Category management kan transformere indkøb til sourcing

Der er ifølge forsker stort behov for at professionalisere indkøbskompetencen i danske virksomheder. Det bedste og væsentligste virkemiddel er category management, og målet er at skabe en sourcing excellence kompetence. Læs her om hvad det er for en størrelse.

08.12.2016

Poul Breil-Hansen, SCM.dk

”Det er tydeligt, at alle virksomheder i undersøgelsen har udfordringer med at implementere den tværgående sourcing-proces og få den til at leve inden for den funktionsopdelte virksomhedsstruktur, hvor silotænkning er dominerende, og hvor indkøbsafdelingens indflydelse er begrænset”, fortæller Morten Munkgaard Møller, Aalborg Universitet..

Morten Møller Munkgaard er i dag forsker og lektor på Aalborg Universitet med fokus på sourcing excellence og en hyppig underviser i Dansk Indkøbs- og Logistik Forum. Men han har også arbejdet på indkøbs- og sourcinggulvet i mange år i virksomheder som B&O, Arla Foods og Lego. Han er netop nu i slutfasen af et flerårigt forskningsprojekt, der er finansieret af Industriens Fond og er baseret på kvalitative casestudier af ni store danske produktionsvirksomheder fra forskellige brancher. Alle ni virksomheder er udvalgt, fordi de betragter sourcing som en væsentlig konkurrenceparameter.

”Jeg har beskæftiget mig intensivt med indkøb og sourcing i næsten 20 år – både med en praktisk og teoretisk vinkel. Status i danske virksomheder er, at indkøbskompetencen halter langt efter udvikling, behov og omgivelser. Der sker en rivende udvikling på alle fronter både internt i virksomheder og eksternt i forretningsmiljøet, men vi må konstatere, at der generelt sker meget lidt i indkøbsafdelingerne”, fortæller han og tilføjer:

”Strategisk sourcing fx i form af category management er ikke let. De første ti år jeg arbejdede med sourcing, forstod jeg det heller ikke. Det er vanskeligt. Men det er meget vigtigere end de fleste administrerende direktører, bestyrelser og virksomhedsledere erkender”.

Indkøbsmængden stiger kraftigt
Morten Munkgaard Møller begrunder vigtigheden med fakta: For få årtier siden producerede de fleste virksomheder 70 procent selv og indkøbte 30 procent. I dag er det omvendt, 70-80 procent af værdiskabelsen sker eksternt, og kun 20-30 procent sker inden for virksomhedens fire vægge.

”Men indkøb foregår de fleste steder helt operationelt og med kraftige skyklapper. Indkøberen fokuserer på prisen og på det enkelte indkøb. Indkøbet bliver ikke sat i kontekst med den samlede forretning, og hvordan indkøbet spiller sammen med resten af værdikæden. Hvis 70-80 procent af virksomhedens værdiskabelse bliver forvaltet på en ren operationel måde helt løsrevet fra den strategiske værdikædesammenhæng, så går virksomheden glip af meget store værdier. Og det er det, der sker i de fleste danske virksomheder”, fortæller han.

Læs også: Ansvarlig leverandørstyring giver overblik

Sourcing er professionaliseret indkøb
Han understreger, at indkøbsafdelingerne blot løser opgaven, som den er beskrevet. Ansvaret ligger hos virksomhedens ledelse. Morten Munkgaard Møller skelner mellem ”indkøb” og ”sourcing”, hvor indkøb er omtalte operationelle indkøbsarbejde løsrevet fra, hvad der ellers foregår i værdikæden. Sourcing er en strategisk tilgang, hvor indkøb af underleverancer bliver tænkt ind i forretningsmodellen og værdikæden. ”I sourcing lyder opgaven: Hvordan skaber vores forretningsmodel værdi for kunder og virksomhed – og hvordan bidrager sourcing bedst muligt til det? Det er en ganske anden tilgang, og det er en tilgang, der nemt kan spare 5-20 procent af omkostninger samt skabe helt nye konkurrenceparametre, der kan erobre nye markedsandele”, fortæller han.

Category management er ikke forstået
Forskningsundersøgelsen af de ni større danske produktionsvirksomheder viser, at den suverænt største drivkraft for deres sourcing-arbejde er at spare omkostninger ved at sænke indkøbsprisen. Virksomhederne arbejder med fire virkemidler til at realisere målet, nemlig:

1.      Centralisering af indkøb.

2.      Implementering af category management.

3.      Konsolidering af leverandørbase, enheder og volumen.

4.      Outsourcing til særligt lavtlønslande.

”Det er min vurdering, at indførelse af rigtig category management er det væsentligste virkemiddel, hvis man vil transformere indkøb til det, jeg kalder sourcing”.

Læs også: Projekt vil guide til ansvarlige indkøb

Category management (CM) er ifølge Morten Munkgaard Møller overordnet set en metode til at håndtere den øgede kompleksitet, som den voksende indkøbsmængde, centralisering af indkøb, globalisering af værdikæden og andre tendenser bringer med sig. CM indebærer en øget centralisering af indkøbsfunktionen, et større mandat og flere ressourcer, og det overordnede mål er ikke længere blot at presse indkøbspriserne, men at skabe gevinster på tværs af forretningsområder.

”CM er i øjeblikket et omsiggribende fænomen, men det er desværre et fænomen med lav succesrate. Jeg talte på et tidspunkt med en indkøbsdirektør i en meget stor dansk virksomhed. Da jeg over for ham formulerede, at CM ikke er blevet forstået uden for indkøb, lød hans respons, at det heller ikke var forstået inden for indkøb”, fortæller Morten Munkgaard Møller.

Om category management

Category management handler om at dele sit indkøb op i varekategorier, som så bliver analyseret via en proces, der minimum indeholder:

1. Intern analyse: Hvor meget køber vi? Hvor køber vi det? Hvorfor har vi behov for det? M.m.

2. Ekstern analyse: Hvor kan vi købe varerne? Hvilke faktorer i forsyningsmarkedet skal vi være opmærksomme på? M.m.

Disse to faser er input til de to akser i Kraljics berømte portefølje-model til segmentering af forskellige varekategorier.

Peter Kraljic introducerede modellen i 1983, og modellen har siden været en hjørnesten i udviklingen og professionaliseringen af indkøbsarbejdet i alverdens virksomheder. Den går ud på at segmentere materialer i en matrix med ”strategisk vigtighed” på den ene akse og ”kompleksitet på forsyningsmarkedet” på den anden akse.

Når man plotter materialerne ind i matrixen, får man en opdeling af porteføljen i fire kategorier, som han kalder: strategisk, flaskehalse, vægtstangsvirkning (leverage) og ikke-kritisk. Analysen giver et hurtigt overblik, som ledelsen kan bruge til at bygge individuelle planer for, hvordan virksomheden vil håndtere hver kategori – ligesom kategorierne selvfølgelig kan blive brudt ned i flere kategorier.

Det kan på den måde danne basis for category management, som i princippet er indkøbsafdelingens svar på salgsafdelingens key account management. 

CM er fokus på varekategorier
Han peger på, at den største misforståelse er, at category managers fokuserer på leverandører. CM handler ikke om fokus på leverandører, men om fokus på varekategorier. CM skal fokusere på at udvikle en effektiv strategi for en varekategori, så virksomheden får mest muligt værdi for pengene. Den slags arbejde og mål kræver meget andet end at være god til excel-ark og til hårde prisforhandlinger. Det kræver stor forståelse for det kommercielle og hvordan værdier bliver skabt i en forretningsmodel. Det kræver også gode evner til at kommunikere og samarbejde dybt og meningsfuldt med salg, marketing, udvikling, økonomi, produktion etc.

”Jeg havde for nylig en deltager på et kursus i category management, som kom fra indkøbsafdelingen i en større dansk virksomhed. Vedkommende har et pænt ansvar i hverdagen og har vel en månedsløn på 45.000 kroner. Jeg kunne godt se, at vedkommende havde problemer med at følge med, og i en pause talte jeg med deltageren. Deltageren gav udtryk for, at mængden af nye begreber i undervisningen var overvældende, og vedkommende fremhævede for eksempel begrebet R&D (research research & development, red.) som nyt. Jeg synes, det er tankevækkende, at en central indkøber i en større dansk virksomhed ikke er bekendt med termen R&D, men jeg kan konstatere, at det ikke er et usædvanligt tilfælde”, fortæller han.

Han mener, der er brug for en kraftig opgradering af kompetenceniveauet i indkøbsafdelingerne. Som en del af forskningsprojektet gennemførte Morten Munkgaard Møller en undersøgelse, hvor de deltagende indkøbere skulle score deres egen afdelings faglige modenhed på 10 forskellige dimensioner på en skal fra 1 til 5. Resultatet blev en score på 2.14, hvilket må siges at være ganske lavt. En anden indikation på, at der er kompetencemæssige problemer, er, at indkøbsdirektører eller CPO’er generelt sidder i stolen i meget kort tid, hvorefter de bliver udskiftet. Tålmodigheden er lav, og indkøbsdirektørerne sidder sjældent i lang nok tid i jobbet til, at de kan gennemføre et strategisk løft.

Sourcing river siloer ned
En strategisk sourcing-proces som beskrevet ovenfor er ifølge Møller i sagens natur tværorganisatorisk. ”Det er tydeligt, at alle virksomheder i undersøgelsen har udfordringer med at implementere den tværgående sourcing-proces og få den til at leve inden for den funktionsopdelte virksomhedsstruktur, hvor silotænkning er dominerende, og hvor indkøbsafdelingens indflydelse er begrænset”, fortæller han.

Virksomhederne søger at løse silo-udfordringen i den tværorganisatoriske sourcing-proces ved at definere veldefinerede indkøbsprocesser, der klarlægger ansvarsfordelingen mellem de forskellige afdelinger. Men det er en generel erfaring blandt undersøgelsens virksomheder, at de afdelinger, der burde tage ejerskabet for disse processer, ikke oplever, at de får mandatet til det fra de andre afdelinger.

”Forklaringen er givetvis, at indkøbsafdelingen, der ofte er procesejer, både mangler faglig og organisationspolitisk eller indflydelsesmæssig tyngde til for alvor at rive siloerne ned”, fortæller Møller.

Træning, træning og træning
På spørgsmålet om hvordan indkøbsafdelingerne kommer op i gear og kommer på højde med udviklingen i både virksomhederne og i omgivelserne, lyder Morten Møller Munkgaards svar: ”Træning, træning og træning. Når vi gennemfører kurser i category management i DILF-regi, oplever vi, at de deltagende indkøber i gennemsnit høster hurtige gevinster på 1,5 millioner kroner ved at implementere de tiltag, de udvikler på kurset. Det synes jeg er tankevækkende, og det vidner om, at potentialet er meget stort”, fortæller han og tilføjer:

”Der er mange dygtige konsulenter, der lever rigtig godt af den manglende indkøbskompetence i virksomhederne, og det er sådan set glimrende, fordi de gør et godt stykke arbejde. Men virksomhederne er desværre ikke gode til at forankre den viden, konsulenterne leverer, og kompetencen forlader derfor virksomheden i det øjeblik, konsulenten går ud af døren. Det kan en solid og systematisk træningsindsats ændre på”. 

Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Bæredygtig materialehåndtering i logistikterminalen

Teknologisk Institut Innovation og Digital Transformation

Sponseret

Vækst kræver robusthed

Relateret indhold

15.07.2024SCM.dk

Maersk containerskib angrebet i Det Arabiske Hav

15.07.2024SCM.dk

Grønne lastbilchauffører får flere lademuligheder

18.06.2024SCM.dk

Det offentlige indkøb bør tage den grønne førertrøje på

17.06.2024SCM.dk

Indkøberne har kåret Danmarks bedste B2B webshop

11.06.2024SCM.dk

Landbrugets omstilling kræver nye værdikæder

03.06.2024SCM.dk

Klimarådet: Miljømærkede offentlige indkøb mangler politisk fokus

28.04.2024SCM.dk

Større sikkerhed for ansvarligt tømmer på vej

24.04.2024SCM.dk

Farvestoffer og additiver spiller hovedroller i dansk tekstilprojekt

Jobmarked

Se alle

Tasklet Factory

Softwareudvikler til Tasklet

Vi søger lige nu en dygtig kollega til vores #TeamCode til at bidrage med at udvikle vores mobilapp, der effektiviserer lagre verden over.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

14.08.2024

Apport Systems A/S

Sales And Administration Coordinator

Her hos Apport Systems A/S er vi på udkig efter en ny medarbejder, der skal være med til at få dagligdagen på vores kontor i Risskov til at glide let. Er du en haj til administrative opgaver inden for bogholderi, salg og kontor? Perfekt, så læs med her.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Körber Supply Chain DK A/S

Technical Documentation Engineer / Technical Writer

Kan du formulere og forenkle tekniske instruktioner og skabe gode brugeroplevelser i interaktionen mellem menneske og maskine? Og motiveres du af en varieret hverdag som en del af et stærkt team og muligheden for at arbejde med komplekse og højteknologiske løsninger? Så er det dig vi leder efter!

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Körber Supply Chain DK A/S

Service Specialist

Har du en dybdegående teknisk viden og en passion for fejlfinding, og drømmer du om at udforske verden? Vi leder efter en dygtig Service Specialist med en solid baggrund og kendskab til både mekanik, elektronik, samt PLC.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Körber Supply Chain DK A/S

Category Manager - med primært fokus på projektindkøb

Hos Körber Supply Chain lægger vi stor vægt på godt kollegaskab og stærk holdånd i en travl hverdag: Vi ved ganske enkelt, at det er nøglen til vores succes! Vi er en virksomhed i udvikling og søger derfor en erfaren Category Manager til at styrke vores indkøbsteam. Vores dedikation til innovation har gjort os til en førende aktør i branchen. Som Category Manager hos Körber bliver du en del af et passioneret og resultatorienteret team, hvor din erfaring vil spille en central rolle i at udvikle vores indkøbsstrategi og forbedre vores leverandørnetværk.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Körber Supply Chain DK A/S

Project Engineer - Controls

Hos Körber Supply Chain lægger vi stor vægt på godt kollegaskab og stærk holdånd i en travl hverdag: Vi ved ganske enkelt, at det er nøglen til vores succes! Som vores nye Project Engineer - Controls bliver det derfor også en central del af din hverdag, som del af et passioneret og internationalt team der hver dag arbejder for at bringe automation og PLC til nye højder.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Hold dig opdateret med SCM.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ledelse af forsyningskæden, Nyhedsbrevet kommer kun to gange pr. uge.

Se flere temaer

Events

Se alle
DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Netværkssikkerhed

Vil du opkvalificere dine færdigheder inden for netværkskommunikation? Så tilmeld dig dette kursus, som også er et diplommodul, og få kompetencer til at sikre virksomhedens netværk mod angreb.

Dato

26.08.2024

Tid

13:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup

DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Udviklingsmetoder og udviklingsprocesser

Vil du styrke dine kompetencer inden for systematiske metoder til analyse, design og implementering af objektorienterede systemer? Så er dette kursus, som også er et diplommodul, interessant for dig.

Dato

26.08.2024

Tid

17:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup

DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Projektledelse – metoder og værktøjer - aften

Vil du være projektleder – eller ønsker du at opkvalificere dine projektlederkompetencer? Så tilmeld dig dette kursus, som også er et diplom modul, og styrk dine evner til at planlægge, styre og følge op på projekter.

Dato

26.08.2024

Tid

17:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup

Bredana Axcite A/S
Webinar
Sådan får I (bedre) styr på jeres varer i transit

Landed Cost modulet i Dynamics 365 giver jer en stribe fordele

Dato

27.08.2024

Tid

10:00

Sted

Live webinar fra Bredana Axcite, Aarhus

DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Fra specialist til leder

Vil du have mere viden om de krav, der stilles til ledere i erhvervslivet? Og vil du udvikle dine ledelseskompetencer? Så tag dette kursus, som også er et diplommodul modul, og få sat fokus på dit potentiale i overgangen fra rollen som specialist til rollen som leder.

Dato

27.08.2024

Tid

17:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup

DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Det personlige lederskab og forandring - aften

Udvid og styrk dine personlige ledelseskompetencer og få udviklet dine samarbejdsevner og evner til at vække tillid hos medarbejdere.

Dato

27.08.2024

Tid

17:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup