Semi- eller fuldautomatisering på high tech lageret

Automatisering har fundet sin faste plads blandt de mest populære lagersystemer i et stigende antal virksomheder, der har indført high-tech løsninger.

Foto: Constructor.

Mens lagerlogistikken tidligere var en menneskebaseret drift, vælger flere og flere virksomheder semi- eller fuldautomatisering. Målet er at opnå effektivitetsfordele i form af reducerede omkostninger, øget kapacitet og hurtigere ekspedition.

Væksten i e-handel, delvist drevet af pandemien, har fremskyndet dette skridt mod automatisering, hvor innovative nye udviklinger konstant øger lagerdriftens hastighed og effektivitet.

Fordele ved automatiske lagerløsninger

Automatisering gør det muligt mekanisk at lagre og losse godset, og dermed erstattes de traditionelle gaffeltrucks med autonomt håndteringsudstyr, der er ideelt til drift med et højt godsflow.

Automatisering giver:

 • Optimal udnyttelse af den tilgængelige plads, da automatiske kraner kan løfte gods helt op i 46 meters højde i plukkegange, der kun er 1,5 m brede
 • Fleksibilitet, hvor kranerne placerer og henter gods med minimal bevægelse
 • Kontinuitet, hvor driften kører 24/7, året rundt
 • Lagerstyring i realtid, når det automatiserede udstyr er opkoblet til lagerstyringssystemet (WMS)
 • Færre plukkefejl, da automatiseret udstyr er mere nøjagtigt end manuelt betjent udstyr.

Udvalget inden for automatiske lagerløsninger er omfattende. Som nævnt er kranerne fuldautomatiske, hvilket gør det muligt at opbevare varer i større højde, i smallere gange, med det resultat at den samlede kapacitet øges.

Produkter opbevares generelt på paller, som på et konventionelt lager, men et automatisk lagersystem giver flere muligheder. Enten kan de opbevares i enkeltreoler, hvor håndteringen sker med kran eller shuttle, eller i dobbeltreoler, hvor en kran med teleskopgafler kan nå pallerne i begge reoler.

På samme måde er automatisering en mulighed til opbevaring af kasser, i enkelt- eller dobbelt-reoler, og dermed ideel til virksomheder, der har behov for både høj lagerkapacitet og hurtig håndtering af kasserne.

Shuttle er en lagerløsning hvor en automatiseret shuttle bevæger sig inden i reolens rækker, hvor den placerer og henter paller.

Gennemløbsreoler bruger tyngdekraften til deres 'automatisering'. På let skrånende rullebaner flyttes pallerne ved hjælp af tyngdekraften fra den ene side (som er lidt højere) af reolerne mod den (lidt lavere) anden. Automatiske kraner placerer og plukker pallerne.

Fordele ved semi-automatiske lagerløsninger

Her kombineres high tech automatiske løsninger med manuel arbejdskraft for at skabe effektiv drift.

Kombinationen af teknologiens styrke med manuel betjening er den ideelle løsning for virksomheder, der ikke kan eller ønsker at vælge fuld automatisering.

Semi-automation giver:

 • Større produktivitet, da automatisering effektiviserer arbejdsgangen for lagerpersonalet
 • Færre fejl idet teknologien er med til at fjerne muligheden for manuelt skabte fejl
 • Bedre udnyttelse af tiden, da de manuelle operatører kan bruge deres tid på andre opgaver, mens automatisering klarer resten
 • Færre vedligeholdelsesomkostninger end ved fuld automatisering, da automatisk udstyr skal serviceres, repareres eller have udskiftet dele på grund af skader eller slitage
 • Arbejdsglæde for personalet, som slipper for nogle af de mere rutineprægede opgaver, som kan udføres af automatiseret udstyr
 • Bedre lagerstyring takket være opkoblingen mellem det automatiske lagersystem og WMS, så lagerbeholdningen kan overvåges i realtid.

25.08.2022CONSTRUCTOR

Sponseret

Semi- eller fuldautomatisering på high tech lageret

23.06.2022CONSTRUCTOR

Sponseret

Pallereoler kan være løsningen til opbevaring af pladskrævende gods

16.06.2022CONSTRUCTOR

Sponseret

MOVO 3015: Nyhed til mobile pallereoler

09.06.2022CONSTRUCTOR

Sponseret

5 fordele ved småvaremezzaninen

01.04.2022CONSTRUCTOR

Sponseret

Guide til kølelagring

19.08.2021CONSTRUCTOR

Sponseret

Før du køber paller ...