Logistikken bag Tesco Dotcom

I en serie på 3 små artikler ser vi i de 2 første artikler på hvordan Tesco har løst udfordringerne i den fysiske ekspedition af varer til deres onlinekunder. I den sidste artikel diskuterer vi, om vi i Danmark kan lære noget af Tescos løsninger.

Logio Consulting har besøgt Tescos Online Grocery Shopping Center i Crawley, syd for London og efterfølgende deltog vi på DILFs lagerkonference, hvor Operations Development Manager Stephen Powel fra Tesco fortalte mere om Tescos Grocery Home Shopping og dets udvikling siden starten i 1996.

I en serie på 3 små artikler ser vi i de 2 første artikler på hvordan en af verdens største dagligvarekæder har løst udfordringerne i den fysiske ekspedition af varer til deres onlinekunder. I den sidste artikel diskuterer vi, om vi i Danmark kan lære noget af Tescos løsninger.  

Artikel 1.

Baggrund og udvikling:
Med over 530.000 ansatte er Tesco ikke bare Englands, men en af verdens største dagligvarekæder, og alene i England har virksomheden omtrent 3.150 fysiske butikker. I dag er Tesco derudover verdens mest succesfulde online ’købmand’, hvor omsætningen i webshoppen det første år var på 2,5 millioner pund, skal den nu tælles i milliarder.

Tesco startede med at tilbyde sine kunder Grocery Home Shopping Service tilbage i 1996, med ekspedition af online ordrer i 300 butikker på tværs af England. En typisk Tesco Dotcom-afdeling i et fysisk supermarked håndterer omkring 220 ordrer om dagen, har 70 ansatte og 9 distributionsbiler. Større afdelinger kan have op til 40 distributionsbiler. Denne ’in store-model’ har en række fordele:

 • Muligheden for at dele faste omkostninger mellem den fysiske butik og Dotcom-afdelingen.
 • Lave opstartsomkostninger.
 • Skalerbarhed.

In store-modellen er stadig den mest profitabel for Tesco, men med webshoppens stigende succes i midt 00’erne var kapaciteten efterhånden presset i de kombinerede butikker i dele af England, specielt i London og den sydøstlige del af landet. I kombination med en øget brug af tablets og smartphones hos kunderne til at udføre dagligvareindkøbene gav det Tesco grundlaget for, at opføre dedikerede “Grocery Shopping Centers” i og omkring London. Det første Dotcom-center blev indviet i Croyden i 2006 og blev Tescos første deciderede ekspeditionsfacilitet uden kundeadgang. I dag har Tesco 6 Dotcom-centre omkring London og med omkring 13,5 mio. mennesker i Greater London er markedet der også.

Derfor tilfører Dotcom-centrene værdi til både Tesco og kunderne:
Operations Development Manager Stephen Powell fra Tesco.com har været med på hele rejsen siden 2005 og har siden 2012 været ansvarlig for åbningen af Dotcom-centret i Crawley og han er en nøgleperson i design og implementering af Tescos fremtidig Grocery Home Shopping drift og strategi. I følge Stephen Powell er Dotcom centrene vigtige for Tesco af flere grunde:

 • De er attraktive investeringer for Tesco i områder hvor Dotcom-centre ikke findes eller hvor udbuddet er begrænset.
 • Centrene giver Tesco øget mulighed for at imødekomme en ophobet efterspørgsel og øger dermed salget og gevinsten for Tesco, selv om rentabiliteten procentuelt er mindre.
 • Tesco anvender i stigende omfang automation på centrene, for at reducere driftsomkostningerne og forbedre afkastet.
 • Et Dotcom-center er bygget til at understøtte et ugentligt salg på +2 millioner pund og +150 distributionsbiler.
 • Da man åbnede Dotcom-centrene lettede man presset på ’in store’ butikkerne i området, idet der ikke længere skulle plukkes online-kundeordrer i butikken. Faktisk har det vist sig, at når man holder op med at plukke online ordrer i en fysisk Tesco butik, så stiger den konventionelle omsætning i butikken.
 • London og den sydøstlige del af landet er fortsat den region hvor Tescos kapaciteter er mest presset og området vil fortsat give mulighed for etableringen af enkeltstående Dotcom-centre.

Stephen Powell fremhæver endvidere disse områder hvor Dotcom-centrene tilfører værdi:

 • De er et godt værktøj til at få adgang til det vækstpotentiale der ligger i online salg.
 • De øger salget, er profitable og giver en stærk forrentning af den investerede kapital.
 • Salget stiger i de normale fysiske butikker, når et Dotcom-center åbner i oplandet.
 • Centrene har en højere produkttilgængelighed og en lavere lagerbinding end andre Tesco butikker.

Ud over at være en sund forretning tilbyder Dotcom-centrene også kunderne andre fordele:

 • Levering fra kl.: 07:00 i stedet for kl.: 08:00 (som i in-store modellen).
 • Kunden har adgang til et meget større sortiment end i en fysisk Tesco-butik, idet centrene p.t. tilbyder op til 30.000 forskellige produkter.

3. generationer Dotcom-centre og fremtiden:
Fælles for de seneste tre Dotcom-centre er, at Tesco har udviklet dem i samarbejde med MHE-leverandøren Dematic. Det har været en udviklingsrejse for begge firmaer, hvor de enkelte faciliteter er blevet designet og automatiseret mere og mere, i takt med at erfaringerne er kommet til, og volumen er steget.

De 3 centre i 1. generation er fra perioden 2006-2010 og er med traditionelle gange som i et fysisk supermarked og ordrene plukkes manuelt ned i kasser på plukkevogne, som plukkeren skubber rundt.

De næste 2 centre i Enfield og Crawley fra 2011-2013 repræsenterer 2. generation og er begge designet med zoneplukkesystemer og automatiske multishuttle kasselagre, stadig ud fra ”mand-til-vare”-princippet, hvor plukkerne går mellem zonerne, men slet ikke så meget som i 1. generation. De hurtigt omsættelige varer er nu placeret centralt i zonen og langsomt omsættelige varer længst væk. Dette koncept behandles mere detaljeret senere i artiklen.

Det nyeste center – Erith – gik live i november 2013 og er første skud på 3. generation, hvor man med introduktion af ”vare-til-mand”-princippet kombinerer flere forskellige strategier og teknologier og dermed reducerer plukkerens behov for at gå lange distancer (spildtid). Hurtigt omsættelige varer plukkes fortsat i et zoneplukkeanlæg, men de langsomme varer er nu indplaceret i et multishuttle-anlæg, hvorfra de automatisk fremføres til en plukkestation, hvor der kan plukke til op til 6 forskellige kasser med kundeordre samtidig. Stephen Powell fortæller, at produktiviteten i 3. generationsanlægget ligger på index 180 ift. 1. generationsanlæggene.

I fremtiden kan man forvente, at Tesco vil gennemføre forbedringer og opdateringer på de ældste anlæg.  Zoneplukkeprocesserne vil blive forbedret, ”vare-til-mand”-princippet vil også blive indført for fryse- og køleprodukter og pluk ved hjælp af robotteknologi vil man også se på. Distributionsbilernes design, her under lastningen af disse, vil blive forbedret og derudover barsler Tesco helt sikkert med nyheder, som ikke er kommet til offentlighedens kendskab endnu.

Kilder: Stephen Powell, Tesco Crawley og Logio Consulting A/S.

Læs mere om Logios besøg hos Tescos Dotcom Center i Crawley, som bliver den næste artikel i serien.    

Det vellykkede WMS-projekt

07.11.2014Logio Consulting A/S

Sponseret

26.06.2014Logio Consulting A/S

Sponseret

Indtryk fra CeMAT 2014

Kan vi lære noget af Tesco Dotcom i Danmark?

10.06.2014Logio Consulting A/S

Sponseret

Logio på besøg hos Tesco Dotcom

02.06.2014Logio Consulting A/S

Sponseret

Logistikken bag Tesco Dotcom

21.05.2014Logio Consulting A/S

Sponseret

Teknologifyrtårnet Supply Chain – Bispebjerg Hospital

26.01.2014Logio Consulting A/S

Sponseret