5 områder hvor du med fordel kan forbedre din Business Central løsning

Digitalisering er mange ting og det kan være en udfordring at navigere i de utallige muligheder. Alt for mange virksomheder ender med et hav af systemer, er ikke taler sammen og som har et utal af funktioner, der slet ikke er nødvendige. Her er 5 fokustip

Skab værdi hele vejen rundt i dit forretningssytem .

Nedenfor sætter vi fokus på 5 områder i værdikæden, hvor du med fordel kan forbedre din Dynamics 365 Business Central løsning –samtidig fortæller vi, hvordan du kan gøre det på en simpel måde, uden tilretninger.

Kalkulation

At kalkulere tid, materialer og evt. projekttilbud kan blive nemmere end det er i standard Business Central – uanset om du arbejder med standardproduktion eller projektproduktion.

I 9altitudes har vi udviklet et modul til variantkonfiguration som gør det mere enkelt at skabe nye produktvarianter med versionering, tegninger og kontrol- og pakkeinstruktioner. Det vil minimere dit tidsforbrug til at skabe og vedligeholde de væsentlige stamdata. Når strukturen er på plads, og konstruktionen er færdig, indarbejdes produktionsflowet, og der sættes operationer på processen. Kontrol- og pakkeinstruktioner indsættes, så hele flowet fra nederste niveau til færdigt produkt/halvfabrikata kan gennemføres uden bekostelige produktionsstop – selv hvis din virksomhed er stærkt konfigureret.

Naturligvis har vi også tænkt på produktdimensioner og i dette brancheorienterede modul kan du simplificere arbejdet med selv komplekse varefiler, hvor produktdimensionerne er dynamiske i f.eks. farve, kvalitet, længde, overfladeareal eller lign.

CAD-integration

Når ordren er indgået og det produktionsforberedende arbejde igangsættes, kan det med en CAD-integration blive enkelt at skabe en ny tegningsstruktur om materialevalg, dimensionering, leverandører mv. Og disse data kan automatis koverføres fra CAD-systemet til ERP-kladden, hvor du kan justere på ruter, styklister eller projektstrukturer. Så selv i en mere projektorienteret tilgang, kan du undgå at oprette nye varer igen og igen, men derimod sikre et minimum af niveauer med disse tegninger.

Supply Chain

Disponering, planlægning og lagerstyring er sin sag i en produktionsvirksomhed. Men med sammenhæng i data vil alle processer arbejde ud fra den samme virkelighed og I sikrer præcis disponering og indkøb samt fleksibilitet i lagerstyringen. Når produktionslederen har fuldt overblik over kapaciteter og belastninger, vil det sikre en optimal udnyttelse og et optimalt flow igennem produktionen – med konkrete indkøbsforslag og genbestillingsfrekvenser ud fra varestamdata.

Med en stærk integration til lagerstyringen, bliver det enkelt at leve op til specifikke krav om temperaturer, sporing og certificeringer- helt ned på reol/hyldeniveau.

Fra lageret er modulet til fragtintegration med til at smidiggøre processerne omkring fragthåndtering, med deling af data direkte fra salgsordren. Og samarbejdet med din foretrukne transportør er gjort enkel og automatiseret, uanset om der er tale om farligt gods eller returpaller.

ShopFloor

Brug dine data smart, og gør det muligt for medarbejderne at planlægge arbejdet ud fra de samme data og informationer om prioriteringer, tegninger og instruktioner. Med ShopFloor til din Business Central løsning kan du gøre det enkelt at registrere materiale- og tidsforbrug – uanset om det er på medarbejderne eller på maskinerne.

Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring kan være op ad bakke med måleskemaer i Word eller Excel – og der er en stor risiko for manuelle fejl. Derfor kan du med fordel få et kvalitetsmodul til din Business Central løsning, så du kan lade systemet stå for kvalitetsmålingerne igennem dine processer. Med et forretningssystem, der er udviklet af fagfolk, med stor erfaring indenfor produktion - så bliver det langt mere effektivt at iværksætte korrigerende handlinger, hvis du oplever afvigelser ved indgangs- eller proceskontrol.

De faste skemaer er tilknyttet varen og de kriterier du har opsat, og kan beriges med dokumentation fra systemet. Så får du de bedste muligheder for at føre statistik med kvalitetsmålingerne – og dermed har du den rette dokumentation, til at opretholde certificeringer og kundetilfredshed.

Se mere om 9A Manufacturing pakken, specielt til produktionsvirksomheder >

03.04.2023Bredana Solutions A/S

Sponseret

Sådan bliver de stigende priser en gevinst

30.03.2023Bredana Solutions A/S

Sponseret

Hvornår kan nedetid forhindres?

27.03.2023Bredana Solutions A/S

Sponseret

Skab stabil indtjening trods svingende tider

24.03.2023Bredana Solutions A/S

Sponseret

5 områder hvor du med fordel kan forbedre din Business Central løsning

09.03.2023Bredana Solutions A/S

Sponseret

5 ting AR kan styrke i din værdikæde

03.03.2023Bredana Solutions A/S

Sponseret

Undgå de klassiske fejl med struktureret dokumenthåndtering