Har logistikvirksomheder for travlt til at holde IT systemer opdaterede?

Flere og flere virksomheder finder det uoverskueligt at følge med udviklingen i forretningssystemerne og det tager fokus fra kernevirksomheden. Men digitaliseringen er kommet for at blive, så hvordan sikres optimal udnyttelse af systemer og ressourcer?

Der er hjælp at hente, hvis I kæmper med at holde ERP i form. Brug hellere de interne ressourcer på at udvikle forretningen..

3 vigtige fokuspunkter, når I skal holde ERP systemet i form:

Når I tager et nyt og opdateret ERP-system i brug, er det som regel efter en lang forudgående periode med analyser, procesarbejde, tilpasning og implementering. Så nu kan I endelig få glæde af de optimerede arbejdsgange og data
– altså frem til næste opgradering...

Vi har derfor udarbejdet en Evergreen serviceordning, der tager hånd om udviklingen af jeres ERP system, så I kan fokusere på forretningsudviklingen. 

Her er 3 fokuspunkter I bør have for øje, når I planlægger vedligeholdelsen af forretningssystemerne: 
 

#1 Der er et liv efter implementeringen

De kommende opgraderinger er helt klart blevet meget nemmere med halvårlige udgivelser og bedre tilpasninger til de eksisterende moduler. Derfor kan vi ånde lettet op, når vi ikke længere skubber en pukkel af en opgradering foran os i årevis. Dog er det stadig vigtigt at tage stilling til, hvordan systemet skal vedligeholdes efter implementeringen. 

Alt efter omfanget af jeres forretningssystemer og hvordan I anvender dem, så er der forskellige forhold at tage højde for i driften af systemerne. Spørg derfor jer selv:

  • Hvor følsomme er I overfor nedetid?
  • Har I behov for at oplære kollegerne i nye funktioner, forud for implementeringen?
  • Hvor mange interne ressourcer kan der allokeres til vedligeholdelse og udvikling?
  • Hvilke kolleger spotter udviklingspotentialet i systemet og i jeres data, efter ibrugtagning?

Muglighederne er heldigvis mange, når det handler om løbende at tilpasse jeres forretningssystem præcis til jeres behov. Men det kræver at I får identificeret, hvilke behov der opstår over tid - og får det matchet med funktionerne i systemet. Dertil er det også en fordel, hvis I kan træne de nye funktioner offline og først rulle funktionerne ud, når I er helt fortrolige med dem. Det kan I med et 'sandbox miljø', der ligner jeres system, men som ikke er live. Her kan I træne og udvikle de funktioner, der bedst understøtter udviklingen af jeres forretning. 

#2 Gnidningsfri opgraderinger

Når I står overfor de løbende opgraderinger, er I altid med på den nyeste version. Opgraderingerne vil bestå af et miks af større og mindre forbedringer, der alle kan få indflydelse på jeres arbejdsprocesser i hverdagen. Derfor er det vigtigt at opgraderingerne implementeres så smidigt som muligt, så I uforstyrret kan fortsætte arbejdet. Men det er også helt afgørende, at I kun får implementeret de funktioner, der er relevante for jer.

Derfor er der mange virksomheder, der i stedet vender arbejdsfordelingen om og anvender de interne IT funktioner til primært at supportere brugerne i anvendelsen af systemerne, men også til at identificere både eventuelle faldgruber men også udviklingsmuligheder. Dermed kan de tekniske implementeringer overlades til en ekstern konsulent, der kan smigiggøre og tilpasse opgraderingerne efter jeres behov. Vel at mærke en konsulent, der har et indgående kendskab til både jeres branche, jeres forretning og jeres system. 

#3 Mere end maskinrummet

Vedligeholdelse er mere end teknik, for ét er at systemernes forbedringer bliver implementeret uden driftsforstyrrelser – men der er også optimeringer at hente for den generelle forretningsudvikling. I den forbindelse er det interessant at se på hele værdikæden og deri de nuværende digitaliserede processer.

For hvilke arbejdsprocesser vil med fordel kunne digitaliseres fremover? Og hvilke digitale løsninger forventer kunderne at I tilbyder? Med et skarpt overblik over mulighederne i jeres system, kan I langt bedre fokusere på den digitale strategi og innovation. 

I mange virksomheder er det dog forskellige medarbejdere, der sidder med viden om hhv. virksomhedens strategi, de digitale udviklingsmuligheder og de daglige processer. Derfor kan det være en fordel at have et centralt bindeled, der kan forene de fremtidige udviklingspotentialer i forretningen med mulighederne i systemerne.

Et samarbejde imellem jeres interne udviklings- eller IT-afdeling og jeres eksterne ERP-konsulent kan være en klar styrke for forretningen. ERP-konsulenten kender jeres forretning og jeres system – og kan derfor rådgive jer til at få mest mulig ud af jeres IT investering. 

EVERGREEN
En Evergreen serviceaftale er et tilbud til jer, der er på Microsoft Dynamics 365 Business Central og som ønsker en struktureret vedligeholdelse af forretningssystemerne.

Evergreen indeholder to årlige rapporter om jeres ERP system, hvor såvel status som kommende funktioner i opgraderingerne, bliver gennemgået.

Derudover får I med Evergreen også hvert år et ‘sandbox’ testmiljø, for smidigt at kunne implementere nye funktioner og løbende udvikle jeres systemer i takt med forretningen.

Så er det slut med uforudsete funktionsforstyrrelser når opgraderingerne automatisk rulles ud to gange årligt.

Og med jeres faste konsulent ved hånden, sikres en optimal udnyttelse af investeringen. Ingen blinde vinkler. Ingen overraskelser. Men det bedste beslutningsgrundlag for forretningsudviklingen! 

SE OGSÅ VORES WEBINAR og få svar på alle spørgsmål om løbende vedligeholdelse af jeres forretningssystemer.

03.04.2023Bredana Solutions A/S

Sponseret

Sådan bliver de stigende priser en gevinst

30.03.2023Bredana Solutions A/S

Sponseret

Hvornår kan nedetid forhindres?

27.03.2023Bredana Solutions A/S

Sponseret

Skab stabil indtjening trods svingende tider

24.03.2023Bredana Solutions A/S

Sponseret

5 områder hvor du med fordel kan forbedre din Business Central løsning

09.03.2023Bredana Solutions A/S

Sponseret

5 ting AR kan styrke i din værdikæde

03.03.2023Bredana Solutions A/S

Sponseret

Undgå de klassiske fejl med struktureret dokumenthåndtering