Ny efteruddannelse i Operations og Supply Chain Management på DTU

Artikel fra Effektivitet nr. 2, 2018.

12.09.2018

Sponseret

Samuel Brüning Larsen, Lektor, ph.d., Danmarks Tekniske Universitet, sbla@dtu.dk, effektivitet.dk

Af: Samuel Brüning Larsen, Lektor, ph.d., Danmarks Tekniske Universitet, sbla@dtu.dk

DTU har fået grønt lys af Uddannelses- og Forskningsministeriet til at udbyde en efteruddannelse i Operations og Supply Chain Management. Uddannelsens målgruppe er medarbejdere og ledere, der arbejder med indkøb, planlægning, logistik, produktion, kvalitet, distribution eller service.

Alle virksomheder har en daglig drift (på engelsk Operations). Supply Chain er en samlebetegnelse for den del af virksomhedens driftsprocesser, der går under overskrifterne indkøb, produktion, logistik, kvalitet, distribution og service. Daglige driftsprocesser foregår i alle virksomheder og i alle industrier, uagtet om produktet er vindmøller, medicin, fødevarer, bank/finans-services, bygninger, software, transport, hospitalsbehandling, TV-produktion, undervisning, etc. Driftsprocesser skal planlægges, ledes og kontinuert forbedres af kvalificerede medarbejdere og ledere.     
   Dette nummer af Effektivitet handler om Servitization, der betyder at producenten af et produkt overtager flere opgaver længere fremme i forsyningskæden (fx service og måske endda driften af et produkt). For producenten resulterer Servitization i flere, ofte komplekse driftsprocesser, der kræver medarbejdere og ledere med stærke kompetencer i planlægning, koordinering og kvalitetssikring.

Uddannelsens målgruppe
Mange industrier ansætter medarbejdere med en uddannelse, der retter sig direkte mod deres egen industri. Byggeriet ansætter bygnings-
ingeniører og -konstruktører, den farmaceutiske industri ansætter farmaceuter og kemiingeniører, og IT-branchen ansætter datamatikere og softwareingeniører. Mange af disse teknisk uddannede medarbejdere glider efter nogle år over i Operations og Supply Chain funktioner, selv om deres uddannelse ikke har dette fokus. De får ansvar for logistikken til byggeriet, kvalitetsstyringen af medicin-produktionen, planlægningen af software-implementeringsprojekter, etc.    
   Andre medarbejdere inden for Operations og Supply Chain har ikke en uddannelse. Nogle af disse medarbejdere har et ønske om at stige i hierarkiet og blive teamledere eller på sigt afdelingschefer. En uddannelse kan være løftestangen til at opfylde drømmen. 
   Fælles for disse to grupper af medarbejdere er, at de mangler en uddannelse inden for det fagområde, de aktuelt arbejder med, og ofte vedbliver at arbejde med karrieren ud. Disse medarbejdere kan ikke tage 3½ eller 5 år ud af kalenderen for at læse til produktionsingeniør eller tage en cand.merc. Her er der hjælp at hente med en ny efteruddannelse i Operations og Supply Chain Management.

Ny efteruddannelse
Fra efteråret 2018 udbyder Center for Videreuddannelse på DTU Diplom i Ballerup for første gang en efteruddannelse i Operations og Supply Chain Management. Uddannelsen er en diplomuddannelse på bachelor niveau. Uddannelsens målgruppe er medarbejdere og ledere i alle industrier. 
   Uddannelsen giver deltagere værktøjer til at lede driftsprocesser samt udvikle og lede projektforløb omkring forbedring og optimering. Med uddannelsen får deltagerne den teori og de metoder, der kvalificerer den enkelte til: 

  1. At kunne lede Operations og Supply Chain funktioner og til
  2. selvstændigt eller som projektleder at kunne analysere komplekse problemstillinger, designe løsninger og implementere løsningerne i organisationen. 

   Undervisningen integrerer deltagernes egne erfaringer, og de teorier, metoder og værktøjer, der præsenteres i undervisningen, kobles på aktuelle og konkrete problemstillinger fra praksis. Undervisningen veksler mellem klassisk undervisning, selvstudie, projektarbejde, skriftlige opgaver, øvelser og cases. Figur 1 viser uddannelsens kurser og opbygning. 
Uddannelsen er planlagt til 2½ år, men kan dog fint tilrettelægges efter individuelle behov og ønsker. I studieperioden skal deltagerne afsætte én aften om ugen til undervisning (fra kl. 17:00-20:30). Derudover kræver uddannelsen tid i løbet af ugen til egen forberedelse (læse tekster og arbejde med konkrete opgaver) og en dag per halvår til eksamen.  

Valgfag på uddannelsen
På 4. semester af uddannelsen står der valgfag på skemaet. Vi tilbyder en lang række relevante valgfag. Herunder er syv eksempler.

  • Lean-ledelse og konsulentarbejde.
  • Strategi, organisation og ledelse.
  • Forandringsledelse.
  • Projektledelse - metoder og værktøjer.
  • Projektstrategi og -organisation.
  • Strategisk risikostyring.
  • Kommunikation og teamrelationer.

Se mere på: www.cv.diplom.dtu.dk.

Læs flere artikler med temaet Servitization på www.effektivitet.dk

Mere fra...

26.09.2018effektivitet.dk

Sponseret

Servitization: Extended Business Model for more Revenue and Profit

12.09.2018effektivitet.dk

Sponseret

Ny efteruddannelse i Operations og Supply Chain Management på DTU

29.08.2018effektivitet.dk

Sponseret

Brug problemer til at skabe innovation og udvikling

15.08.2018effektivitet.dk

Sponseret

Spring Servitization Conference på Copenhagen Business School

17.07.2018effektivitet.dk

Sponseret

Aktuelle værktøjer: 6 steps - og på vej mod Toyotas A3 niveau

05.07.2018effektivitet.dk

Sponseret

Vind fremtiden