Hospital 4.0 kommer til Nordjylland

Millioner af blodprøver skal håndteres af robotter. Hvert år sender de danske læger omkring 21 millioner blodprøver til analyse og tallet stiger hvert år. Intelligent Systems har, i samarbejde med bl.a. Aalborg Universitetshospital udviklet en ny løsning.

Fremover kan man spore alle blodprøver gennem processen fra praktiserende læge til analyse på Klinisk Biokemisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital. Der er fokus på øget sporbarhed, kvalitetssikring og optimeret håndtering af blodprøver, gennem et samarbejde mellem Intelligent Systems, Aalborg Universitetshospital, LT Automation A/S og Farusa Emballage.

Løsningen består af tre hovedelementer - sporbarhed, temperaturovervågning og fuldautomatisk håndtering af blodprøver ved hjælp af robotter, og er baseret på udviklingsprojektet "Den Intelligente Forsendelseskasse", som er udviklet i et samarbejde mellem Aalborg Universitetshospital, Idéklinikken, OUH Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus, Syddansk Universitet, Intelligent Systems A/S, LT Automation A/S, Farusa emballage - projektet blev støttet af Markedsmodningsfonden.

Løsningen sikrer:

  • Intelligent sporbarhedssystem gennem hele flowet
  • Overvågning af temperatur og data gennem forsendelseskassen
  • Automatisering af modtagelse, udpakning og sortering af prøver
  • Bedre arbejdsmiljø gennem automatisering af ensformigt arbejde
  • Effektivisering og hurtigere proces
  • Høj kvalitetssikring og bedre diagnosticering gennem sporbarhed og overvågning.

31.05.2023Intelligent Systems A/S

Sponseret

Did you know that technology is evolving with increasing speed

18.08.2022Intelligent Systems A/S

Sponseret

Intelligent Systems har indgået partnerskab med GS1

23.05.2022Intelligent Systems A/S

Sponseret

Intelligent Systems are participating in the project by helping build key features and technology necessary to make the product a reality for the customers. The project will make it as easy f

28.09.2021Intelligent Systems A/S

Sponseret

Palle Viby Mogensen skal som nyt bestyrelsesmedlem være med til at gøre Intelligent Systems til Google for robotter

17.01.2020Intelligent Systems A/S

Sponseret

Hospital: Industri-4.0 sikre fremtidens hospitaler

16.05.2019Intelligent Systems A/S

Sponseret

Intelligent Systems er nomineret til DIRA Automatiseringsprisen 2019