Vil du vide mere om eksportkontrol, så kom til Toldkonference i Danske Speditører

Ruslands annektering af Krim-halvøen og den eksplosive situation i Syrien er to af årsagerne til, at det er vigtigt at være helt oppe på tåspidserne, når det handler om de komplekse regler for eksport. Derfor bliver det et tema på årets Toldkonference.

Det kan få alvorlige konsekvenser, hvis man ikke til punkt og prikke overholder alle regler.
 

Sagen om flybrændstof til Syrien
Henrik Beck, der er Politik- og kommunikationschef i Danske Speditører, er sikker på, at mange husker den store mediesag fra foråret, hvor et dansk firma blev anklaget for ikke at have været klar over, at brændstof kunne blive brugt af russiske kampfly i Syrien.

- Af pressen fremgik det, at det danske firma i 2016 og 2017 var involveret i flere sejladser med jetbrændstof, som endte i Syrien, hvor det blev brugt af russiske kampfly på bombetogter i Syrien. Det skete ifølge de amerikanske myndigheder under forhold, der burde have advaret det danske firma om, at der var risiko for, at man brød EU’s sanktioner mod Syrien. Uden at fortabe mig for meget i den konkrete sag, vil jeg bare sige ´en ting: Nemlig at  man skal holde tungen lige i munden, når det handler om produkter, der både kan anvendes civilt og militært. Sagen om flybrændstof til Syrien, der var i medierne i april, er den aktuelle anledning til, at vi tager udfordringerne op på dette års Toldkonference, siger Henrik Beck.

På Toldkonferencen den 24. oktober kommer afdelingsleder Dorthe Gjedsted Robdrup fra Erhvervsstyrelsen på talerstolen kl. 11.15. Hun vil blandt meget andet tale om, hvad henholdsvis speditørerne og eksportørerne skal være opmærksomme på ved eksport af dual-use produkter. Hun kommer også ind på konsekvenserne af at overtræde eksportkontrolreglerne.


Stramme regler og hårde sanktioner
Henrik Beck fra Danske Speditører fortæller, at det ikke kun er reglerne, der er blevet meget stramme.

- Sanktionerne er også hårde. I strafbestemmelserne i den nye bekendtgørelse om eksportkontrol står der, at urigtige eller vildledende oplysninger som hovedregel straffes med bøde eller fængsel indtil to år. Straffen kan i særlige tilfælde være højere. Derfor kan vi kun råde til, at man sætter sig grundigt ind i, hvad man skal overholde med hensyn til f.eks. at søge tilladelse, etablere interne kontrolprocedurer, afgive korrekte oplysninger i udførelsesangivelsen og løbende dokumentere, at betingelserne er opfyldt.  Der er mange snubletråde, man kan falde over, slutter Henrik Beck.

Læs en tidligere nyhed om årets Toldkonference her.

Læs mere om Toldkonferencen her, hvor du også kan tilmelde dig

Mere fra...

28.09.2020Danske Speditører

Sponseret

Transport-udspil er dyrere – ikke grønnere

15.05.2020Danske Speditører

Sponseret

Danske Speditører opfordrer til nyt syn på 25 timers-reglen

19.03.2020Danske Speditører

Sponseret

Anbefalinger om at undgå smitte ved modtagelse og afsendelse af gods

27.12.2019Danske Speditører

Sponseret

Nytårshilsen: Det lange, seje træk fortsætter

12.12.2019Danske Speditører

Sponseret

Speditørerne: Godt at EU-Vejpakken er kommet i hus

09.12.2019Danske Speditører

Sponseret

Virksomheder bliver inddraget i systemudvikling og test