SMV’er har svært ved at følge med ESG-udviklingen

Vigtigheden af bæredygtighed i forsyningskæden bliver ved med at vokse. Der er endda tale om en markant vækst, og der er godt gang i arbejdet. Men de små og mellemstore virksomheder har svært ved at følge med de store virksomheder. Det viser ny undersøgelse fra SCM Panelet, som er et samarbejde mellem SDU og scm.dk.

”Som vi ser det på andre områder, så er lovgivning et effektivt middel til at ændre adfærd", fortæller Jan Stentoft. Foto: 123rf.com.

02.04.2024

Poul Breil-Hansen, SCM.dk

ESG er den seneste betegnelse for arbejdet med den bæredygtige forsyningskæde og står for ’environmental, social og governance’. De tre betegnelser refererer til de tre centrale kriterier, som virksomheder bør tage højde for, når de udfolder deres ansvarlighed i praksis.

SCM Panelet har undersøgt, hvordan virksomheder arbejder med ESG-data og hvilken grad, det forekommer – og en af konklusionerne er, at der på dette område er forskel – og ofte ganske stor forskel - på store virksomheder og små samt mellemstore virksomheder (SMV’er).

Det gælder sådan set alle de parametre for ESG-arbejdet, som undersøgelsen har spurgt ind til. Parametrene omfatter:

 • Opfattelse af vigtighed.
 • Modenhed i planer.
 • Indsamling og anvendelse af data.
 • Strategiudformning.
 • Forankring af ansvar.
 • Modenhed i implementering.
 • Ansvar for implementering.
 • Drivkræfter.
 • Barrierer.
 • Tværorganisatorisk tilgang.
 • Brug af ekstern assistance.
 • Opmærksomhed på lovgivning.

ESG stormer frem
”Undersøgelsen viser, at opfattelsen af vigtigheden af ESG-data er steget kraftigt over de seneste tre år, og den forventes at stige yderligere i de kommende år. Virksomhederne er kommet godt i gang med ESG; men SMV’erne synes at halte efter de store virksomheder”, fortæller professor Jan Stentoft, Institut for Erhverv og Bæredygtighed på Syddansk Universitet, som er hovedkraften i undersøgelsen.

Find den fulde undersøgelse her

Undersøgelsen viser, at de store virksomheder i højere grad end SMV’erne har en klar strategi for ESG-arbejdet. De adspurgte er generelt enige om, at arbejdet med at indsamle ESG-data er i gang; men det er også tydeligt, at dette i højere grad sker blandt de store virksomheder, og at de store virksomheder også er meget længere med at anvende software til indsamlingen.

36 procent af de store virksomheder svarer således, at ’de indsamler og analyserer ESG-data ved brug af software’, og at de ’i nogen grad’ gør brug af automatiserede løsninger. Det samme gør sig gældende for 15 procent af SMV’erne. 

Undersøgelsen viser også, at én ud af tre SMV’er slet ikke er begyndt at fokusere på ESG-data endnu, mens det samme tal er 0 procent for de store virksomheder.

Læs også: ESG er på himmelflugt i alle typer virksomheder

SMV’er mangler ressourcer
Der er enighed på tværs af SMV’er og store virksomheder om, at ansvaret for ESG-arbejdet skal placeres hos topledelsen. 42 procent af de store virksomheder svarer dog, at ESG-ansvaret er placeret hos et bæredygtighedsteam; mens det kun gælder for 18 procent af SMV’erne.

Jan Stentoft peger på, at forskellen formentlig skyldes manglende ressourcer hos SMV’erne og tilføjer: ”Ingen angiver, at ansvaret ligger hos supply chain organisationen, men cirka 9 procent svarer, at det ligger hos ’indkøb’. ESG er dog et ansvar for hele virksomheden, og en placering af ansvar kan sagtens være et ressourcespørgsmål. På den anden side har SMV’erne jo også kunder, som har krav om ESG, hvilket ’salg’ som de første typisk stifter bekendtskab med”.

Drivkræfter for ESG.. Foto: SCM Panelet

Lovgivning flytter bjerge
Der synes at være mere enighed, når det handler om drivkræfter for ESG. Den klart største drivkraft er ’overholdelse af lovgivning’ med et gennemsnit på 4,5 for de store virksomheder og et gennemsnit på 4.03 for SMV, se figur over ‘Drivkræfter for ESG’. Svarene er målt på en fem-punkts Likert-skala, hvor 1 er lig med ’i meget lav grad’, og 5 er lig med ’i meget høj grad’.

”Som vi ser det på andre områder, så er lovgivning et effektivt middel til at ændre adfærd. Filantropi er udmærket; men hvis der virkelig skal ske ændringer, så er lovgivning det mest effektive tiltag”, fortæller Jan Stentoft og tilføjer:

”Det ser ud som om, mange virksomheder ikke at være opmærksomme på de værktøjer og støttemuligheder til ESG, der findes på virksomhedsguiden.dk. Det er vores håb, at denne undersøgelse kan bidrage til refleksion over det konkrete arbejde med ESG med blik for om, arbejdet kan styrkes eller organiseres anderledes”.

Find den fulde undersøgelse her

Toyota Material Handling A/S

Sponseret

3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

Teknologisk Institut Innovation og Digital Transformation

Sponseret

Vækst kræver robusthed

Relateret indhold

18.04.2024SCM.dk

Fremtidens plastproduktion skal udvikles af CO2

18.04.2024SCM.dk

Logistikaktør går sikkerheden efter i sømmene

14.04.2024Toyota Material Handling A/S

Sponseret

3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

10.04.2024SCM.dk

Et væld af nye emballageformer står på spring i Danmark

09.04.2024Industriens Fond

Sponseret

Kan vi klare os uden Kina?

05.04.2024Global AGV

Sponseret

5 fordele ved at skalere din produktion med AGV

03.04.2024WITRON Group

Sponseret

20 years of successful partnership

02.04.2024SCM.dk

Cybersikkerhed giver nye karriereveje for unge

Jobmarked

Se alle

Hold dig opdateret med SCM.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ledelse af forsyningskæden, Nyhedsbrevet kommer kun to gange pr. uge.

Se flere temaer

Events

Se alle