Kom til Transportjuridisk mødedag i Danske Speditører og hør om vejene til at undgå ekstraomkostninger ved skibsfart

Torsdag den 26. september 2019 holder Danske Speditører Transportjuridisk mødedag. I år handler det om en transportjuridisk udfordring, som det kan koste rigtig mange penge ikke at håndtere på den bedst mulige måde.

Bag de lidt intetsigende begreber ”Demurrage” og ”Detention” gemmer der sig en ofte meget konfliktfyldt problematik om uventede omkostninger som følge af forsinkelser.

- Hver måned får vi henvendelser fra vores medlemsvirksomheder om sager, hvor containere og stykgods ikke bliver afhentet hos rederiet inden for den aftalte tidsramme eller hvor den lånte container ikke bringes tilbage til rederiet til aftalt tid. Det sker typisk i situationer, hvor parterne på forhånd har aftalt, hvad der skal ske, hvis de aftalte tidsfrister ikke overholdes.  Alligevel ender det ofte med uventede ekstraomkostninger, juridiske tvister og i nogle tilfælde også retssager, fortæller chefjurist i Danske Speditører, Rasmus Køie. 

Kortere tid og højere strafafgifter
FIATA har konstateret, at branchen i de seneste år har oplevet en reduktion i den ”Free time”, som modtageren af en container har til at bringe containeren ud af havnen. Samtidig er tarifferne – altså strafgebyret – forøget kraftigt. Det giver udfordringer for speditører og andre, der har med skibslogistik at gøre. Derfor tager Danske Speditører udfordringerne op.

- Det er relevant for mange aktører i transportbranchen at kende til praksis på området. Begreberne ”Demurrage” og ”Detention” er vigtige, og det kan blive ganske dyrt at vide for lidt om det. I nogle tilfælde vil det være billigere at sætte en container midt på Rådhuspladsen i København med alt hvad der måtte følge med af bøder og parkeringsafgifter, end det vil være at have en container stående på en havneterminal i længere tid end aftalt”, fortæller Rasmus Køie.

Forsinkelser kan skyldes mange ting
Rasmus Køie glæder sig over, at FIATA – verdenssammenslutningen af speditører – netop har udsendt en vejledning om, hvordan situationen håndteres bedst muligt.

- Oftest er det speditøren, der indgår aftalen med rederiet, selv om andre ejer godset. Så bliver speditøren en såkaldt ”Merchant”, og så er det som udgangspunkt speditøren, der bliver opkrævet strafgebyret i forbindelse med for sen afhentning eller for sen tilbagelevering. Det sker også i situationer, hvor speditøren slet intet har at gøre med de forhold, der forsinker afhentningen af containeren eller aflevering af den lånte container. Det ved jeg er sket i tilfælde, hvor toldmyndighederne blokerer fortoldningen, forsinker fortoldningen eller udtager containeren til tidskrævende kontrol, Så opstår spørgsmålet om hvem, der skal betale hvor meget til hvem for de konstaterede forsinkelser, fortæller Rasmus Køie.

For at illustrere, at det ikke er småpenge, der er på spil, kan det nævnes, at en speditør engang kom i klemme i forbindelse med en demurrage-regning tæt på de 250.000 Euro. Sagen kom til behandling og afgørelse i Sø- og Handelsretten i København – og endte med, at speditøren blev pure frikendt. Sø- og Handelsretten fandt, at speditøren ikke havde tilsidesat sine pligter som speditør, jf. ansvarsformen i NSAB-aftalen.

Læs mere om årets Transportjuridiske mødedag her, hvor du også kan tilmelde dig.

Faktaboks: Definitioner
Demmurrage: En omkostning, som transportkunden (Merchant) betaler for at benytte en container i havneterminalen ud over den aftalte ”free-time”.

Detention: En omkostning, som transportkunden (Merchant) betaler for at benytte en container uden for havneterminalen, ud over den aftalte ”free-time”.

”Free-time”: Den aftalte tid, inden for hvilken transportkunden (Merchant) kan råde over containeren, uden at der påløber demurrage- og detentionomkostninger.  

Mere fra...

28.09.2020Danske Speditører

Sponseret

Transport-udspil er dyrere – ikke grønnere

15.05.2020Danske Speditører

Sponseret

Danske Speditører opfordrer til nyt syn på 25 timers-reglen

19.03.2020Danske Speditører

Sponseret

Anbefalinger om at undgå smitte ved modtagelse og afsendelse af gods

27.12.2019Danske Speditører

Sponseret

Nytårshilsen: Det lange, seje træk fortsætter

12.12.2019Danske Speditører

Sponseret

Speditørerne: Godt at EU-Vejpakken er kommet i hus

09.12.2019Danske Speditører

Sponseret

Virksomheder bliver inddraget i systemudvikling og test