Betal ikke mere i told end nødvendigt

Danske virksomheder, der handler med Japan – et marked med ikke færre end 127 millioner forbrugere – kan fra fredag den 1. februar 2019 sørge for, at der kan spares udgifter til told. Der drejer sig typisk om 5-10 procent af varens pris.

Danske virksomheder, der handler med Japan – et marked med ikke færre end 127 millioner forbrugere – kan få enorm glæde af frihandelsaftalen mellem EU og Japan, der træder i kraft fredag den 1. februar 2019.

- EU-aftalen med Japan er blot det seneste skud på stammen af frihandelsaftaler, som EU har forhandlet på plads med lande uden for EU.  Det er aftaler, som giver gode muligheder for at spare udgifter til told og som derfor kan styrke de danske virksomheders konkurrencekraft. Den slags kan vi næsten ikke informere for meget, siger Henrik Beck, sekretariatsleder i Erhvervslivets Kompetencecenter For Told (EKFT).

Virksomhederne vælger selv

Hvis en dansk virksomhed eksporterer høreapparater til Mexico, kan den selv vælge, om virksomhedens kunde i Mexico skal betale en toldsats på 5 procent eller 0 procent, når høreapparaterne skal igennem det mexikanske toldvæsen. Hvis en anden dansk virksomhed eksporterer stålprodukter til Canada, bestemmer den selv om tolden skal være 7 procent eller et rundt nul.

Enten kan handlen foregå til den sædvanlige toldsats efter WTO-reglerne, eller også kan det foregå i henhold til EU’s frihandelsaftaler med lande uden for EU. Den beslutning kan virksomhederne selv træffe. Vælger de, at det skal ske i henhold til en EU-frihandelsaftale, skal de dog selv foretage det fornødne. Og det er at dokumentere varens oprindelse.

Importørerne i lande, som EU har frihandelsaftaler med - såsom Japan, Canada og Sydkorea – kan få toldnedsættelse eller toldfritagelse, når varerne har oprindelse i Danmark eller et andet EU-land. Det forudsætter dog, at både den danske eksportør og den udenlandske importør er opmærksomme på, at der eksisterer en frihandelsaftale, der kan bruges. Og det forudsætter, at eksportørens produkt lever op til reglerne om varernes oprindelse, og at dokumentationen om varens oprindelse er godkendt af Toldstyrelsen i Danmark.

Grundlæggende handler det om, at en vare skal være produceret i et EU-land. Og hvis der anvendes råvarer og komponenter fra lande uden for EU, må værdien af disse ikke overstige en bestemt procentsats.Fra 77 til 83 procent på ét år

Henrik Beck glæder sig over, at danske virksomheder på blot ét år er blevet bedre til at benytte frihandelsaftalerne og dermed sørge for, at deres kunder i eksportlandet ikke betaler mere i told end nødvendigt.

- Nye tal fra Udenrigsministeriet, som jeg fik præsenteret i går, viser den glædelige udvikling. I 2016 opnåede 77 procent af den danske vareeksport toldreduktion i henhold til EU-frihandelsaftalerne – i 2017 steg den såkaldte anvendelsesprocent til 83 procent. Den har formentlig været endnu højere i 2018, men så nye tal findes endnu ikke, siger Henrik Beck, der glæder sig over, at mange års sejt træk nu endelig ser ud til at bære frugt.

I 2018 stod Erhvervslivets Kompetencecenter For Told (EKFT) bag en stribe netværksarrangementer om mulighederne for at reducere udgifterne til told ved hjælp af EU’s frihandelsaftaler.

- På møderne har der været en vilje – og det gælder både speditionsvirksomhederne og virksomhederne i andre brancher – til at vi sørme skal blive bedre til at vejlede om og benytte mulighederne for toldreduktion.  Det synes at stemme meget godt overens med tallene, der dokumenterer stigningen i de danske virksomheders anvendelsesgrad. Det er en glædelig nyhed her i slutningen af januar 2019, hvor forvirringen og usikkerheden om Brexit har nået nye højder, siger Henrik Beck, der træffes på info@ekft.dkDu kan læse mere om EU-aftalen med Japan her

Faktaboks: Kort og godt om frihandelsaftalerne
 

  • Vidste du, at EU har indgået frihandelsaftaler med knap 70 lande uden for EU, senest med Canada og Japan?

     
  • Vidste du, at aftalernefjerner eller reducerer told, og det kan give store besparelser for danske virksomheder både ved eksport og import? Der kan typisk spares 5-10 procent told på en vares pris.

     
  • Vidste du, at virksomhederne ikke opnår automatisk toldfrihed, når virksomheden eksporterer til eller importerer fra et land, som EU har en frihandelsaftale med?

     
  • Vidste du, at for at nyde godt af toldfordelene i EU’s frihandelsaftaler, er den vigtigste betingelse, at de pågældende varer skal være produceret i Danmark eller i et andet EU-land?  Og varer, der importeres til Danmark, skal være produceret i et af de lande, som EU har indgået en frihandelsaftale med for at opnå toldfordelene. Det er en forudsætning, at varens oprindelse kan dokumenteres.

02.09.2019Erhvervslivets Kompetencecenter For Told

Sponseret

Brexit og toldkrigen udvikler sig dag for dag - kom og hør det seneste nye på EKFT's informationsmøder i september

13.08.2019Erhvervslivets Kompetencecenter For Told

Sponseret

Kom til EKFT-medlemsmøder i september om Brexit, toldkrig og frihandelsaftaler

06.08.2019Erhvervslivets Kompetencecenter For Told

Sponseret

Forbered jer på hård Brexit 31. oktober: EKFT indbyder snarest til nye medlemsmøder

28.02.2019Erhvervslivets Kompetencecenter For Told

Sponseret

Kom til EKFT-arrangementer om Brexit og frihandel

26.02.2019Erhvervslivets Kompetencecenter For Told

Sponseret

Godt med lidt mere styr på Brexit-processen

25.01.2019Erhvervslivets Kompetencecenter For Told

Sponseret

Betal ikke mere i told end nødvendigt