DHL og Grundfos tester brugen af Bio-LNG på landevejstransport med lovende resultater

DHL Freight og Shell indgår partnerskab om indførelse af Bio-LNG inden for landevejstransport. Både DHL og Grundfos nærmer sig i fælleskab målet om en bæredygtig forsyningskæde.

Den Bio-LNG, som Shell bruger i testfasen, er produceret af landbrugsaffald. Det opfylder kriterierne i EU's Renewable Energy Directive 2 (REDII) og er et resultat af en bæredygtig cirkulær økonomi. Foto: DHL.

Bonn, 15. november 2021: I juni 2021 begyndte DHL Freight, en af de førende udbydere af landevejstransport i Europa, i samarbejde med Shell et pilotprojekt hos tre vognmænd omkring Bio-LNG (Bio-Liquefied Natural Gas fra bæredygtig biomasse) med henblik på at reducere CO2-udledningen på landevejstransport for DHLs kunde, Grundfos. I de første fem måneder har brugen af Bio-LNG reduceret 87 tons CO2-ækvivalenter. Dette svarer til udledningen på over 89.900 km kørt af en diesellastbil, hvilket udgør 85% af den sparede CO2 i forhold til en traditionel dieselmotor.

"Logistikbranchen er i øjeblikket ansvarlig for 11% af den globale CO2-udledning. For at bekæmpe klimaændringerne har transportsektoren brug for ægte dekarbonisering. For os hos DHL Freight er bæredygtige brændstofløsninger en vigtig løftestang for at kunne ændre fordelingen af de anvendte brændstoftyper og i sidste ende reducere kulstofudledningen inden for landevejstransport,” siger Uwe Brinks, CEO hos DHL Freight. "Ved at investere ikke kun i bæredygtigt brændstof, men også i flådefornyelse, eftermontering af motorer og effektiviseringsprojekter, takler vi den påvirkning, som logistikdelen af forsyningskæden har. Vi er glade for at have partnere med ombord, som deler vores vision og er med os på rejsen mod en bæredygtig fremtid."

Det alternative brændstof implementeres for at forbedre Grundfos' linehaul mellem deres produktionssteder i Bjerringbro, Danmark og Longeville-Les-Saint-Avold, Frankrig, Ved at tilbyde muligheden for at tage grønnere alternativer i brug, tager vores virksomhed endnu et skridt i retning af renere landevejstransport i overensstemmelse med ”Deutsche Post DHL Group’s Sustainability Roadmap 2030”.

"Vores engagement og ambitioner inden for bæredygtighed er fuldt forankret på tværs af vores værdikæde, og i tæt samarbejde med vores leverandører og logistikpartnere, der arbejder i fællesskab, når vi vores klimamål og opnår en 50% reduktion af CO2-udledningene inden 2025. Vi ser derfor de bæredygtige brændstofløsninger foreslået af DHL Freight som et væsentligt skridt i den rigtige retning mod at sænke CO2-udledningen på landevejstransport,” siger Stéphane Simonetta, Group Executive Vice President og COO hos Grundfos.

Den Bio-LNG, som Shell bruger i testfasen, er produceret af landbrugsaffald. Det opfylder kriterierne i EU's Renewable Energy Directive 2 (REDII) og er et resultat af en bæredygtig cirkulær økonomi. Pilotprojektet har nu kørt i mere end fem måneder og vil fortsætte i cirka et år. Reduktionen i udledningerne tilskrives kunden direkte. På den måde kan vores kunder med succes dekarbonisere deres supply chain.

Fabian Ziegler, Managing Director hos Shell Tyskland, siger: "At køre pilotprojekter som dette med kunder som DHL er en fantastisk mulighed for os begge til at teste og lære, men også for at drive dekarboniseringen af sektoren i fællesskab, da det beviser, at nye koncepter rent faktisk virker og medfører en positiv effekt på klimamålene på en kommercielt holdbar måde. Resultaterne af pilotprojektet indikerer, at Bio-LNG allerede i dag kan reducere CO2-udledningen og således bidrage til de reduktioner af drivhusgasser, der er nødvendige for at nå EU's 2030-klimamål. Dette er meget lovende og gode nyheder for hele sektoren."

I mellemtiden opskalerer Shell deres udbud af Bio-LNG for at kunne tilbyde yderligere reduktioner af udledningen på vejen mod CO2-neutralitet. I starten af 2022 vil Shell tilbyde en blanding af Bio-LNG til hele deres netværk i Holland, og dermed tilbyde yderligere kulstofreduktioner til alle deres kunder. Fra 2023 planlægger Shell at tilbyde Bio-LNG produceret i et nyt anlæg til flydende gas i Shells ”Energy and Chemicals Park Rheinland” til hele deres netværk i Tyskland. Selskabet påbegynder senere i år byggeriet af anlægget, der kan gøre naturgassen flydende, forudsat at der gives tilladelse i tide. Med en mængde på 100.000 tons om året fra Rheinland kan man hjælpe med at reducere kulstofudledningerne forårsaget af langdistancetransporter med op mod en million tons.

At tilbyde et bæredygtigt brændstofalternativ inden for landevejstransport er endnu et skridt i Deutsche Post DHL Groups indsats omkring bæredygtighed. Inden 2030 ønsker koncernen at investere 7 milliarder Euro i klimaneutrale logistikløsninger, og mindst 30% af brændstofbehovet inden for luftfart og langdistancetransporter skal kunne dækkes af bæredygtige brændstoftyper, fremgår det af deres nyligt offentliggjorte køreplan for bæredygtighed. Deutsche Post DHL Group betragter biobrændstoffer som værende en afgørende faktor på vejen mod dekarbonisering af transportområdet på nuværende tidspunkt, og vi forventer også, at brint, som et energibaseret bæredygtigt brændstof, på længere sigt vil være et lovende alternativ.

Mere fra...

07.03.2023DHL Freight

Sponseret

DHL Express er første globale ekspresleverandør til at give kunderne muligheden for at tilvælge bæredygtigt flybrændstof

30.09.2022DHL Freight

Sponseret

Europas bedste arbejdsplads er kåret

19.11.2021DHL Freight

Sponseret

DHL og Grundfos tester brugen af Bio-LNG på landevejstransport med lovende resultater

10.02.2021DHL Freight

Sponseret

The potential of multisourcing

15.12.2020DHL Freight

Sponseret

DHL starts international COVID-19 vaccine distribution

07.01.2020DHL Freight

Sponseret

DHL Freight udvider lagerkapaciteten med 3000 kvm i Nordjylland