Norden: Mere fokus på CO2 fra transport

Som opfølgning på COP21 vil de nordiske ministre for klima og miljø have mere opmærksomhed omkring udslip af drivhusgasser fra transportsektoren.

De nordiske ministre på klimaområdet mødtes på den nordiske pavillon under COP21. Fra venstre mod højre: Sigrún Magnúsdóttir, Island, Åsa Romson, Sverige, Tine Sundtoft, Norge, Kimmo Tiilikainen, Finland og Lars Chr. Lilleholt, Danmark. Foto: Vita Thomsen/Norden.org.

17.12.2015

SCM.dk

I weekenden sluttede klimakongressen COP21 i Paris med offentliggørelsen af den længe ventede aftale, som 196 parter verden over har sagt god for (den formelle underskrivelse sker først til i april), og som generelt har fået en god modtagelse.

Sidenhen er efterspørgslen på konkrete handlepunkter vokset støt, og det har de nordiske ministre for klima og miljø reageret på. Med en fælles udmelding gennem Nordisk Råd vil de fem regeringsrepræsentanter fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island gerne sætte fokus på udledningen af drivhusgasser fra transportsektoren, herunder både shippingindustrien og luftfarten.

I erklæringen fremgår det bl.a. at ministrene har noteret sig, at udledningerne fra international transport ikke blev adresseret specifik i Paris-aftalen. Netop disse udledninger, primært at CO2, forventes at stige med op til 250 procent frem mod 2050, og hvis den udfordring ikke bliver tacklet, så vil det underminere hele den nye aftales langsigtede mål om at holde temperaturstigningen på verdensplan vel under 2 grader.

Fra de nordiske landes side vil man derfor gerne understrege vigtigheden af at både lovmæssigt begrænse og faktuelt reducere udslippet fra den internationale transportsektor, og at man derfor vil fortsætte samarbejdet med organisationer som International Civil Aviation Organization (ICAO) og International Maritime Organization (IMO) for at nå dette mål.

Ifølge FNs klimaorganisation IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) udledte transportsektoren 7 gigaton CO2 i 2010, svarende til 14 procent af verdens samlede udledninger. Heraf tegnede vejtransport sig for næsten tre fjerdele (72 procent), mens shipping udgjorde godt 11 procent og luftfarten godt 10.

-AK

Toyota Material Handling A/S

Sponseret

3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

Teknologisk Institut Innovation og Digital Transformation

Sponseret

Vækst kræver robusthed

Relateret indhold

17.04.2024SCM.dk

Maersk opgiver at sælge containerfabrikker

17.04.2024SCM.dk

SBTi’s accept af klimakreditter er tegn på ny klimaøkonomi

05.04.2024Swisslog

Sponseret

Inbjudan Webinar: Strategisk lagerautomation - 25 april

05.04.2024Zetes

Sponseret

Prévoté transforms inventory management with the ZetesMedea Full Pallet Inventory solution

05.04.2024SCM.dk

Materialehåndtering og robotautomatisering løftes til nyt niveau

04.04.2024TECSYS A/S

Sponseret

Er dit lager klar til en omnichannel strategi?

04.04.2024TECSYS A/S

Sponseret

Lagerteknologi: Top 5 systemer til at øge effektiviteten

03.04.2024Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Technicon A/S og Toyota Material Handling Danmark A/S indgår samarbejde

Jobmarked

Se alle

Hold dig opdateret med SCM.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ledelse af forsyningskæden, Nyhedsbrevet kommer kun to gange pr. uge.

Se flere temaer

Events

Se alle