Fremtidens lagerstruktur defineres af nye kundekrav

Med over 900 konsulenter dækker Implement Consulting Group bredt, hvilket giver kunden mulighed for at tage de rigtige logistiske beslutninger.

Implement Consulting Group har blandt andet hjulpet med at vurdere, hvorvidt lagerfunktionen bør outsources. Foto: Implement Consulting Group.

’Change with impact’.

Sådan lyder Implement Consulting Groups slogan, og det udtrykker ganske præcist, hvad virksomheden kan.

”Vores over 900 konsulenter giver os både den tekniske og kommercielle forretningsforståelse. Det giver os mulighed for at dække hele spillepladen”, siger partner Michael Munkesø og peger på, at den logistiske opgave er blevet meget mere kompleks end tidligere, hvorfor mange overvejer, om de har det rigtige setup til at imødekomme dette.

Han giver et eksempel:

”Hvis du eksempelvis sælger sko, forventer butikkerne i større grad mindre leveringer - og ikke som før sortimentskasser - samt kortere leveringstid. På toppen af dette giver væksten i e-handel, hvor stykpluk og returhåndtering udfordrer traditionelt setup, yderligere kompleksitet”, siger han.

Bidrager til logistikcentre

Implement Consulting Group har blandt andet hjulpet med at vurdere, hvorvidt lagerfunktionen bør outsources, og med at optimere og teknologiforbedre logistikken. Man har desuden mange andre muligheder i huset.

”Vi hjælper for eksempel med at se på, hvad den ideelle placering kan være. Det handler blandt andet om at se på, hvor varen er produceret og frem til, hvor den lander”, siger Michael Munkesø.

”Man skal tage mange ting i betragtning for, at processen kan køre optimalt. Det er også et spørgsmål om at være tæt på kunderne – at finde et samspil. Og hvis der er flere lagre, hvad er det så, der skal være på hvilket lager?” spørger han retorisk.

Anbefaling omkring outsourcing af lagerfunktionen afhænger af en række faktorer. Her skal det særligt overvejes, om det er en kernekompetence internt, eller om 3PL-markedet har bedre kompetencer indenfor dette, og om de får god synergi ved at inkludere opgaven.

Manuelt eller automatisk setup

Set i forhold til den fremtidige lagerstruktur handler det i høj grad også om kundens forventning til leveringstid, fastslår Michael Munkesø. Han uddyber: ”Du skal her se på, hvilket sortiment af varer, der er tilgængelig og hvilket produktionssite, det kommer fra. Lige som man nøje skal overveje, hvilke typer lager man bør have”.

I den proces arbejder Implement Consulting Group i høj grad med at se på, hvor man med fordel kan automatisere.

”Vi ser på, hvilke løsningsmuligheder og teknologier, der findes. Vi har modeller og metoder, der sikrer et robust og faktabaseret beslutningsgrundlag”, siger han og tilføjer:

”Det handler dybest set om, hvilke trin du skal igennem. Teknologien er blevet mere tilgængelig og skalerbar ift. gradvis udvidelse, og det ændrer ofte på, hvornår og hvordan man med fordel kan automatisere. Samtidig er tilgængelighed af kvalificeret arbejdskraft blevet et større parameter i beslutning om automatiseringsgrad”.

Mere fra...

13.05.2024Implement Consulting Group

Sponseret

Artificial intelligence in supply chains

13.05.2024Implement Consulting Group

Sponseret

Eight trends of generative AI

28.06.2023Implement Consulting Group

Sponseret

Sustainable S&OP

22.06.2023Implement Consulting Group

Sponseret

Build resilience into your supply chain

19.06.2023Implement Consulting Group

Sponseret

A robust yet flexible warehouse management

09.06.2023Implement Consulting Group

Sponseret

To automate, or not to automate, that is the question