Satellit-system fra Constructor sparer tid og dermed penge

En generel udfordring for danske virksomheder er den evige mangel på lagerkapacitet. Men før I overvejer en dyr flytning eller tilbygning, anbefaler vi at I "tænker ind i box'en" og optimerer jeres nuværende lagerfunktion.

Satelitten afhenter palle.

29.05.2013

Sponseret

Tina Beltoft Dufour, CONSTRUCTOR

For virksomheder med virkeligt dyre kvadratmeterpriser på lageret, kan et satellit-system være det første trin på vejen mod en fuldt optimeret og automatisk løsning. Constructor’s nye Satellit-system kan designes som enten en semi- eller fuldautomatisk lagerløsning til håndtering af gods på tætpakkede områder. Satellit-systemet udnytter både pladsen fuldt ud, og forbedrer effektiviteten.

Hvilke virksomheder kan anvende Satellit-systemet?
Constructor’s Satellit-system er især velegnet til kølelager, levnedsmiddelindustrien, kødforarbejdning, produktion af drikkevarer samt distributionslagre. Da systemet både arbejder efter FIFO (First-In-First-Out) og LIFO (Last-In-First-Out) principperne, er Satellit-systemet velegnet til lagerfunktioner der er afhængig af effektiv håndtering af "bedst-før-dato"-varer.

Ingen truckkørsel i reolens kanaler
Mens dybdestablingsreoler er velegnet til opbevaring af store mængder, er håndteringen ikke altid effektiv, da den indebærer at gaffeltrucks med operatører kører ind i reolsystemet  langs bestemte gange for indlagring på alle niveauer.  Constructors Satellit-system fjerner behovet for at gaffeltrucks kører ind i gangene, og tilfører dermed fleksibilitet i hele lageret. En anden fordel er at reolen ikke får de typiske påkørselsskader fra den daglige kontakt med køretøjer.

Intelligent fjernbetjening
Pallerne placeres af føreren forrest i reolen. Satelitten henter pallen og kører den gennem systemet til sin endelige destination. Pallerne placeres med en forudbestemt afstand i reolens kanaler. Via fjernkontrol af satelliten kan pallerne dernæst plukkes af truckføreren i den anden ende af reolens kanal. Fjernkontrollen kan afgive information om kanalen, og gør det muligt for operatøren at specificere hvor mange paller, der skal bringes til udgangen for afhentning.

Fuld tilgængelighed til alle reolens kanaler
Da satelitten ikke er afhængig af at gulvet er ryddet for truckkørsel, men derimod kan hente pallerne selv midt i systemet, opnår I en stor fleksibilitet. Denne fleksibilitet giver sig udtryk i kortere plukketider og mulighed for flere varenr. i systemet.

Constructor Satelitten returnerer automatisk til sit startpunkt, når batteriet begynder at løbe tør. Dette gør det muligt for operatøren let at udskifte batteriet eller indsætte en anden satellit.  Således sikrer systemet at ingen paller strander halvvejs inde i reolsystemet.

Se tekniske specs og en film der viser satelitten i funktion

25.08.2022CONSTRUCTOR

Sponseret

Semi- eller fuldautomatisering på high tech lageret

23.06.2022CONSTRUCTOR

Sponseret

Pallereoler kan være løsningen til opbevaring af pladskrævende gods

16.06.2022CONSTRUCTOR

Sponseret

MOVO 3015: Nyhed til mobile pallereoler

09.06.2022CONSTRUCTOR

Sponseret

5 fordele ved småvaremezzaninen

01.04.2022CONSTRUCTOR

Sponseret

Guide til kølelagring

19.08.2021CONSTRUCTOR

Sponseret

Før du køber paller ...