Velkommen til transportminister Benny Engelbrecht

Danske Speditører glæder sig til at samarbejde med den nye transportminister Benny Engelbrecht om en transportpolitik, der styrker godstransporten og dermed den handel, som godstransporten understøtter.

Administrerende direktør i Danske Speditører, Martin Aabak, hæfter sig ved, at Benny Engelbrecht er kendt som en snusfornuftig og driftssikker politisk håndværker:

- Vi har al mulig grund til at tro, at Benny Engelbrecht vil føre en transport­politik, der handler om, hvordan logistikken kan understøtte en bæredygtig og vækstorienteret samfundsøkonomiske udvikling. Med Benny Engelbrecht som transportminister håber vi, at rege­ringen vil se transport- og logistiksektoren som en del af løsningen - og ikke en del af problemet - i forhold til den grønne dagsorden. Der er brug for at indse, at speditions- og logistikbranchen kan sikre effektive logistikkæder, der kan bidrage til opnåelse af klimamålene, siger Martin Aabak.

Martin Aabak siger også, at mere effektive og klimavenlige forsyningskæder er blevet bremset af flere modha­ger, der er gennemført for at begrænse den effektive anvendelse af udenlandske lastvogne i forbindelse med transport af varer ind og ud af Danmark og inden for Danmarks grænser.

- Det gælder om at reducere tomkørsel, omvejs-kørsel og andre former for spild i logistikkæderne. En reduktion af transportsektorens udledning af CO2 forudsætter effektive logistikkæder. Det er en bunden opgave, siger Martin Aabak.

Som eksempel på et politisk initiativ, der forringer effektiviteten i logistikken og dermed forhindrer klimaef­fektiviteten nævner Martin Aabak 25-timersreglen.

- At det nu kun er tilladt at parkere 25 timer på de statslige rastepladser langs motorvejene, fører til at mange lastbilchauffører er nødt til at køre omveje for at finde et egnet og lovligt sted at parkere, når de skal afholde deres lovpligtige hvil over 25 timer. Det er et benspænd, der faktisk betyder at vi ikke kan udnytte kapaciteten optimalt og det koster i form af øget CO2-udledning.  Med den sag som eksempel vil jeg gerne drøfte med Benny Engelbrecht, hvordan vi sikrer så effektive forsy­ningskæder som muligt og ikke mindst, hvordan transportbranchen i almindelig kan medvirke til den grønne omstilling ved anvendelse af alternative drivmidler. Samtidig vil jeg også gerne drøfte med ham, hvordan vi styrker det indbyrdes samspil mellem transportaktørerne og samtidig styrker sam­spillet mellem transportformerne, siger Martin Aabak.

Mere fra...

28.09.2020Danske Speditører

Sponseret

Transport-udspil er dyrere – ikke grønnere

15.05.2020Danske Speditører

Sponseret

Danske Speditører opfordrer til nyt syn på 25 timers-reglen

19.03.2020Danske Speditører

Sponseret

Anbefalinger om at undgå smitte ved modtagelse og afsendelse af gods

27.12.2019Danske Speditører

Sponseret

Nytårshilsen: Det lange, seje træk fortsætter

12.12.2019Danske Speditører

Sponseret

Speditørerne: Godt at EU-Vejpakken er kommet i hus

09.12.2019Danske Speditører

Sponseret

Virksomheder bliver inddraget i systemudvikling og test