Effektivt distributioncenter får nødhjælpen afsted

SSI Schäfer var hovedentreprenør på UNICEFs nye globale distributionscenter i København med ansvar for design og opførelse af distributionscenteret samt leverance af alt det interne logistikudstyr.

Højlageret med den visuelle flotte facade står som et smukt vartegn på Københavns Nordhavn.

Bygningen er allerede blevet et synligt vartegn i København. Distributionscenteret blev opført på 12 måneder og er placeret ved havneindløbet. Og hele Danmark er stolt af bygningen – ikke blot på grund af den visuelt flotte 24 meter høje facade, men også fordi den huser det nye verdenslager for FN's børnefond, UNICEF.

Efter en international udbudsrunde vandt logistikspecialisten SSI Schäfer kontrakten som hovedentreprenør på design og opførelse af dette vigtige centrum for UNICEFs globale hjælpearbejde. På en grund med en størrelse svarende til mere end tre fodboldbaner i Københavns Frihavn opførte logistikvirksomheden et fuldautomatisk distributionscenter med forskellige plukkeområder – mere end 9.000 m2 lagerplads i alt. Distributionscenteret består af et højlager med otte dobbeltdyb reolgange og plads til 36.000 paller, hvor reolsystemets bærende konstruktion samtidig er bærende for tag og vægge. I tilknytning hertil ligger et konventionelt lavlager med blandt andet et miniloadsystem med plads til 3.000 bakker i to reolgange, et lukket kølelager til manuel plukning af lægemidler, et lagerområde til volumengods og et lager til emballagemateriale. Der gik i alt 1.200 ton stål og mere end 15 km. kabler til lagerkomplekset. Hovedpulsåren i hele systemet er det 450 m lange, elektriske skinnesystem til transport af paller internt. Skinnesystemet har 44 vogne og muliggør hurtig transport af paller internt i hele lagerkomplekset.

Processerne styres af WAMAS, et lagerstyringssystem udviklet af SSI Schäfer. "Der er tale om et meget komplekst system, både hvad angår effektivitet, høje standarder for visse lagervarer såsom medicin og særlige skandinaviske krav til miljøvenlighed og ergonomi", forklarer Niels Kristian Vittrup, lokal projektleder i SSI Schäfer Northern Europe. "Det er ikke bare designet med det kontinuerlige automatiserede materialeflow, men også interaktionen mellem et stort antal specialiserede komponenter og udstyrsdele, der gør denne løsning til et af de mest moderne distributionscentre i verden".

Pallekraner som brandslukningskøretøjer

Via distributionscenteret i København kan organisationen levere nødhjælp inden for 48 timer. Når de palleterede varer ved modtagelsen er blevet inspiceret og registreret i it-systemet, mærkes pallerne med en stregkode, der genereres af WAMAS, og indgår herefter i det automatiserede materialeflow via det elektriske skinnesystem. Varemodtagelsen er udstyret med en automatisk folievikler, hvor de paller, der skal sikres med folie af hensyn til sikker transport og opbevaring, køres igennem. Det elektriske skinnesystem forbinder varemodtagelsen med højlagerets omlastningsstationer, hvor pallerne overtages af automatiske pallekraner, som placerer dem på deres lagerpladser. "Det lyder som et helt almindeligt materialeflowsystem, men UNICEFs distributionscenter er spækket med tekniske finesser", forklarer Peter Diener, projektleder i SSI Schäfer. "F.eks. indgår pallekranerne i det innovative brandsikringssystem, som er installeret på lageret i København. I tilfælde af brand fungerer de som slukningskøretøjer, idet alle pallekranerne er udstyret med gennemgående brandslanger, som forsynes med vand fra brandhaner i nærheden af højlageret.”

Nødhjælpen sorteres efter type, hvilket sker ved hjælp af de otte moderne pallekraner, som er udviklet af SSI Schäfer. Pallekranerne identificerer selv de enkelte paller ved hjælp af etiketter med stregkoder, og placerer dem i henhold til de lagerpositioner, som WAMAS angiver. Ved hjælp af teleskopgafler kan de lagre og hente de industripaller (1.000 mm x 1.200 mm), der anvendes i UNICEFS distributionscenter. Pallerne kan veje op til 1.000 kg og være placeret i  dobbeltdybde. Håndteringskapaciteten er op til 195 dobbelte cyklusser pr. time og pallekranernes kompakte dimensioner gør det muligt at udnytte pladsen i højlageret optimalt.

Når UNICEFs distributionscenter i København modtager ordrer fra konfliktområder rundt omkring i verden, hentes paller med enkeltvarer fra højlageret og leveres til to plukkestationer, hvor de blandede paller pakkes. På hver plukkestation pakkes en blandet palle ud fra pallen med lagervarer, som leveres via det elektriske skinnesystem. Herefter returnerer det elektriske skinnesystem de pakkede paller til højlageret eller sender dem til pakkestationer i lavlageret. Der findes flere typer pakkestationer i lageret, som alle er designet med effektivitet og ergonomi i fokus – f.eks. med sakselifte til paller, som har til formål at skåne medarbejderne for fysisk krævende opgaver via SSI Schäfers ergonomics@work®-løsning.

Miniloadområde til små varer

Små varer i kasser opbevares i bakker i miniloadområdet. På omlastningsstationerne overtager de to Schäfer miniloadkraner de fyldte bakker, som kan veje op til 50 kg, og fordeler dem til lagerpositioner i miniloadlageret i henhold til specifikationerne fra WAMAS. Pakning af de endelige kasser med små varer foregår ved, at bakkerne hentes til plukkeområder på siden af miniloadlageret. Plukning sker via Pick-to-Tote-systemet direkte til transport- og leveringskasser. "Når der er tale om hasteopgaver, betyder det store antal identiske nødhjælpsvarer på lavlageret, at der hurtigt kan reageres på anmodningerne og fordeles kasser med identisk indhold til plukkestationerne på en hurtig og effektiv måde", siger Diener. Plukkeanvisningerne vises på displays, og når plukning er fuldført, bliver kasserne automatisk lukket, forsynet med etiketter og overført til et transportbånd, som transporterer dem hen til palleteringsrobotter. Robotterne, der styres af WAMAS, og er udviklet, så de kan håndtere kassernes forskellige størrelser, pakker pallerne ved hjælp af sit gribersystem og overfører dem til et af to udgående palletransportbånd.

I distributionscenteret findes separate plukkestationer til volumengods, der ikke kan opbevares i miniloadlageret. Medarbejderne plukker varerne fra sakselifte ved hjælp af vakuumløfteudstyr i henhold til Pick-to-Tote-systemet direkte fra pallen ved 21 palleopbevaringspositioner. Når kasserne med nødhjælp automatisk er blevet forsynet med bånd og etiketter, overføres de til det transportbånd, der sender kasserne til palleteringsrobotten, hvor pallen automatisk bliver folieviklet – og herefter til de udgående transportbånd til paller. Genopfyldning af plukkestationerne sker via et opbevaringsområde på gulvniveau med plads til mere end 100 paller. De nødvendige paller hentes med gaffeltruck fra transportbåndene i henhold til instrukser fra lagerstyringssystemets rutestyringssystem for gaffeltrucks og placeres ved genopfyldningsstationerne.

I vareafsendelsesområdet færdiggøres ordrerne til slut med nødhjælpsvarer fra andre plukkepositioner. Gaffeltrucks transporterer volumengods fra specialområdet samt et separat, afkølet plukkeområde for lægemidler frem til stedet – alternativt kan varerne sendes via transportbåndssystemet og fordeles til de udgående transportbånd via det elektriske skinnesystem.

Ved hjælp af et intelligent materialeflowkoncept, moderne systemkomponenter og et kompakt lagerprincip pakkes nødhjælpen således efter behov på UNICEFS distributionscenter i København. Herefter sendes den med fly eller skib til destinationer over hele verden. 

05.10.2023SSI Schäfer

Sponseret

SSI Schäfer indgår samarbejde med STL Lagerteknik A/S for at udbygge tilstedeværelsen i Danmark

15.12.2022SSI Schäfer

Sponseret

Sådan løses de tre største udfordringer ved fryselagring

24.10.2022SSI Schäfer

Sponseret

Automatisering som konkurrencefordel

17.10.2022SSI Schäfer

Sponseret

SSI Schäfer Group udnævner Michael Hillström til ny administrerende direktør for SSI Schäfer Nordics

19.09.2022SSI Schäfer

Sponseret

Den ultimative rejse fra manuel drift til automatisering

06.09.2022SSI Schäfer

Sponseret

Den ultimative rejse fra manuel drift til automatisering