Havneselskab skaber mere end 11.000 arbejdspladser

ADP A/S skaber i 2021 mere end 8.000 arbejdspladser direkte og indirekte i hele Danmark – i 2030 vil ADP med igangsatte investeringer og udvidelser af havne og Taulov Dry Port skabe 11.094 arbejdspladser

Forventninger til en fortsat stor vækst i volumener af gods og containere til Fredericia Havn og Taulov Dry Port betyder, at ADP har igangsat milliardinvesteringer i udvikling af havneinfrastrukturen og i udvidelser af lagerkapaciteten. Foto: ADP A/S.

En beskæftigelsesanalyse udarbejdet af Incentive A/S i 2021 for havneselskabet ADP A/S har kortlagt effekten af ADP’s virke i forhold til den direkte og indirekte jobskabelse samt værditilvæksten for samarbejdspartnere og underleverandører til ADP-havnene og Taulov Dry Port. Havnene er centrale knudepunkter for dansk import og eksport og dermed også vigtige for dansk beskæftigelse og værditilvækst.

Havneselskabet ADP A/S er i disse år på en vækstrejse, hvor især udviklingen af Fredericia Havn og Taulov Dry Port som ét af Danmarks største knudepunkter for transport og logistik har givet en øget konsolidering af virksomheder i havneselskabets nærområder - en udvikling, som ikke alene påvirker den lokale og regionale jobskabelse, bosætning og værditilvækst positivt, men som også indirekte påvirker jobskabelsen i hele Danmark.

Forventninger til en fortsat stor vækst i volumener af gods og containere til Fredericia Havn og Taulov Dry Port betyder, at ADP har igangsat milliardinvesteringer i udvikling af havneinfrastrukturen og i udvidelser af lagerkapaciteten i Taulov Dry Port. Disse investeringer vil ikke alene sikre kapaciteten til fremtidens vækst, men vil også skabe endnu flere arbejdspladser frem mod 2030.

Milliardinvesteringer vil skabe yderligere 3.082 arbejdspladser

Milliardinvesteringer i en kommende udvidelse af Fredericia Havn og i udvidelser af Taulov Dry Port er en investering i den lokale og regionale jobskabelse og vil dermed være en gevinst for både ejerkommuner og samfundet generelt.

Analysen dokumenterer, at havneudvidelsen i Fredericia og den fortsatte udbygning af Taulov Dry Port frem mod 2030 vil øge antallet af fuldtidsbeskæftigede med 3.082, oveni den nuværende jobskabelse. ADP vil med sine samlede aktiviteter dermed skabe 11.094 jobs direkte og indirekte i Danmark i 2030. Fredericia Havn er en strategisk vigtig havn for hele Danmark, og havnen har stor kommerciel betydning for produktionsdanmarks import og eksport.

”Som ét af Danmarks største havneselskaber har vi er stort ansvar for, at vores igangsatte udvikling af Fredericia Havn og Taulov Dry Port bidrager til jobskabelse og vækst i vores ejerkommuner og i samfundet generelt. Det er derfor glædeligt at beskæftigelsesanalysen dokumenterer, at den kommende havneudvidelse i Fredericia samt den fortsatte udvikling af Taulov Dry Port samlet set vil bidrage med yderligere mere end 3.082 fuldtidsstillinger i hele Danmark, heraf mere end 1.420 alene i Fredericia Kommune”, siger Rune D. Rasmussen, CEO i ADP A/S.

Mere fra...

08.02.2023Lise Lønvig

Sponseret

Taulov Dry Port igangsætter kæmpe lagerbyggeri til en samlet entreprisesum på 620 mio. kr.

02.11.2022Lise Lønvig

Sponseret

ADP A/S investerer massivt i PtX infrastruktur

25.08.2022Lise Lønvig

Sponseret

ADP A/S med – endnu et - solidt og historisk godt halvårsresultat

24.02.2022Lise Lønvig

Sponseret

Havneselskab skaber mere end 11.000 arbejdspladser

19.01.2022Lise Lønvig

Sponseret

Regeringsudspil matcher Trekantområdets grønne vision

18.11.2021Lise Lønvig

Sponseret

Taulov Dry Port igangsætter ny gigantisk etape på 60.000 m2 lager- og logistikbyggeri til en samlet investering på 420 mio. kr.