Spring Servitization Conference på Copenhagen Business School

Artikel fra Effektivitet nr. 2, 2018

15.08.2018

Sponseret

Thomas Frandsen, Lektor, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, effektivitet.dk

Over tre intense dage midt i den mest solrige maj måned i mands minde blev den 7. Spring Servitization Conference (SSC) afholdt på Copenhagen Business School. Konferencen er forankret ved The Advanced Services Group på Aston Business School i Birmingham, og det var blot anden gang, den afholdes uden for Storbritannien. Sidste år blev konferencen afviklet under høj sol i Luzern i Schweiz, mens det i år var Servitization-teamet på CBS, der var værter, og de gamle ovnhaller i den tidligere kongelige porcelænsfabrik, der udgjorde kulissen. 

Dette års konference havde titlen ’Driving Competitiveness through Servitization’ og blev organiseret i samarbejde mellem professor Tim Baines og lektor Ali Z. Bigdeli, Aston Business School samt lektor Jawwad Z. Raja og lektor Thomas Frandsen, Copenhagen Business School. The Advanced Services Group er et blandt en række internationale forskningsmiljøer, der ligesom CBS har et stærkt fokus på servitization. Fælles for disse er, at forskningen er forankret i praksis gennem tætte samarbejder med virksomheder. Der fokuseres på at skabe bedre forståelser på de specifikke muligheder og udfordringer, der er forbundet med servitization til glæde for både forskning og praksis. 
Konferencens praktiske forankring blev blandt andet cementeret gennem key note præsentationer fra ledere fra Rolls Royce, Ishida Europe, Grundfos og Alfa Laval. Andy Harrison, delte blandt andet sin indsigt i, hvordan Rolls Royce arbejder med digitalisering som en vigtig kilde til avancerede serviceydelser. Ifølge Andy Harrison udgør services nu hovedparten af Rolls Royce’s forretningsmodel, og mere end halvdelen af omsætningen stammer fra services. Rolls Royce har indset, at services er kernen i forretningen, og i dag følger der en servicekontrakt med 
næsten alle leverede produkter. Selvom transformationen har været mange årtier undervejs, peger han på, at Rolls Royce de seneste år er begyndt at tænke meget mere på, hvordan produktet designes, så det passer til en serviceydelse fremfor blot at tilbyde en serviceydelse omkring et eksisterende produkt. 
Ross Townhend pegede på, at Ishida, der er en førende leverandør af udstyr indenfor fødevareindustrien, primært ser servitization som en vigtig mulighed for at differentiere sig. Ishida opererer i et marked, der i stigende grad kommoditiseres, på trods af at udstyret i sig selv har høj værdi. Her spiller serviceporteføljen en central rolle og Ishida investerer i disse år betydeligt for at kunne realisere de mulighederne dataopsamling fra udstyr giver gennem udvikling af avancerede services. Han peger særligt på samspillet internt i organisationen mellem salg og service som et område, hvor der er brug for mere forskning. Særligt forskning, der kan supplere traditionelle udstyrsbaserede salgsmodeller, vil ifølge Ross Townhend kunne bidrage til Ishidas arbjede. 
Ifølge professor Christian Kowalkowski er servitization for mange virksomheder ikke nyt, men er til gengæld en meget kompleks problemstilling der kobler sig til virksomhedens DNA, hvilket stiller krav til både vision og lederskab som succesfaktorer for servitization. Han peger på, at i dag hvor så godt som alle virksomheder arbejder med digitalisering, går det nærmest hånd i hånd med servitization. Ifølge Kowalkowski er servitization i sin essens ofte et spørgsmål om at realisere it-drevne vækstmuligheder, og digitalisering og servitization er derfor reelt to sider af samme mønt. Han peger på, at kompleksiteten ved servitization gør, at der stadig er mange områder, hvor vi fra forskningssiden ikke ved nok. Hvad driver performance og markedssucces er områder, der ifølge professor Kowalkowski kræver mere forskning. 
I sin præsentation pegede Ulrika Lindberg på, at services er ekstremt vigtige for Alfa Laval, og udgør et af virksomhedens tre strategiske initiativer. Et centralt råd fra Ulrika Lindberg er, at komme i gang, at starte i det små, og tænke i design for services og den fremtidige installerede base. Dataindsamling er der helt centralt, så man allerede nu begynder at få koblet udstyr op. Det handler ifølge Lindberg i høj grad om at arbejde tættere sammen med kunderne omkring deres total cost of ownership, så udstyret leverer, hvad kunderne forventer. 
Fra den forskningsmæssige side peger Vinit Parida, professor Luleå University of Technology på, at konferencer som denne giver en perfekt mulighed for at etablere samarbejder på tværs af lande og på tværs af forskning og praksis. At der er et godt miks af akademikere og praktikere øger værdien for begge parter, og både præsentationer og de mere uformelle samtaler resulterer i samarbejder, hvor man fx kan sammenligne cases fra Italien med cases fra Sverige. Fremadrettet har professor Parida og hans forskningsenhed særligt tre temaer i sigte. For det første, hvordan digitalisering som teknologisk transformation kan understøtte servitization og fordelene hermed. For det andet peger han på industrielle økosystemer, og hvordan man får flere aktører til at gå sammen om at skabe en højere værdi for både slutkunder og sig selv. Endelig peger han på, at der er et behov for, at vi udfordrer os selv og redefinerer, hvilken værdi vi egentlig forsøger at skabe gennem servitization. Værdien hænger i høj grad sammen med bæredygtighed og cirkulære industrielle systemer. Her handler det ikke kun om at opnå en økonomisk gevinst, men i høj grad også om de samfundsmæssige og miljømæssige gevinster. 
I deres fælles key-note præsentation koblede Marianne Knudsen og Thomas Anderson netop servitization direkte til håndteringen af store globale miljømæssige udfordringer. I en meget levende præsentation forklarede de, hvordan Grundfos arbejder intensivt på at styrke sine digitale kommercielle services. Det er derigennem man kan bidrage med smarte pumpe løsninger til håndtering af vand i stor skala. Her er det netop centralt, at der tænkes i større systemer, og at aktører på tværs af disse inddrages og kobles med den tekniske indsigt og kompetencer en førende global leverandør af pumper, som Grundfos kan bidrage med. 
For Andy Harrison er et af de vigtige bidrag fra forskning omkring servitization, råd om hvordan man bedst håndterer transitionen mod services, så man lærer af andre virksomheders successer og fejltagelser. Ross Townhend hilser også forskningssamarbejde velkommen, og peger på deltagelse i konferencer som SSC som et særligt vigtigt indspark, da det både giver mulighed for at få et bredere overblik over servitization-landskabet og lære af andres erfaringer. For Ulrika Lindberg er det netop den gode balance mellem teori og praksis, der gør, at hun også får et udbytte af samarbejdet. 
Dagen blev afsluttet med en paneldebat, der skuede fremad og fokuserede på, hvad der vil være både relevant og grundig forskning. Her gav Andre Lorentz Petersen på baggrund af sin erfaring med services i Haldor Topsøe en række råd til, hvordan vi som forskere kan sikre os, at vores forskning også har en stor praktisk betydning. For mig er det afgørende, at vi lytter grundigt til den dybe praktiske indsigt og erfaring, når vi undersøger udfordringer og muligheder ved servitization. Jeg vil gerne takke både key-note talere og deltagerne ved konferencen for deres bidrag. For os på CBS var værtskabet for konferencen en kærkommen lejlighed til at styrke vores internationale forskningssamarbejde omkring servitization. Vi arbejder blandt andet på at etablere et internationalt forum for virksomheder i de allerede etablerede nationale servitization netværk i Danmark, Storbritanien, Holland, Sverige og Finland. Konferencen gav inspiration til vores videre fokus på servitization, og her i det flotte sommervejr glæder jeg mig allerede til næste års konference der afholdes på Linköping Universitet den 13-15 maj 2019.
Læs flere artikler fra Effektivitet her.

Mere fra...

26.09.2018effektivitet.dk

Sponseret

Servitization: Extended Business Model for more Revenue and Profit

12.09.2018effektivitet.dk

Sponseret

Ny efteruddannelse i Operations og Supply Chain Management på DTU

29.08.2018effektivitet.dk

Sponseret

Brug problemer til at skabe innovation og udvikling

15.08.2018effektivitet.dk

Sponseret

Spring Servitization Conference på Copenhagen Business School

17.07.2018effektivitet.dk

Sponseret

Aktuelle værktøjer: 6 steps - og på vej mod Toyotas A3 niveau

05.07.2018effektivitet.dk

Sponseret

Vind fremtiden