægnings teknologi fra Optilon.

Rejsen
I september 2019 startede EET Group implementeringen af Service Optimizer 99+ (SO99+) der forhandles og implementeres af Optilon. De første lande gik i luften i februar måned, inkl. hovedlageret i Ballerup. Flere lande kom til i marts måned. Formålet var at opdatere virksomhedens tilgang til at planlægge i Supply Chain så det matchede de forretningsmæssige krav til reaktionsevne og volatilitet som opleves i markedet.

Vi føler vi er i kontrol
Tom Kjærulf, Koncern Logistikdirektør EET Group siger: ”Vi er kun lige kommet i gang med anvendelse af SO99+ og det er stort set sket samtidigt med Corona virussens udbredelse, men vi er i kontrol. Jeg tør slet ikke tænke på hvordan vores forretningsmæssige situation villet have set ud, hvis vi ikke havde implementeret SO99+. Tidligere anvendte vi Axapta og en masse Excel ark for at træffe de bedste beslutninger om ordrestørrelser og leveringstidspunkt m.m, men det var ikke optimale beslutninger”

Overblik og hurtig reaktionsevne
Vi har mange af de samme varer fordelt på flere lagersteder, men med et meget begrænset overblik over hvordan de andre lagersteder disponerer. Ofte foretog vi lokale, men ikke helhedsoptimeringer og det gav unødvendige høje lageromkostninger og ikke altid de bedste servicegrader.

I dag har vi alle vores varer og alle lagersteder oprettet i SO99+ og vi er i kontrol. To gange om dagen opdateres SO99+ med de seneste Supply og Demand data og vi kan lynhurtigt få et rigtigt overblik over situationen. Vi kan se konsekvenserne af manglende leveringer fra f.eks. Kina og iagttage ændringer i efterspørgslen. Rigtige mange af de ”trivielle” disponeringer er nu automatiseret så vi får frigjort tid til de mere betydningsfulde beslutninger. Uden SO99+ havde vi været chanceløse.

Optilon er en troværdig og kompetent partner
Implementeringen af SO99+ er udført meget tilfredsstillende. Optilon konsulenterne er kompetente, energifyldte og pædagogiske. Optilon har været dygtige til at forklare komplekse problemstillinger på en enkel og forståelig måde. Optilon har herudover tydeligt vist, at de forstår vores forretning. Vi har haft mange gode faglige diskussioner med Optilon konsulenterne, der ikke er bange for at udfordre os i vores måde at tænke på.

Vi kan tydeligt mærke at Optilon har gennemført rigtig mange SO99+ projekter og de ved hvordan man får forretningsmæssig værdi ud af systemet. Optilon har også en god forståelse af vores virksomhed og det giver tryghed. Det har givet os en tryghed i implementeringsprocessen og fortsætter med at give os tryghed så vi er godt rustet til fremtidens udfordringer. Nu glæder vi os til at komme godt i gang med SO99+ i hverdagen og vi har særdeles høje forventninger til at de forventede resultater indfries.

Om virksomheden
​EET Europarts er en af verdens største print og reservedels IT-distributører og forhandler bl.a. tilbehør til computere, lyd og netværk i hele Europa. EET Group har salgskontorer i 27 lande fordelt over det meste af Europa. Koncernen beskæftiger knap 600 ansatte, servicerer mere end 46.000 forhandlere og ekspederer mere end 1 mill leverancer om året. SO99+ supplerer cirka 15 disponenter, der er fordelt rundt omkring i Europa med disponering. Mange salgskontorer har også et eget lager.

Denne artikel er del af et tema:

Tema om planlægning

Mere fra...

07.11.2023Optilon Danmark

Sponseret

Har dit lager et skjult potentiale, der kan realiseres ved intelligent planlægning af forsyningskæden?

22.05.2023Optilon Danmark

Sponseret

Supply chain - ny betydning på ledelsesniveau

21.05.2023Optilon Danmark

Sponseret

Supply chain – ny betydning på ledelsesniveau

08.09.2022Optilon Danmark

Sponseret

Vær med idag klokken 13-16.30 - Årets vigtigste Supply Chain konference

18.08.2022Optilon Danmark

Sponseret

Har i en plan for Cybersecurity i Supply Chain?

08.08.2022Optilon Danmark

Sponseret

Re-imagine the Supply Chain: Konference 8. September