Mangel på beredskab ved katastrofer kan koste dyrt

Globaliseringen har flyttet dansk produktion til fjerne lande, hvor risikoen for naturkatastrofer er langt højere end i Danmark. Men alt for mange danske virksomheder har slet ikke styr på, hvad de skal gøre, hvis katastrofen indtræffer. Det kan koste dem dyrt, viser en ny undersøgelse.

Det gik hårdt ud over Eccos produktion under oversvømmelserne i Thailand i 2011. Foto: Photos.com. .

27.09.2013

SCM.dk

Da Thailand blev ramt af massive oversvømmelser i efteråret 2011, gik det hårdt ud over Eccos fabrik i byen Ayutthaya nord for Bangkok. Fabrikken stod under vand, produktionen gik i stå, og Ecco mistede 30 procent af sin globale produktionskapacitet i en periode på 2 måneder. Forsigtige skøn lød dengang på et samlet tab til Ecco på op mod 360 millioner kroner.

Læs også: Vand truer forsyningskæder

Scenariet er ikke fremmed; mange virksomheder har oplevet store huller i produktionen på grund af uforudsete hændelser som oversvømmelser, ildebrande og andre natur- eller menneskabte katastrofer, og fællesnævneren for dem alle er store økonomiske tab.

En helt ny undersøgelse fra PA Consulting Group, som er gennemført i samarbejde med en række af de største danske virksomheder, viser, at danske virksomheder langt fra har styr på deres beredskabsplaner, og det kan på sigt gå hårdt ud over de virksomheder, som i takt med den øgede globalisering, flytter produktionen til udlandet.

Risici vurderes lokalt
Undersøgelsen viser blandt andet, at risici vurderes lokalt, det vil sige, at risikovurderingen ikke prioriteres på ledelsesmæssigt plan, men snarere regnes for noget, den lokale produktionsledelse tager sig af.

Samtidig fokuserer de fleste virksomheder på, hvilke tiltag man skal iværksætte umiddelbart efter, at produktionen er blevet sat i stå for eksempel på grund af en oversvømmelse, fremfor at se på, hvordan man genopretter produktionen på længere sigt og dermed sikrer mindst muligt tab.

Virksomhederne ignorerer problemet
Ifølge Michael Nordstrøm, som står bag undersøgelsen, tager virksomhederne slet ikke problemet alvorligt nok:

”Jeg synes, det er skræmmende, at så mange virksomheder ignorerer de enorme risici, der er forbundet med at have sin produktion samlet ét sted. 90 procent af de virksomheder, som har deltaget i undersøgelsen, har ikke noget konkret overblik over potentielle risici, når de opsætter scenarier for uforudsete hændelser”, siger Michael Nordstrøm og uddyber:

”Når vi spørger virksomhederne, hvorfor de ikke tager problemet mere alvorligt, svarer de, at sandsynligheden for, at deres produktion kommer i fare, jo er meget lille. Det kan meget vel være, men når først ulykken er sket, kan det i værste fald betyde så store tab, at virksomheden må dreje nøglen om”, siger han.

Læs også: Forsyningskæder lider efter Sandy

De deltagende virksomheder i undersøgelsen opererer inden for mode og beklædning, konsum, produkter og komponenter til industrien samt pharma, oplyser PA Consulting Group.

Hovedkonklusionerne fra undersøgelsen er:

 • Op mod 60 procent opfatter operationel risikohåndtering i forsyningskæden som næsten lige så vigtig som økonomisk risikohåndtering.
 • 50 procent har ikke formaliseret risikoscenarier og genoprettelsesplaner, men overlader det til den lokale produktionsledelse.
 • 70 procent har ikke formaliserede processer til at formidle genoprettelsesplaner ned igennem organisationen.
 • 90 procent har ikke noget konkret overblik over potentielle risici, når de opsætter scenarier for uforudsete hændelser.
 • 90 procent har ingen konkrete planer, der beskriver, hvordan de genopbygger produktionen, eller hvordan produktionen skal køre, mens hændelsen står på.
 • 85 procent indikerer, at de ikke kender den nuværende status på de gældende genoprettelsesplaner.
 • 80 procent har ikke klart definerede processer for, hvordan de lokaliserer, tilpasser eller aktiverer en plan i tilfælde af et nedbrud i produktionen.

PA Consulting Groups råd til en beredskabsplan:

 • Den skal være realistisk i omfang og målrettet specifikke og gennemtænkte hændelser.
 • Økonomisk at implementere.
 • Skal være eksekverbar: En god beredskabsplan må ikke kræve længerevarende omstilling, men skal kunne iværksættes med det samme.
 • Skal være afprøvet: Det kan gøres gennem virkelighedstro scenarier, hvor man gennemtænker alt, lige fra katastrofen indtræffer til, hvordan produktionen sikres bedst muligt.

Toyota Material Handling A/S

Sponseret

3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

Teknologisk Institut Innovation og Digital Transformation

Sponseret

Vækst kræver robusthed

Relateret indhold

17.04.2024SCM.dk

Maersk opgiver at sælge containerfabrikker

17.04.2024SCM.dk

SBTi’s accept af klimakreditter er tegn på ny klimaøkonomi

27.03.2024SCM.dk

Nyt projekt har fokus på at genanvende tæppefliser

20.03.2024SCM.dk

Solceller på fabrikstag slukket på 8. måned

19.03.2024SCM.dk

Ny EU-aftale om bæredygtig emballage og mindre emballageaffald

15.03.2024SCM.dk

Så er det slut med Bladt Industries

15.03.2024SCM.dk

Unimec udvider fabrikshaller med 33 procent

12.03.2024SCM.dk

Nyt center skal hjælpe med at afprøve og udvikle bioteknologi

Jobmarked

Se alle

Hold dig opdateret med SCM.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ledelse af forsyningskæden, Nyhedsbrevet kommer kun to gange pr. uge.

Se flere temaer

Events

Se alle