Godt med lidt mere styr på Brexit-processen

Den britiske regering har netop fremlagt en plan for, hvad der kommer til at ske i den første halvdel af marts. Erhvervslivets Kompetencecenter For Told indbyder i anden halvdel af marts til netværksmøder. Det første foregår hos Grundfos i Bjerringbro.

Brexit-processen er nu kommet ind i en afgørende fase, og den britiske regering har netop fremlagt en plan for, hvad der kommer til at ske i den første halvdel af marts. 

Erhvervslivets Kompetencecenter For Told (EKFT) glæder sig over, at der nu er kommet lidt mere styr på en proces, der indtil nu har set ret kaotisk ud.

Den britiske premierminister, Theresa May, har i det britiske parlament netop fortalt, at der vil blive afholdt en afstemning den 12. marts om den brexit-aftale, hun i øjeblikket forhandler med EU om. Hvis den bliver afvist, skal parlamentet senest dagen efter stemme om, hvorvidt man ønsker at udtræde af EU uden en aftale. Bliver det også afvist, vil parlamentet den 14. marts skulle stemme om kortvarigt at udskyde datoen for udtrædelsen af EU. Som det ser ud netop nu, vil den britiske regering lægge op til en tre måneders udsættelse til slutningen af juni.

Henrik Beck, sekretariatsleder i Erhvervslivets Kompetencecenter For Told (EKFT), siger, at danske virksomheder hverken skal overfortolke eller underfortolke dagens regeringsudmelding:

- Theresa May ønsker grundlæggende ikke, at udtrædelsesdatoen skal udskydes, men at den britiske EU-exit den 29. marts 2019 bliver ledsaget af en aftale om de fremtidige relationer mellem Storbritannien og EU. Hvad indholdet bliver i denne skilsmisseaftale, ved vi ikke med sikkerhed, fordi den stadig er under forhandling. Danske virksomheder må styre deres berettigede tålmodighed i endnu et kort stykke tid,  siger Henrik Beck.

Henrik Beck hæfter sig ved, at Labour-lederen Jeremy Corbyn i dagens debat har slået fast med syvtommersøm, at det britiske parlament tidligere har afvist muligheden for britisk EU-exit uden en aftale.

- Hvis det britiske parlament senest den 12. marts nedstemmer Theresa May’s nye plan – og dagen efter fastholder, at en udtræden af EU uden en plan er uacceptabel – vil mit bedste bud være, at parlamentet den 14. marts vil stemme ja til en udsættelse. Det store spørgsmål vil herefter være, om EU vil gå med til at godkende en så kort udsættelse. EU har nemlig ved tidligere lejligheder erklæret sig skeptisk over for at nøjes med en så kort udsættelse, som den Theresa May nu lægger op til, fortæller Henrik Beck, der træffes på info@ekft.dk

EKFT holder netværksarrangementer straks efter Brexit-afklaringen

EKFT afholder netværksmøder for medlemsvirksomhederne i slutningen af marts. Møderne vil handle om de toldmæssige konsekvenser af Brexit og om mulighederne for at spare udgifter til told ved at benytte EU’s to seneste frihandelsaftaler, nemlig aftalerne med Japan og Singapore. Til møderne vil der være oplæg fra eksperter fra Udenrigsministeriet og Toldstyrelsen.

På nuværende tidspunkt har EKFT sat tid og sted på mødet i Vestdanmark, der foregår hos Grundfos i Bjerringbro tirsdag den 19. marts 2019 kl. 16-19. Ønsker medarbejdere i EKFT’s medlemsvirksomheder allerede nu at booke plads til dette møde, skal man sende en mail herom til info@ekft.dk og skrive ”Bjerringbro 19. marts i emnefeltet.” Hver medlemsvirksomhed har ret til at sende tre medarbejdere til dette møde, der vil slutte af med en lettere aftenanretning.

EKFT er ved at lægge sidste hånd på planlægningen af et lignende arrangement i Østdanmark. I løbet af kort tid sender EKFT en egentlig invitation ud til begge arrangementer, men EKFT vil anbefale, at man allerede nu melder sig til, hvis man vil sikre sig en plads til arrangementet i Bjerringbro.

02.09.2019Erhvervslivets Kompetencecenter For Told

Sponseret

Brexit og toldkrigen udvikler sig dag for dag - kom og hør det seneste nye på EKFT's informationsmøder i september

13.08.2019Erhvervslivets Kompetencecenter For Told

Sponseret

Kom til EKFT-medlemsmøder i september om Brexit, toldkrig og frihandelsaftaler

06.08.2019Erhvervslivets Kompetencecenter For Told

Sponseret

Forbered jer på hård Brexit 31. oktober: EKFT indbyder snarest til nye medlemsmøder

28.02.2019Erhvervslivets Kompetencecenter For Told

Sponseret

Kom til EKFT-arrangementer om Brexit og frihandel

26.02.2019Erhvervslivets Kompetencecenter For Told

Sponseret

Godt med lidt mere styr på Brexit-processen

25.01.2019Erhvervslivets Kompetencecenter For Told

Sponseret

Betal ikke mere i told end nødvendigt