Lagerstyringssoftware kan gøre dine forsyningskæder mere modstandsdygtige

Pandemien har afsløret store sårbarheder i form af manglende gennemsigtighed i lagerniveauer, forecasts, og konkret sporing af, hvor varer befinder sig. Tiden er moden til at revitalisere designet af forsyningskæderne.

Covid-19-pandemien har voldt mange virksomheder store udfordringer i at styre og lede deres forsyningskæder. Pandemien har afsløret store sårbarheder i form af manglende gennemsigtighed i lagerniveauer, forecasts, og konkret sporing af, hvor varer befinder sig. Dertil kommer sårbarheder som sikkerhedslagre, der har været nedbragt til et absolut minimum, afhængighed af én leverandør på kritiske komponenter, og sourcing fra Asien med lange lead-times.

Tiden er moden til at revitalisere designet af forsyningskæderne. Dette kan ske gennem en tilgang til supply chain resilience i fire trin, hvilket bør understøttes af state-of-the-art lagerstyringssoftware.

Covid-19-pandemien har for alvor vist, hvor sårbare mange forsyningskæder har været og stadig er. Begrebet supply chain resilience har i den grad fået en øget opmærksomhed i danske virksomheders direktioner – og forsyningskædebegrebet har aldrig fået så stor markedsføring i de danske hjem som nu. Supply chain resilience handler om tiltag, en virksomhed kan gøre for at mindske performancetab og hurtigt komme tilbage til udgangssituationen eller ligefrem til et bedre niveau, efter en forstyrrelse har fundet sted. Sådanne forstyrrelser kan være pandemier, naturkatastrofer som jordskælv, orkaner og flodbølger, cyberangreb og menneskeskabte fejl som grundstødninger i Suezkanalen og brand i produktionsbygninger. Vi har været vidner til et stort kaos som følge af, at varer ikke frit kunne produceres og distribueres. Det har ført til massiv hamstring af mange varegrupper. Havne er lukket, og transportører har haft vanskeligt ved at spore, hvor godset er. Varemanglen har også ført til ekstremt store prisstigninger på f.eks. jern og metal, træ og plastic. De kriser, virksomheder har været udsat for som følge af Covid-19, bør føre til udviklingsarbejde af forsyningskæderne, der kan gøre virksomhederne mere modstandsdygtige. Dette arbejde kan med fordel styrkes af lagerstyringssoftware som Slimstock.

En måde at skabe modstandsdygtige eller resiliente forsyningskæder er gennem disse fire trin:

  1. Kortlæg forsyningskæderne og identificer sårbarheder og nuværende kapabiliteter
  2. Implementer forebyggende tiltag omkring sårbare steder
  3. Udarbejd mitigeringsplaner
  4. Udarbejd en plan for genopretning

Se en uddybelse af disse 4 punkter på Slimstock her

For yderligere information, kontakt Slimstock’s Kommercielle Direktør Peter Malling på p.malling@slimstock.com, Tlf. 41 40 80 30 eller besøg vores hjemmeside.

Mere fra...

21.03.2024Slimstock Nordic

Sponseret

Frisk tilføjelse til Supply Chain Club-programmet!

15.03.2024Slimstock Nordic

Sponseret

Supply Chain Club - d. 8. maj 2024 - Munkebjerg Hotel, Vejle

13.02.2024Slimstock Nordic

Sponseret

Ilva case - Slimstock Nordic

20.11.2023Slimstock Nordic

Sponseret

Slimstock Nordic vil gerne byde TEFCOLD velkommen i SLIMSTOCK familien.

31.05.2023Slimstock Nordic

Sponseret

Supply Chain Club d. 14. juni 2023 – FULDT BOOKET

26.12.2022Slimstock Nordic

Sponseret

KVIK gennemfører SLIM4-træning