Logistikkonference med fokus på innovation

Danske Speditører står torsdag den 21. marts bag en konference om på, hvad logistik- og speditionsvirksomheder kan gøre inden for blandt andet digitalisering, blockchain, forvetningsafstemning og relationsopbygning.

Når Transport 2019 skydes i gang i Herning 21. – 23. marts, er der en regulær nyskabelse på programmet.


Danske Speditører står torsdag den 21. marts bag en heldagskonference, der sætter spotlight på, hvad virksomhederne inden for logistik og spedition kan gøre for at forberede sig bedst muligt på fremtiden. Det kommer til at handle om mange ting – lige fra digitalisering og blockchain til forventningsafstemning og relationsopbygning mellem speditører og transportkøbere.

I planlægningen af logistikkonferencen er vi gået benhårdt efter at få stærke oplægsholdere, der kan og vil komme med inspiration, som man kan bruge i sit vigtige strategiarbejde.

Blandt meget andet vil konferencen sætte fokus på innovation i danske speditionsvirksomheder, herunder digitalisering, Internet of Things (IoT) og Big Data. Konferencen tager ligeledes blockchain op og forholder sig til, hvorvidt det skaber muligheder for branchen, eller om det i højere grad er en trussel.

På konferencen vil vi blandt meget andet sætte fokus på, at de ledelsesmæssige udfordringer og handlemuligheder er forskellige efter størrelsen af den virksomhed, man er leder i. Men uanset størrelse og branche er der en række værktøjer, man kan tage i anvendelse for at give virksomheden mere innovationskraft.

En anden af logistikkonferencens centrale temaer bliver dialog og forventningsafstemning mellem transportkøbere og speditører. Derfor glæder vi os til at høre, hvad de inviterede talere fra Novo Nordisk og Danfoss på dagen kan bidrage med af inspiration.

For én ting er sikkert: Bliver opmærksomheden på transportkøbernes behov og udfordringer ikke hele tiden finjusteret, nytter det ikke så meget med selv det nyeste og dyreste teknologiske isenkram.

Programmet for konferencen er:


Velkomst v/konferencier Jørgen Høg, Redaktør, Børsen Logistik

Hvad er transportkøbernes forventninger i fremtiden til speditionsbranchen
v/Morten Duus Eriksen, Global Freight Manager, Shipping & Customer Service. Novo Nordisk A/S

Hvad skal speditionsbranchen have fokus på i fremtidens logistik?
v/Kenneth Sandgaard, medlem af Danske Speditørs fagudvalg logistik & Head of Digital & Innovation. FREJA Transport & Logistics

Data som driver for forretningsudvikling
v/Søren Toft Joensen, Partner & CCO, Kapacity

Blockchain i godslogistikken - trussel eller mulighed?
v/Christian Lassen, Nordic Leader, IBM Blockchain

Sådan skaber du den digitale transformation
v/Morten Solgaard Thomsen, Chefkonsulent, Reg-Lab

Hvor innovativ er logistikbranchen i Danmark i dag?
v/Agnieszka Zulewska, Associate professor, VIA University College

Opsummering af dagen og oplæg til paneldebatten
v/Allan Larsen, Professor MSO. Transport DTU

Hvordan kommer vi i mål - debat om hvordan logistikvirksomhederne bidrager til transportkøbernes succes.
I panelet sidder:
Kenneth Sandgaard, Freja.
Morten Duus Eriksen. Novo Nordisk
Kenn Vognsen, Danfoss
Allan Larsen, DTU

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her 

Mere fra...

28.09.2020Danske Speditører

Sponseret

Transport-udspil er dyrere – ikke grønnere

15.05.2020Danske Speditører

Sponseret

Danske Speditører opfordrer til nyt syn på 25 timers-reglen

19.03.2020Danske Speditører

Sponseret

Anbefalinger om at undgå smitte ved modtagelse og afsendelse af gods

27.12.2019Danske Speditører

Sponseret

Nytårshilsen: Det lange, seje træk fortsætter

12.12.2019Danske Speditører

Sponseret

Speditørerne: Godt at EU-Vejpakken er kommet i hus

09.12.2019Danske Speditører

Sponseret

Virksomheder bliver inddraget i systemudvikling og test