Alt for mange virksomheder drukner i data

Der indsamles data i massevis men langt det meste bliver slet ikke anvendt – eller ikke anvendt godt nok. Men hvordan kan supply chain baserede virksomheder navigere i, hvordan data anvendes bedst og hvilke data der giver de bedste beslutningsgrundlag?

Der indsamles data i massevis men langt det meste bliver slet ikke anvendt – eller ikke anvendt godt nok. Data og indsigter giver de bedste beslutningsgrundlag overalt i virksomheden og i alle led af værdikæden. Men selvom alle indsigter sendes fra forskellige systemer og enheder, så er det vigtigt at få samlet data i eet system, for at få maksimal værdi.

En udfordring i dataindsamling og -anvendelse er ofte kompleksiteten i organisationens digitale forretningssystemer og hvorvidt medarbejderne benytter sig af de digitale værktøjer i dagligdagen. Ellers sker der enten en skævvridning i indsigtsområderne eller i datamængden.

Et af markedets stærkeste værktøjer til at datafortolke frem for udelukkende at dataindsamle – er Power BI.  Power BI er utrolig intuitivt og nemt at bruge, og derfor kræver det meget lidt oplæring af de medarbejdere der skal anvende værktøjet.

Power BI er bygget af Microsoft, men arbejder med data fra alle datakilder – ikke kun fra Microsoft systemer. Men det ændrer ikke ved, at løsningen spiller utroligt godt sammen med Microsofts øvrige produkter, herunder også hele Dynamics 365 platformen - både indenfor CRM (Sales, Field Service, Customer Service, mv.) og ERP (Finance and Operations og Business Central). Det betyder også, at løsningen løbende videreudvikles og forbedres.

I 9altitudes er der desuden udviklet en pre-konfigureret Power BI model, der gør det enkelt at komme i gang med business intelligence.

Med ’9A Smart Insights’ er implementeringen af Power BI gjort enkel, så virksomheden hurtigt kommer i gang med Power BI og ikke drukner i tekniske udfordringer i opsætningen. Den udfordrende del af opsætningen af et fleksibelt, men indsigtsfuldt Power BI-dashboard er gjort gnidningsfri ved hjælp af et accelereret opstartsforløb, baseret på erfaringerne fra mere end 300 pre-konfigurerede løsninger i 9altitudes.

Nysgerrig på, hvordan I kan få mere værdi ud af jeres data? Og vil I springe det komplicerede over og accelerere opstarten af Power BI?
Læs mere om 9A Smart Insights her >

03.04.2023Bredana Solutions A/S

Sponseret

Sådan bliver de stigende priser en gevinst

30.03.2023Bredana Solutions A/S

Sponseret

Hvornår kan nedetid forhindres?

27.03.2023Bredana Solutions A/S

Sponseret

Skab stabil indtjening trods svingende tider

24.03.2023Bredana Solutions A/S

Sponseret

5 områder hvor du med fordel kan forbedre din Business Central løsning

09.03.2023Bredana Solutions A/S

Sponseret

5 ting AR kan styrke i din værdikæde

03.03.2023Bredana Solutions A/S

Sponseret

Undgå de klassiske fejl med struktureret dokumenthåndtering