Scan Global Logistics tilbyder kunderne at reducere deres luftfragtemissioner med op til 80% med bæredygtigt flybrændstof (SAF)

Behovet for at reducere udledninger fra luftfragt i forsyningskæden vokser hurtigere end nogensinde før. Som en del af sit udbud af CO2-reducerende initiativer har SGL udvidet sit samarbejde med Neste, verdens førende producent af bæredygtigt flybrændstof (SAF), for at give sine kunder en lav-emissionsløsning med potentiale til at reducere luftfragtudledninger med op til 80%*. Aftalen understøtter SGL's mål om at halvere sine emissioner inden 2030.

Scan Global Logistics har udvidet sit samarbejde med Neste, verdens førende producent af bæredygtigt flybrændstof (SAF). Foto: Scan Global Logistics.

Samarbejdet med Neste er globalt og gør det muligt for alle SGL’s kunder at vælge SAF til at reducere deres CO2-udledninger, uanset hvor i verden deres transportbehov er.

Skridt til at accelerere klimaindsatsen

Lav-emissionsløsningen er en del af SGL’s Sustainable Logistics Services, der understøtter reduktionen af kundernes transportemissioner i forsyningskæden samt SGL’s egne udledninger.

Når kunderne anmoder om at bruge SAF, beslutter de hvilket niveau, de ønsker at reducere deres udledninger til og dermed den mængde SAF, de skal bruge for at opnå reduktionerne. I modsætning til ’offsetting’, som almindeligvis er blevet brugt til at kompensere emissioner fra luftfragt, tæller brugen af SAF som en faktisk reduktion af emissionerne i sektoren.

I anerkendelse af, at luftfragt spiller en afgørende rolle i moderne forsyningskæder, gør denne fleksible løsning det muligt for SGL's kunder at indfri deres CO2-reduktionsmål samtidig med, at de ikke går på kompromis med transittider, som ellers ville kunne påvirke tidssensitive produkter.

SGL anvender også SAF til at reducere sine egne udledninger fra forretningsrejser.

Partnerskaber er vejen frem

For SGL er en ambitiøs klimaindsats kun mulig gennem samarbejde og tætte partnerskaber med kunder, leverandører og andre aktører i branchen.

Martin Andersen, Global Head of ESG and Quality, forklarer:

"Vi ønsker at være en førende partner for vores kunder ved at tilbyde håndgribelige løsninger til at reducere deres transportemissioner. SAF er en effektiv løsning til at reducere luftfragtemissioner og et vigtigt skridt i at reducere klimaforandringer sammen”.

Jonathan Wood, Vice President, Europe Renewable Aviation at Neste, er enig:

"Vi er glade for at samarbejde med SGL og kunne supplere Neste MY Sustainable Aviation Fuel til deres luftfragtkunder. Frem til udgangen af 2023 øger vi vores SAF-produktionskapacitet til 1,5 millioner tons om året, hvilket yderligere understøtter SGL's og dets kunders emissionsreduktionsmål”.

Støtten til denne ambitiøse og frivillige tilgang til bæredygtigt brændstof er en del af virksomhedens tiltag til at accelerere den grønne omstilling. Aftalen med Neste er i overensstemmelse med SGL's ’Science Based Target initiative’-mål om at halvere sine emissioner inden 2030.

Reduktioner der tæller

Nestes SAF er fremstillet af 100 % bæredygtigt affald og restprodukter. Sammenlignet med fossilt flybrændstof reducerer SAF CO2-udledninger med op til 80%*. Løsningen har ingen risiko for dobbelttælling, og emissionsreduktionen kan regnes med i Science Based Targets (SBTi).

*) De 80% henviser til reduktion af drivhusgasemissioner, som omfatter CO2. Reduktionerne bliver beregnet ud fra livscyklusvurderingsmetoder (LCA), såsom CORSIA-metoden.

Bæredygtighedsrapport 2021

Læs mere om SGL's konkrete klimatiltag i deres Bæredygtighedsrapport 2021: https://www.scangl.com/media/2988/sgl_sustainability_report_2021.pdf

01.06.2023Scan Global Logistics A/S

Sponseret

Scan Global Logistics udvider endnu engang sit globale netværk med opkøb af Sand Road Freight

21.03.2023Scan Global Logistics A/S

Sponseret

Racing for time with Volvo Cars and Polestar

28.04.2022Scan Global Logistics A/S

Sponseret

Scan Global Logistics tilbyder kunderne at reducere deres luftfragtemissioner med op til 80% med bæredygtigt flybrændstof (SAF)

11.04.2022Scan Global Logistics A/S

Sponseret

Scan Global Logistics outlines new low carbon solutions to help reduce customers’ CO2 emissions

11.01.2021Scan Global Logistics A/S

Sponseret

Scan Global Logistics bliver hovedpartner i AaB

20.04.2020Scan Global Logistics A/S

Sponseret

Customer Centricity and agility is key for our new COO