Robotterne er på vej til et lager i din nærhed

Industri 4.0 breder sig og har naturligt også effekter på lagerstyring. Autonome og forbundne robotter er en central del af det, vi kan kalde Warehousing 4.0. Vi har talt med tre eksperter om status på robotternes indtog på lagergulvet.

Udfordringen med robotter er ifølge Jacob Leth fra Logio Consulting at få det samlede flow til at hænge godt sammen. Det kræver en overordnet styring via WMS og WCS, og ”det er ikke så let, men det er også her guldet ligger”, fortæller han..

02.04.2019

Poul Breil-Hansen, SCM.dk

Fakta om Industri 1.0, 2.0 og 3.0

 • Den første industrielle revolution kan vi kalde mekaniseringen. Den foregik i slutningen af 1700-tallet og tidligere og havde vandmøller og dampmaskiner som drivkraft.
 • Den anden revolution, som vi kalder elektrificeringen, foregik i begyndelsen af 1900-tallet og havde decentraliseret energigenerering med samlebånd og fabrikken som drivkraft.
 • Den tredje revolution kan vi kalde automatisering, og tog sin start i 70’erne og havde samspillet mellem central og lokal kontrol som en drivkraft. Den tredje revolution bragt robotter og automatiserede anlæg ind på linje med mennesket.

Omtale af den fjerde industrielle revolution fylder meget i diskussioner, konferenceoplæg, analyser, rapporter, fremtidsscenarier og faglige artikler inden for produktionsindustri. I Tyskland går revolutionen under navnet Industri 4.0, og Tyskland er lokomotivet i udfoldelsen af denne tendens.

Industri 4.0 er en fælles betegnelse for, at det fysiske og det digitale smelter sammen, hvor fysiske elementer i produktion, lager og mange andre steder begynder at kommunikere og interagere med hinanden på en autonom måde.

Sværme af selvstyrende elementer
Vi har fået en snak med en af Europas førende eksperter inden for lager, logistik og supply chain management, nemlig professor René de Koster fra Erasmus University i Rotterdam, Holland om warehousing 4.0.

De tre kendetegn ved warehousing 4.0 er ifølge den hollandske professor:

 1. Decentraliseret beslutningstagen: Det er fx AGV’er (førerløse trucks) der orienterer sig i forhold til andre AGV’er, ændrer rute og justerer på joblisten i interaktion med andre AGV’er.
 2. Autonom beslutningstagen: Det er fx Kiva robotter, som Amazon gør brug af på mange af virksomhedens distributionscentre, der løbende forhandler med andre robotter på lagergulvet om rute og jobfordeling: Hvem kører hvor hen og henter hvilke varer til hvilken destination?
 3. Elementer er indbyrdes forbundne: Der foregår en digitalt baseret trådløs kommunikation mellem alle elementer – som medarbejdere, trucks, transportkasser, palleløftere, conveyorbånd etc. - på lageret.

Fakta om Industri 4.0

Den fjerde industrielle revolution er ifølge Teknologisk Instituts definition integrationen mellem den digitale verden og den fysiske produktion. Det er ideen om, at intelligente, samtænkende produktions- og servicenetværk kan selvstyre elementer på kryds og tværs af industrielle værdikæder.

Det er visionen om på én og samme tid – uanset hvor på kloden de findes – at integrere unikke kompetencer og viden i produkter og processer og samtidig udvikle, drive og markedsliggøre autonome, selvstyrende, videnbaserede og sensorstøttede produktionssystemer på hvilken som helst lokalitet.

Det er den nu realistiske idé om realtidsproduktion og produktudvikling ved hjælp af de efterhånden kendte fænomener som Big Data, Internet of Things, avanceret og automatiseret produktion – som fx ved brug af 3D-printere – samt levering af ydelser fra et cloud-baseret serviceinternet.

Lager 4.0 er her allerede
”Lager 4.0 er ikke en fjern fremtidsvision, det sker allerede nogle få steder. Kiva robotterne på Amazons distributionscentre er et godt eksempel på decentraliseret kontrol, hvor en del af beslutningstagningen foregår hos den enkelte robot i samspil med de andre robotter, den møder på sin vej gennem lageret. Mange lagre anvender i dag intelligente førerløse trucks, der ”samarbejder” med plukmedarbejdere og for eksempel sørger for, at der altid er tomme paller til rådighed for plukmedarbejderen. Robotter sørger for plukkasser til plukmedarbejderne, og lagermedarbejdere er udstyret med intelligente handsker, der kan kommunikere med robotelementer”, fortæller René de Koster.

Han tilføjer: ”Der er ingen tvivl om, at Lager 4.0 er på vej, og at det indebærer store muligheder for at forbedre effektiviteten. Men det vil ikke ske hurtigt, og vi vil i lang tid kun se elementer blive implementeret. Vi vil først se en kraftig tendens til endnu mere automatisering på lagre i områder, hvor omkostninger til løn og land er høje. Det er lande som Tyskland, Holland og Skandinavien og senere Frankrig samt dele af USA", siger han og fortsætter:

"Lager 4.0 vil være relevant for de samme områder, men bevægelsen vil også stille krav om god internetforbindelse. Vi ser allerede nu 30-40 fuldautomatiske lagre i Europa, men kun cirka fem i USA. COOP Norges nye distributionscenter ved Oslo er et godt eksempel på et gennemautomatiseret lager”, forklarer han.

Robotter med i overvejelserne
”Vi oplever i stigende grad, at robotter og cobots er med i overvejelserne, når danske, svenske og norske distributionscentre gransker mulighederne for at optimere og automatisere. Det gælder særligt detailkæder og virksomheder med e-handel med private forbrugere”, siger Christoph Ohly fra Langebæk A/S og supplerer:

Succes med AMR-robotter på lageret kræver ifølge Christoph Ohly fra Langebæk A/S 100 procent styr på stamdata..

”E-handel lægger pres på detailkæders plukkeproces. De skal både være hurtigere, plukke mange flere og meget mindre ordrer, være præcise og oven i købet tage imod mange returvarer, der skal tilbage i vareflowet. Jeg forventer, at særligt føde- og dagligvarekæder med e-handel og home delivery inden for få år vil tage mange robotter i brug på distributionscentre”.

Han peger på, at distributionscentre i Skandinavien har en stigende udfordring med at skaffe arbejdskraft, og plukintensive e-handelsvirksomheder derfor alene af den grund er nødsaget til at investere i intelligente robotter, der kan automatisere større dele af lagerdriften.

Han peger dog også på, at han oplever, at mange lager- og virksomhedsledere er nervøse for at indføre robotter ”for tidligt”. Han støder på mange små pilotprojekter, som stadig i høj grad er drevet af de store systemleverandører som TGW, Witron, Vanderlande, SSI Schäffer etc., men der er stadig langt mellem rigtige fuldskala eksekveringer.

”Der er flere forudsætninger, som skal være på plads, før et distributionscenter kan få succes med at indføre autonome og samarbejdende robotter. To af de primære er: 100 procent styr på stamdata og leverandørers emballager skal være i 100 procent komplians med krav, som robotterne er instrueret i at håndtere”, fortæller han.

Se på den overordnede styring
Der er ifølge Jacob Leth fra Logio Consulting stor interesse for robotter til lageret, og det har der været i en del år. Han beretter om, at lagerrobotter har været det helt store nummer på den store Logimat messe om intralogistik i Stuttgart i flere år.

”Der er stor interesse, men der er også mange sten på vejen, som gør det svært for robotterne sådan rigtig at komme ud på lagergulvene i stort antal. Endnu. Der er mange praktiske udfordringer”, fortæller han.

Lager 4.0 teknologier

Teknologier der muliggør lager 4.0 omfatter fx:

 • Sensorer til lave priser
 • Computer vision
 • Augmented reality (AR)
 • Wearables (handsker, briller m.m.)
 • Internet of things (IoT)
 • Robotter med avancerede gribeegenskaber
 • Menneske-robot sikkerhed
 • Analytics
 • Høj computerkraft

En af de væsentligste barrierer er ifølge Jacob Leth hensynet til personsikkerheden.

”Mange virksomheder håndterer en stor tonnage, og af personsikkerhedsmæssige grunde er det et grundlæggende krav at skærme for eksempel depalletering og palletering af tunge emner af i sikkerhedszoner, så ledelsen er sikker på, at der ikke sker personskader. I dag er der avancerede sensorer, der kan skabe et virtuelt sikkerhedshegn, men det er ikke gængs implementeret, og der er et stykke vej, før lagerledelser vil føle sig overbevist om, at sensorbaseret sikkerhed er god nok. Der er også et stykke vej, før sensorbaserede robotløsninger er så meget standard, at prisen er lav til en fornuftig tilbagebetalingstid”, siger han.

Han fremhæver, at han har oplevet flere gode eksempler på brug af lagerrobotter, der håndterer varer på under fem kg.

”Jeg tror, vi vil se den første vækst i brug af robotter på lageret indenfor håndtering af lette emner som pap i ensidigt gentagede arbejdsprocesser (EGA), såsom at afstrappe en palle, ompakke eller lægge dokumenter ned i en kasse”.

Den måske væsentligste barriere er ifølge Jacob Leth, at robotterne skal indgå på en værdiskabende måde i det samlede flow på et lager.

”Det er ikke så vanskeligt at styre den enkelte aktivitet eller delproces. Det vanskelige er at få det samlede flow til at hænge godt sammen. Det kræver en overordnet styring via WMS og WCS, og det er en større udfordring, men det er også her guldet ligger”, fortæller han.

Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Bæredygtig materialehåndtering i logistikterminalen

Teknologisk Institut Innovation og Digital Transformation

Sponseret

Vækst kræver robusthed

Denne artikel er del af et tema:

Tema: lagerstyring og WMS i 2019

Relateret indhold

21.06.2024SCM.dk

FN’s verdensmål kræver nye tiltag og teknologier

21.06.2024SCM.dk

APM Terminals klar til at investere 2 milliarder kroner i Aarhus

18.06.2024SCM.dk

Modenheden for kunstig intelligens i forsyningskæden er på kravlestadiet

17.06.2024Bredana Axcite A/S

Sponseret

Thomas brænder for at skabe forandringer der kan mærkes på fabriksgulvet

17.06.2024SCM.dk

BMW indfører ny digital platform for den kundevendte forsyningskæde

13.06.2024SCM.dk

Autoværksteder får hjælp til at optimere logistikdriften

12.06.2024SCM.dk

København skal være global innovationskraft for life science og kvanteteknologi

12.06.2024Industriens Fond

Sponseret

Kan AI også finde ørevoks?

Jobmarked

Se alle

Körber Supply Chain DK A/S

Technical Documentation Engineer / Technical Writer

Kan du formulere og forenkle tekniske instruktioner og skabe gode brugeroplevelser i interaktionen mellem menneske og maskine? Og motiveres du af en varieret hverdag som en del af et stærkt team og muligheden for at arbejde med komplekse og højteknologiske løsninger? Så er det dig vi leder efter!

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Körber Supply Chain DK A/S

Service Specialist

Har du en dybdegående teknisk viden og en passion for fejlfinding, og drømmer du om at udforske verden? Vi leder efter en dygtig Service Specialist med en solid baggrund og kendskab til både mekanik, elektronik, samt PLC.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Körber Supply Chain DK A/S

Automation Engineer, Remote Assistance

Har du kompetencerne og lysten til at yde support på komplekse og højteknologiske løsninger? Så søger vi nu endnu en kollega til vores Remote Assistance team.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Körber Supply Chain DK A/S

Kantineassistent - med flair for det grønne køkken

Hos Körber Supply Chain er kantinen vores fælles samlingspunkt, hvor alle medarbejdere fra alle afdelinger mødes dagligt over et veltillavet og lækkert frokostmåltid. Vores kantine er kendt og anerkendt for sin høje kvalitet, et bredt udvalg af lækre og sunde retter, samt masser af smil og god service.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Körber Supply Chain DK A/S

Spare Parts Engineer

Vil du kombinere din passion for tekniske produkter med din erfaring inden for salg af reservedele? Har du enestående erfaring inden for kundeservice, samt er du stærk i opbygning og vedligeholdelse af stærke kunderelationer? Så er det dig, vi søger til vores dynamiske Spare Parts team!

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Körber Supply Chain DK A/S

Mechanical Engineer

Drømmer du om at arbejde med komplekse og højteknologiske løsninger?

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Körber Supply Chain DK A/S

Category Manager - med primært fokus på projektindkøb

Hos Körber Supply Chain lægger vi stor vægt på godt kollegaskab og stærk holdånd i en travl hverdag: Vi ved ganske enkelt, at det er nøglen til vores succes! Vi er en virksomhed i udvikling og søger derfor en erfaren Category Manager til at styrke vores indkøbsteam. Vores dedikation til innovation har gjort os til en førende aktør i branchen. Som Category Manager hos Körber bliver du en del af et passioneret og resultatorienteret team, hvor din erfaring vil spille en central rolle i at udvikle vores indkøbsstrategi og forbedre vores leverandørnetværk.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Körber Supply Chain DK A/S

Project Engineer - Controls

Hos Körber Supply Chain lægger vi stor vægt på godt kollegaskab og stærk holdånd i en travl hverdag: Vi ved ganske enkelt, at det er nøglen til vores succes! Som vores nye Project Engineer - Controls bliver det derfor også en central del af din hverdag, som del af et passioneret og internationalt team der hver dag arbejder for at bringe automation og PLC til nye højder.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Hold dig opdateret med SCM.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ledelse af forsyningskæden, Nyhedsbrevet kommer kun to gange pr. uge.

Se flere temaer

Events

Se alle
DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Netværkssikkerhed

Vil du opkvalificere dine færdigheder inden for netværkskommunikation? Så tilmeld dig dette kursus, som også er et diplommodul, og få kompetencer til at sikre virksomhedens netværk mod angreb.

Dato

26.08.2024

Tid

13:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup

DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Udviklingsmetoder og udviklingsprocesser

Vil du styrke dine kompetencer inden for systematiske metoder til analyse, design og implementering af objektorienterede systemer? Så er dette kursus, som også er et diplommodul, interessant for dig.

Dato

26.08.2024

Tid

17:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup

DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Projektledelse – metoder og værktøjer - aften

Vil du være projektleder – eller ønsker du at opkvalificere dine projektlederkompetencer? Så tilmeld dig dette kursus, som også er et diplom modul, og styrk dine evner til at planlægge, styre og følge op på projekter.

Dato

26.08.2024

Tid

17:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup

Bredana Axcite A/S
Webinar
Sådan får I (bedre) styr på jeres varer i transit

Landed Cost modulet i Dynamics 365 giver jer en stribe fordele

Dato

27.08.2024

Tid

10:00

Sted

Live webinar fra Bredana Axcite, Aarhus

DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Fra specialist til leder

Vil du have mere viden om de krav, der stilles til ledere i erhvervslivet? Og vil du udvikle dine ledelseskompetencer? Så tag dette kursus, som også er et diplommodul modul, og få sat fokus på dit potentiale i overgangen fra rollen som specialist til rollen som leder.

Dato

27.08.2024

Tid

17:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup

DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Projektstrategi og -organisation

Skal du til at lede projekter, – eller gør du det allerede? Så tilmeld dig kurset Projektstrategi og –organisation, som også er et diplommodul, og få indblik i virksomheders og organisationers værdiskabelse, udviklingsfaser og meget mere.

Dato

27.08.2024

Tid

17:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup