Hospital: Industri-4.0 sikre fremtidens hospitaler

Aalborg Universitetshospital har reduceret fejl og afvigelser i transporter af blodprøver fra lægepraksis til analyse og samtidig forbedret arbejdsmiljø og effektivitet ved hjælp af Industri-4.0/Hospital-4.0 løsningen "Den Intelligente Forsendelseskassen"

Under testkørsel af blodprøver i Den Intelligente Forsendelseskasse på Aalborg Universitetshospital så man temperaturfejl i 100% af transportkasserne. Den datadrevne kvalitetssikring af prøvematerialet har forbedret interne processer og dermed har Aalborg Universitetshospital kunne reducere fra fejl i 100% til under 4% af transporter med prøvemateriale. Dette medfører bedre diagnosticering og højere kvalitet af blodprøveanalyser. Derfor er vi meget stolte af denne innovative løsning, som er nomineret til IDA Industri-4.0 prisen.

Den datadrevne kvalitetssikring af prøvematerialet formindsker antallet af fejl gennem forbedret sporbarhed og temperaturovervågning. Samtidig forbedres arbejdsmiljøet også markant gennem automatisering af ensidigt gentaget arbejde (EGA). Både arbejdsmiljø, temperaturovervågning og sporbarhed har været vigtige fokusområder i udviklingen af løsningen, og Intelligent Systems har arbejdet tæt sammen med Aalborg Universitetshospital og LT Automation for, at sikre en intelligent automatiseret logistikløsning. 

Den Intelligente Forsendelseskasse er en automatisk løsningen til håndtering og sortering af blodprøver og ledende overlæge på Klinisk Biokemisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital Annebirthe Bo Hansen fortæller, at nogle af løsningens største fordele er temperaturovervågningen, sporbarheden samt den automatiske udpakning af blodprøver. Temperaturovervågning og sporbarhed har medført færre fejl og højere kvalitet og kan let integreres i nuværende løsninger på biokemiske laboratorier, hvilket medfører et uvurderligt kvalitetsløft. Dermed kan hospital-4.0 løsningen tilpasses de enkelte biokemiske afdelinger og højne kvalitet, patientsikkerhed og effektivitet samt 100% automatisk sortering og håndtering af blodprøver. 

31.05.2023Intelligent Systems A/S

Sponseret

Did you know that technology is evolving with increasing speed

18.08.2022Intelligent Systems A/S

Sponseret

Intelligent Systems har indgået partnerskab med GS1

23.05.2022Intelligent Systems A/S

Sponseret

Intelligent Systems are participating in the project by helping build key features and technology necessary to make the product a reality for the customers. The project will make it as easy f

28.09.2021Intelligent Systems A/S

Sponseret

Palle Viby Mogensen skal som nyt bestyrelsesmedlem være med til at gøre Intelligent Systems til Google for robotter

17.01.2020Intelligent Systems A/S

Sponseret

Hospital: Industri-4.0 sikre fremtidens hospitaler

16.05.2019Intelligent Systems A/S

Sponseret

Intelligent Systems er nomineret til DIRA Automatiseringsprisen 2019