Bæredygtige verdensmål i fokus hos UNI-TROLL EUROPE

FNs verdensmål (SDG17) handler om at skabe et bedre og mere bæredygtigt samfund. Det er også et fokusområde for den fynske start-up UNI-TROLL EUROPE, der har udvalgt de 5 mål, de kan bidrage mest til.

Anne Skau Styrishave var på besøg hos UNI-TROLL for at diskutere bæredygtige løsninger..

Globalt set er der hvert eneste år 1,3 milliarder tons mad, der går til spilde og må smides ud. I Danmark alene er tallet 715.000 ton. Det er voldsomme tal, især med tanke på, at der stadig findes millioner af mennesker, der sulter.

Blandt andet derfor har FN udarbejdet og vedtaget sine verdensmål (SDG17) for en bedre og mere bæredygtig verden. Verdensmålene består af i alt 17 mål og 169 delmål, som handler om at løse klodens største problemer inden 2030.

”Ved at arbejde med FN’s Verdensmål er danske virksomheder ikke kun med til at løse nogle af verdens største udfordringer, de fremtidssikrer også forretningen” skriver Dansk Industri på sin hjemmeside.

Bæredygtigt pool-system

Der er altså brug for at tænke nyt og bæredygtigt, og der er brug for virksomheder, der tager ansvar. Det er ikke kun en opgave, der kan løses af regeringer og organisationer.

Det ved UNI-TROLL EUROPE, og derfor er en stor del af det daglige arbejde centreret omkring at lave en bedre og mere bæredygtig verden.

- Vores vision er et bæredygtigt pool-system af trolleys, som kan bruges i hele værdikæden fra producent til lager til butik. Det vil spare både økonomiske ressourcer og være mere bæredygtigt, fortæller CEO Søren Bøgede Andersen.

- Men nye landvindinger og store ændringer er meget afhængige af de store operatørers bidrag og vilje til at samarbejde og støtte de nye initiativer. Derfor mener jeg, at de store aktører har et stort ansvar for også at sikre de langsigtede finansielle interesser og tænke bæredygtigt samtidigt.

Har udvalgt 5 verdensmål

Hos UNI-TROLL EUROPE er visionen så stærk, at man har defineret 5 af de 17 verdensmål, som der, hvor virksomheden kan gøre den største forskel:

  • Anstændige job og økonomisk vækst
  • Industri, innovation og infrastruktur
  • Ansvarligt forbrug og produktion
  • Klimaindsats
  • Partnerskaber for handling.

Politisk besøg

UNI-TROLL EUROPE har for nyligt haft besøg af Anne Skau Styrishave for netop at drøfte bæredygtige initiativer. Hun er folketingskandidat for Radikale og 1. suppleant til Odense Byråd.

For hende er verdensmålene vigtige pejlemærker at styre efter.

- Det handler for mig om den helt store vision. Om at skabe et bedre og mere bæredygtigt samfund for os alle. Med verdensmålene har vi forpligtet os til at være konkrete og skabe resultater inden 2030, og så er det vigtigt, at både virksomheder og organisationer tager ansvar og gør en indsats, siger hun.

- Vi må alle sammen støtte op om indsatsen, og virksomheder må - som UNI-TROLL EUROPE - se på, hvilke verdensmål de kan sætte et positivt aftryk på, for forandring skal skabes både fra toppen og fra bunden.

FAKTA

MÅL 8: ANSTÆNDIGE JOB OG ØKONOMISK VÆKST

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle. Det kræver nye arbejdspladser at skabe en bæredygtig økonomi. Ikke mindst i udviklingslande, hvor den samlede arbejdsstyrke er en uudnyttet ressource til økonomisk vækst.

MÅL 9: INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation. En bæredygtig økonomisk udvikling hænger uløseligt sammen med flere job i industrien og massive investeringer i innovation, digitalisering og udbygning af infrastrukturen.

MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Det stigende pres på Jordens primære ressourcer skærper behovet for at udvikle og anvende cirkulære og ansvarlige processer, hvor råvarer genanvendes af affald.

MÅL 13: KLIMAINDSATS

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Klimaforandringerne har dramatiske og alvorlige humanitære og økonomiske konsekvenser. Den globale opvarmning medfører irreversible ændringer i vores klima, som er en trussel mod økosystemer på land og i vand over hele verden.

MÅL 17: PARTNERSKABER FOR HANDLING

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene. For at indfri verdensmålene skal der mobiliseres privat kapital og investeringer, hvilket forudsætter incitamenter og tætte partnerskaber mellem offentlige og private interessenter.

Se en liste over alle verdensmålene her – måske er det også noget for din virksomhed?
https://www.danskindustri.dk/sdg/

Svensk studie om madspild:
http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e.pdf

17.01.2019Uni-Troll Europe ApS

Sponseret

UNI-TROLL præsenterer ny M4 Trolley på IPM 2019

22.11.2018Uni-Troll Europe ApS

Sponseret

- Vi har brug for et nyt trolley-system

17.07.2018Uni-Troll Europe ApS

Sponseret

Bæredygtige verdensmål i fokus hos UNI-TROLL EUROPE

12.07.2018Uni-Troll Europe ApS

Sponseret

Brugervenlig plast-hylde i halvpalle størrelse

15.03.2018Uni-Troll Europe ApS

Sponseret

Stor interesse for plasthylde på LogiMAT

04.01.2018Uni-Troll Europe ApS

Sponseret

- Fremtiden er førerløs (men det varer lidt endnu)