ESG er på himmelflugt i alle typer virksomheder

Den opfattede vigtighed af ESG-data i forsyningskæden er markant stigende på tværs af små og store virksomheder og brancher. Det gælder særligt for de store virksomheder, hvor det kommende CSRD-direktiv skubber på udviklingen. Det viser en undersøgelse fra SCM Panelet, der er et samarbejde mellem SDU og scm.dk.

ESG i forsyningskæden er kommet for at blive. Det kan der ikke være tvivl om, når man læser resultaterne af mini-undersøgelsen af ESG fra SCM Panelet. Foto: 123rf.com.

22.03.2024

Poul Breil-Hansen, SCM.dk

ESG er kommet for at blive. Det kan der ikke være tvivl om, når man læser resultaterne af mini-undersøgelsen af ESG. Svarene fra deltagere fra store virksomheder viser en vækst i den ’opfattede vigtighed af ESG-data’ fra 2,73 til 4,31 fra 2021 til 2024 og en vækst fra 2,3 til 3,45, se figur 1. Svarene er målt på en fem-punkts Likert-skala, hvor 1 er lig med ’i meget lav grad’, og 5 er lig med ’i meget høj grad’.

Læs den fulde rapport her.

Figur 1: Hvor vigtige er ESG-data for jeres virksomhed?. Foto: SCM Panelet

Men der er jo forskel på den ’opfattede vigtighed’ og så virkelighedens status i virksomhederne. Undersøgelsen har derfor spurgt ind til, hvor langt virksomhederne så er med at indføre ESG i dag. Figur 2 viser fire svarmuligheder, og svarene viser, at der er godt gang i implementeringen af ESG. Det gælder særligt de store virksomheder, hvor mere end halvdelen er i gang med ’forpligte ressourcer til ESG og implementere planer’. De mindre virksomheder er lidt bagude målt på fremdrift.

Læs også: SMV’er har svært ved at følge med ESG-udviklingen 

Figur 2: Hvor langt er I med ESG?. Foto: SCM Panelet

”Årsagen til de store virksomheders høje ESG-aktivitet kan skyldes dels, at de store virksomheder er mere udsat for lovgivningsmæssige krav og dels, at de har en større ressourcepulje end mindre virksomheder”, lyder det fra professor Jan Stentoft, Institut for Erhverv og Bæredygtighed på Syddansk Universitet.

Strategi og anvendelse af data
Der viser sig et lignende mønster, når undersøgelsen spørger ind til ESG-strategier. Respondenter fra store virksomheder svarer med et gennemsnit på 3,64 på spørgsmålet om, ’i hvilken grad har jeres virksomhed en klar strategi for ESG?’. Respondenter fra mindre virksomheder leverer et lidt lavere gennemsnit, nemlig 2,88.

Jan Stentoft kommenterer: ”Selvom 3,64 er over det, vi kalder ’den signifikante grænse på 3,5’ er der stadig forbedringsmuligheder. Det ser også ud til at gælde for SMV’erne, som ikke en gang opnår et gennemsnit svarende til ’i nogen grad’. Resultatet tyder på, at SMV’erne har et stykke arbejde foran sig med hensyn til at styrke strategien på ESG-området, hvis de ønsker at sikre den fortsatte konkurrencekraft”.

Når det handler om modenhed i anvendelse af ESG-data er der ligeledes godt gang i udviklingen. Undersøgelsen viser, at det igen og forventeligt er de store virksomheder, der er længst fremme. 36 procent af de store virksomheder svarer således, at ’de indsamler og analyserer ESG-data ved brug af software’, og at de ’i nogen grad’ gør brug af automatiserede løsninger. Det samme gør sig gældende for 15 procent af SMV’erne. 

Undersøgelsen viser også, at én ud af tre SMV’er slet ikke er begyndt at fokusere på ESG-data endnu, mens det samme tal er 0 procent for de store virksomheder.

Figur 3: Hvor er ansvaret for ESG-implementeringen placeret i jeres virksomhed?. Foto: SCM Panelet

Ansvaret er hos toppen for 40 %
Cirka 40 procent af virksomhederne har placeret ESG-ansvaret hos topledelsen, se figur 3. ”Det er et positivt, at virksomhederne hovedsageligt forankrer ansvaret for ESG i topledelsen på tværs af størrelse. Succes på området kræver nemlig topledelsens opmærksomhed for at sikre ressourcer og prioritering”, fortæller Jan Stentoft.

42 procent af de store virksomheder svarer, at ESG-ansvaret er placeret hos et bæredygtighedsteam; mens det kun gælder for 18 procent af SMV’erne. Jan Stentoft peger på, at forskellen formentlig skyldes manglende ressourcer hos SMV’erne og tilføjer: ”Ingen angiver, at ansvaret ligger hos supply chain organisationen, men cirka 9 procent svarer, at det ligger hos ’indkøb’. ESG er dog et ansvar for hele virksomheden, og en placering af ansvar kan sagtens være et ressourcespørgsmål. På den anden side har SMV’erne jo også kunder, som har krav om ESG, hvilket ’salg’ som de første typisk stifter bekendtskab med”.

Læs den fulde rapport her.

Toyota Material Handling A/S

Sponseret

3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

Teknologisk Institut Innovation og Digital Transformation

Sponseret

Vækst kræver robusthed

Relateret indhold

18.04.2024SCM.dk

Fremtidens plastproduktion skal udvikles af CO2

18.04.2024SCM.dk

Logistikaktør går sikkerheden efter i sømmene

16.04.2024DACHSER Intelligent Logistics

Sponseret

Dachser overtager logistikudbyderen Brummer

15.04.2024SCM.dk

Net zero mål for CO2 er problematiske for mange virksomheder

12.04.2024SCM.dk

Industrivirksomhed vender ESG-krav til fordel

11.04.2024Bureau Veritas

Sponseret

CSRD - hvem, hvad, hvor og hvordan?

11.04.2024SCM.dk

Ny retspraksis i Europa: Klimabeskyttelse som menneskeret

09.04.2024SCM.dk

Vigtigt skridt for den grønne omstilling

Jobmarked

Se alle

Hold dig opdateret med SCM.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ledelse af forsyningskæden, Nyhedsbrevet kommer kun to gange pr. uge.

Se flere temaer

Events

Se alle