Med i Skatteministeriets arbejdsgruppe om vurdering af erhvervsgrunde

Advokat og partner Thomas Booker er udpeget til Skatteministeriets nye arbejdsgruppe, der skal granske modeller til vurdering af erhvervsgrunde.

Foto: HORTEN.

31.03.2022

Sponseret

Horten

Skatteministeriet har nedsat en ny arbejdsgruppe, der består af fem eksterne eksperter, som skal analysere ejendomsvurderingsmodellerne.

Opgaven er at analysere, om den model til vurdering af erhvervsgrunde, der allerede er vedtaget, er god nok. Og om der kan laves en anden vurderingsmodel, der bygger mere direkte på handelspriser end den nuværende model.

Tidligere overvismand Peter Birch Sørensen, der også er professor i økonomi ved Københavns Universitet, er formand for arbejdsgruppen, der skal være klar med sin rapport i midten af 2023.

Læs mere om arbejdsgruppen og dens kommissorie her.

07.07.2022Horten

Sponseret

Ændring af udbudsloven

06.07.2022Horten

Sponseret

Lovforslag om geotermi og overskydende kvoter fra CO2-fangst

05.04.2022Horten

Sponseret

Aftale om Power-to-X sikrer nye muligheder

31.03.2022Horten

Sponseret

Med i Skatteministeriets arbejdsgruppe om vurdering af erhvervsgrunde

15.02.2022Horten

Sponseret

Ledningsdeklarationer tilsidesat ved anlæg af ny jernbane

10.02.2022Horten

Sponseret

ARAS Security A/S solgt til Lager¬crantz Group