Usexet logistik bliver fremtidens kampplads

Logistik bliver et stadigt vigtigere konkurrenceparameter for mange virksomheder, men ofte spænder lagerets usexede image og et halvgammelt ERP-system ben for den ønskede effektivisering. Men hvad gør man så? Torben Storgaard fra rådgivningsfirmaet HerbertNathan & Co. og Apport Systems’ direktør Jakob Krogh giver her deres bud på, hvilke overvejelser man skal gøre sig.

Fototekst Torben Storgaard: ” Hvis man kigger ud i det skandinaviske marked, tegner der sig et ekstremt broget billede af ERP-systemer og deres funktionalitet i forhold til lageret, også i mange nyere versioner. Mange af dem er altså ikke verdensmestre i logistik og lagerstyring.”.

Leveringssikkerhed og dermed lagerstyring  kommer i stigende grad i fokus, når virksomheder skal prioritere, hvor det giver bedst mening at investere ressourcer. Det oplever Torben Storgaard, som er partner i det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co, der er markedsledende inden for rådgivning om ERP-projekter.

”Det er et område, som er under kraftig udvikling. Især for virksomheder, der handler med varer på nettet, er parametre som tilgængelighed og leveringssikkerhed blevet ekstremt afgørende. Hvis jeg skal købe et par fodboldstøvler til min søn, og han skal bruge dem inden kampen på torsdag, så skal jeg kunne få svar på, om de er på lager i størrelse 38, og hvornår de bliver leveret. Det skal man som virksomhed kunne give troværdige svar på i realtid. Dette gælder ikke kun på simple produkter, men er i høj grad også et afgørende parameter, når der eksempelvis skal vælges nye vinduer til huset eller ved køb af andre kundespecifikke produkter. Produkterne kan ofte fås flere steder og til stort set samme pris, så derfor bliver det at kunne levere rette produkt til rette tid afgørende,” forklarer Torben Storgaard.

Det er netop ønsket om at konkurrere på logistik, som er drivkraften for de fleste nye kunder hos Apport Systems.

”Det gælder ikke mindst for e-handelsvirksomheder, som ofte leverer de samme produkttyper som deres konkurrenter. For dem er pris, leveringssikkerhed og leveringshastighed helt afgørende, og de parametre er i høj grad et spørgsmål om lagerstyring. Og det handler ikke kun om effektivisering, men også om muligheden for at kunne omstille sig hurtigt og kunne levere på den rigtige måde,” siger direktør Jakob Krogh.

Start med behovet
Det øgede pres på lageret falder sammen med, at mange virksomheder i dag står med et 10-15 år gammelt ERP-system med et lagermodul, der har kunnet fungere, mens lageret blev bestyret af et par mand, men som ikke giver tilstrækkelig mulighed for forbedringer.

Inden man træffer en beslutning om at løse problemet med enten en opgradering af ERP-systemet eller en investering i et WMS, er det vigtigste skridt ifølge Torben Storgaard også det mest banale - nemlig at afklare behovet.

”Man må både afdække, hvilket reelt behov man har i dag, og hvilke planer man har, som kan indikere, at behovet ændrer sig i fremtiden. Vil man få brug for at håndtere flere lokationer? Har man planer om at købe en virksomhed, som man skal have integreret? Den type overvejelser er vigtige,” fortæller han.

Lagerets vigtighed er afgørende
Der findes ikke et enkelt og generelt svar på, hvornår det er rigtigt at vælge ERP eller WMS, men et godt udgangspunkt er en vurdering af, hvor vigtigt lagerstyring  er for forretningen.

”Er det en logistiktung virksomhed, hvor lagerstyring er en kerneproces? For mange virksomheder er det jo ikke bare et spørgsmål om omkostningerne ved at drive lageret, men også om at sikre lave reaktionstider, fordi leveringen af varerne er et konkurrenceparameter i sig selv. I det tilfælde er lageret core business, og så har du brug for en WMS-løsning. Hvis man kigger ud i det skandinaviske marked, tegner der sig et ekstremt broget billede af ERP-systemer og deres funktionalitet i forhold til lageret, også i mange nyere versioner. Mange af dem er altså ikke verdensmestre i logistik og lagerstyring,” siger Torben Storgaard.

Ifølge Jakob Krogh skal man gøre op med sig selv, hvor meget man har brug for at få ud af henholdsvis en opgradering af et ERP-system eller et indkøb af et WMS.

”Hvis kundens behov bare er digitalisering af lagerstyringen, så man kan skifte papiret ud med en onlineversion, kan det være udmærket at vælge ERP. Hvis man vil effektivisere lageret og ændre på arbejdsgange, så er det et WMS, man skal over i,” siger Jakob Krogh, som også peger på omkostningerne ved lagerdriften som et godt pejlemærke.

”Jo større omkostninger, du har på at drive lageret i dag, jo større gevinst vil du opleve ved at indføre en WMS-løsning,” siger Apport-direktøren, som trods et stigende fokus på lagerstyring fra særligt e-handelsvirksomheder stadig oplever, at lageret kommer i anden række mange steder.

”Problemet er jo, at logistik er usexet. Den opfattelse havde jeg også selv, da jeg arbejdede med ERP-systemer. Vi kom aldrig ud på lageret, men sad i et mødelokale og diskuterede det hele på plads, og det er en af grundene til, at der bliver lavet for mange lagerløsninger, som ikke skaber værdi. Man er altså nødt til at komme ud på gulvet på lageret – det nytter ikke noget at have en effektiv IT-håndtering, hvis den fysiske håndtering af varerne fortsat er ineffektiv,” siger han.

Nødvendigt med lagerekspertise
En af udfordringerne ved at håndtere lageret igennem sit ERP er netop, at et ERP tager udgangspunkt i økonomistyring og ikke i de fysiske forhold på et lager.

I den seneste udgave af Dynamics AX, version 2012 R3, er der dog blevet inkorporeret et ganske stærkt WMS-modul. Ikke desto mindre har Torben Storgaards svenske kollega i HerbertNathan & Co., Jonas Andersson, i en artikel været ude og advare virksomheder mod ukritisk at kaste sig over en omkostningstung AX-opgradering. AX 2012 R3 er netop blevet frigivet ,og indtil videre er der kun ganske få Dynamics-partnere, der i Skandinavien har implementeringserfaring med denne version, siger  Torben Storgaard.

”Der er stor forskel på de tidligere inventory-moduler og så den nye, udvidede udgave. Vi har lavet en afdækning af Dynamics AX ERP-husene i Skandinavien, og det er ikke alle husene, der har de nødvendige kompetencer og tilstrækkelig erfaring. Virksomhederne skal huske, at det ikke bare er selve løsningen, de køber. Det er i høj grad også det hus, der skal stå for implementeringen,” siger han.

At en del lagerprojekter i ERP-systemer ikke ender med det ønskede resultatet, handler dog ifølge Jakob Krogh også om, at kunderne ofte har svært ved at definere, hvad de har brug for.

”Og så er det svært at bebrejde ERP-huset, at det går galt, for det kræver en høj ekspertise at udfordre kunderne på behovene, så de bliver fuldstændig afdækket. Det er jo svært at være ekspert i det hele, og vores fordel er netop, at vi kun er eksperter i lagerstyring. Vi har gennem en årrække opbygget en projektmodel, som ikke kun kaster lys på hovedvejen, men også på alle de små sideveje, der kan dukke op som overraskelser, hvis man ikke er opmærksom fra starten. Sammen med vores fastpriskoncept skaber det en forventningsafstemning, som er med til at sikre, at projektet ender med at skabe den ønskede værdi,” siger han.

Fototekst Jakob Krogh: ”Problemet er jo, at logistik er usexet. Den opfattelse havde jeg også selv, da jeg arbejdede med ERP-systemer. Vi kom aldrig ud på lageret, men sad i et mødelokale og diskuterede det hele på plads, og det er en af grundene til, at der bliver lavet for mange lagerløsninger, som ikke skaber værdi. Man er altså nødt til at komme ud på gulvet på lageret.” .

Mere fra...

02.04.2024Apport Systems A/S

Sponseret

PWT opnår bemærkelsesværdig lageroptimering med Apport WMS

18.03.2024Apport Systems A/S

Sponseret

Episode 2 Fremtiden for lagerstyring: AI og automatisering

19.02.2024Apport Systems A/S

Sponseret

Episode 1 Fremtiden for lagerstyring: AI og automatisering

31.01.2024Apport Systems A/S

Sponseret

P/H Poul Hansen får Apport Systems Enterprise lagerstyring.

30.01.2024Apport Systems A/S

Sponseret

Matas' vej til effektiv lagerstyring

19.12.2023Apport Systems A/S

Sponseret

Verdensmarked spilleren FlowCon International får Apport WMS.